Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Europejczycy popierają środki na rzecz zrównoważonego rozwoju, energetycznej stabilności i wsparcia Ukrainy

   Powrót       20 września 2023       Energia   

Najnowsze badanie Flash Eurobarometer ukazuje wysokie poparcie Europejczyków dla działań podejmowanych w celu ochrony odbiorców przed skokami cen energii elektrycznej, zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego oraz promowania zrównoważonego rozwoju.

Według wyników badania „Flash Eurobarometer – Eu Challenges and priorities in 2023(1)” aż 86% respondentów uznaje za istotne podejmowanie działań na poziomie europejskim, mających na celu ograniczenie bezpośredniego wpływu wzrostu cen energii na konsumentów i przedsiębiorstwa w ciągu ostatniego roku.

Bezpieczeństwo energetyczne i zrównoważony rozwój

Osiem na dziesięciu respondentów popiera promowanie zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych (86%), ułatwianie wspólnego zakupu gazu przez państwa członkowskie UE w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw (82%) oraz budowanie partnerstw z innymi globalnymi podmiotami, takimi jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Japonia i Australia (81%). Europejczycy wyrażają także chęć zmniejszenia nadmiernych zależności handlowych od krajów, takich jak Rosja czy Chiny (80%) oraz zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu opartego na czystych technologiach (80%). Przyspieszenie transformacji cyfrowej jako istotny aspekt uznaje 77% respondentów, a zwiększenia odporności gospodarki UE - 76% respondentów.

86% respondentów uważa, że magazyny gazu w UE powinny być odpowiednio zaopatrzone, aby uniknąć ryzyka niedoboru. 85% z nich uznaje, że UE powinna zwiększyć produkcję czystych technologii w państwach członkowskich. Co więcej, 79% respondentów uważa, że działania UE powinny zmierzać do ograniczenia zużycia energii. Badani uznają także, że Unia powinna finansować wspólne projekty obronne w celu rozwoju strategicznych zdolności i technologii obronnych (75%).

W kontekście obecnej wojny na Ukrainie zdecydowana większość Europejczyków uznaje, że UE musi zadbać o swoje bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze (85 %). Jednocześnie opowiada się za zacieśnieniem współpracy wojskowej między państwami członkowskimi (75%) i wyraża solidarność z Ukrainą (71%).

Pomoc Ukrainie

Europejczycy pozostają również zdecydowani w kwestii wsparcia Ukrainy i jej mieszkańców. Aż 86%. Europejczyków popiera dalsze udzielanie przez UE pomocy humanitarnej osobom dotkniętym wojną, a 77% zgadza się na przyjęcie w UE osób uciekających przed konfliktem. Ponadto, 71% respondentów opowiada się za ponownym nałożeniem sankcji gospodarczych na Rosję. Badani są zdania, że UE powinna wspierać dążenia Ukrainy do integracji europejskiej i jej zintegrowania z jednolitym rynkiem (kolejno 67% i 65%). Wsparcie finansowe i gospodarcze Ukrainy jest również kluczowe, zdaniem 65% respondentów, podobnie jak wsparcie w zakresie zakupu i dostawy sprzętu wojskowego oraz szkolenia dla Ukrainy (57%).

Badanie obejmowało również pytanie, czy uważa się, że UE, inne kraje czy obie te strony w równym stopniu je reprezentują. Około połowa respondentów uznaje, że Unia Europejska najlepiej ucieleśnia "poszanowanie podstawowych praw i wartości" (53%), "równość społeczną i dobrobyt" (50%), "tolerancję i otwartość na innych" (49%) oraz "pokój" (48%). Istotne jest dla nich również wyrażanie solidarności z krajami UE i spoza niej (46%) oraz dbanie o przyrodę, klimat i środowisko (45%). Co ciekawe, około jedna szósta respondentów uznaje, że inne kraje lepiej reprezentują te wartości, a około jedna czwarta twierdzi, że są one reprezentowane zarówno przez Unię Europejską, jak i inne kraje.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Przypisy

1/ Flash Europbarometer – Eu Challenges and priorities in 2023
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/876037/IP%20Flash%20EB%20-%20Annex%20(English).pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Samoloty elektryczne i wodorowe w niedalekiej przyszłości. Jak dekarbonizuje się lotnictwo? (05 grudnia 2023)Wzmocnić efektywność energetyczną dla celów klimatycznych. Nowy raport IEA (04 grudnia 2023)Europejska infrastruktura wodorowa po raz pierwszy na liście projektów PCI KE (01 grudnia 2023)Rada UE i PE ze wspólnym porozumieniem ws. rynku wewnętrznych gazów odnawialnych i naturalnych (30 listopada 2023)Parlament Europejski popiera postulaty europejskiego przemysłu PV w sprawie NZIA (30 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony