Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Europejczycy popierają środki na rzecz zrównoważonego rozwoju, energetycznej stabilności i wsparcia Ukrainy

   Powrót       20 września 2023       Energia   

Najnowsze badanie Flash Eurobarometer ukazuje wysokie poparcie Europejczyków dla działań podejmowanych w celu ochrony odbiorców przed skokami cen energii elektrycznej, zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego oraz promowania zrównoważonego rozwoju.

Według wyników badania „Flash Eurobarometer – Eu Challenges and priorities in 2023(1)” aż 86% respondentów uznaje za istotne podejmowanie działań na poziomie europejskim, mających na celu ograniczenie bezpośredniego wpływu wzrostu cen energii na konsumentów i przedsiębiorstwa w ciągu ostatniego roku.

Bezpieczeństwo energetyczne i zrównoważony rozwój

Osiem na dziesięciu respondentów popiera promowanie zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych (86%), ułatwianie wspólnego zakupu gazu przez państwa członkowskie UE w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw (82%) oraz budowanie partnerstw z innymi globalnymi podmiotami, takimi jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Japonia i Australia (81%). Europejczycy wyrażają także chęć zmniejszenia nadmiernych zależności handlowych od krajów, takich jak Rosja czy Chiny (80%) oraz zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu opartego na czystych technologiach (80%). Przyspieszenie transformacji cyfrowej jako istotny aspekt uznaje 77% respondentów, a zwiększenia odporności gospodarki UE - 76% respondentów.

86% respondentów uważa, że magazyny gazu w UE powinny być odpowiednio zaopatrzone, aby uniknąć ryzyka niedoboru. 85% z nich uznaje, że UE powinna zwiększyć produkcję czystych technologii w państwach członkowskich. Co więcej, 79% respondentów uważa, że działania UE powinny zmierzać do ograniczenia zużycia energii. Badani uznają także, że Unia powinna finansować wspólne projekty obronne w celu rozwoju strategicznych zdolności i technologii obronnych (75%).

W kontekście obecnej wojny na Ukrainie zdecydowana większość Europejczyków uznaje, że UE musi zadbać o swoje bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze (85 %). Jednocześnie opowiada się za zacieśnieniem współpracy wojskowej między państwami członkowskimi (75%) i wyraża solidarność z Ukrainą (71%).

Pomoc Ukrainie

Europejczycy pozostają również zdecydowani w kwestii wsparcia Ukrainy i jej mieszkańców. Aż 86%. Europejczyków popiera dalsze udzielanie przez UE pomocy humanitarnej osobom dotkniętym wojną, a 77% zgadza się na przyjęcie w UE osób uciekających przed konfliktem. Ponadto, 71% respondentów opowiada się za ponownym nałożeniem sankcji gospodarczych na Rosję. Badani są zdania, że UE powinna wspierać dążenia Ukrainy do integracji europejskiej i jej zintegrowania z jednolitym rynkiem (kolejno 67% i 65%). Wsparcie finansowe i gospodarcze Ukrainy jest również kluczowe, zdaniem 65% respondentów, podobnie jak wsparcie w zakresie zakupu i dostawy sprzętu wojskowego oraz szkolenia dla Ukrainy (57%).

Badanie obejmowało również pytanie, czy uważa się, że UE, inne kraje czy obie te strony w równym stopniu je reprezentują. Około połowa respondentów uznaje, że Unia Europejska najlepiej ucieleśnia "poszanowanie podstawowych praw i wartości" (53%), "równość społeczną i dobrobyt" (50%), "tolerancję i otwartość na innych" (49%) oraz "pokój" (48%). Istotne jest dla nich również wyrażanie solidarności z krajami UE i spoza niej (46%) oraz dbanie o przyrodę, klimat i środowisko (45%). Co ciekawe, około jedna szósta respondentów uznaje, że inne kraje lepiej reprezentują te wartości, a około jedna czwarta twierdzi, że są one reprezentowane zarówno przez Unię Europejską, jak i inne kraje.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Przypisy

1/ Flash Europbarometer – Eu Challenges and priorities in 2023
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/876037/IP%20Flash%20EB%20-%20Annex%20(English).pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Przemysł fotowoltaiczny potrzebuje 66 tys. nowych pracowników. UE chce dostarczyć więcej (21 czerwca 2024)Resort przemysłu zajmie się gospodarką wodorową, paliwami i energią jądrową (21 czerwca 2024)Skala ryzyk w morskiej energetyce wiatrowej jest ogromna. Od jakich warto się ubezpieczyć? (21 czerwca 2024)Obywatelskie kryteria w naborach projektów spółdzielni energetycznych. W grze miliardy zł dla sektora (20 czerwca 2024)Apel do europosłów o utrzymanie zeroemisyjnego kursu. PSNM (20 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony