Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Finlandia daje zgodę na Nord Stream 2, ale wpisuje wyrok do rejestru precedensów

Najwyższy Sąd Administracyjny Finlandii utrzymał w mocy decyzję regionalnych władz kraju, które zgodziły się na poprowadzenie przez fińską wyłączną strefę ekonomiczną rurociągu Nord Stream 2. Uznał jednak legitymację skargową Fundacji ClientEarth.

   Powrót       20 sierpnia 2019       Energia   

Organy administracyjne Finlandii Południowej w 2018 r., przyznały operatorowi Nord Stream 2 pozwolenie na poprowadzenie po dnie morza i następnie użytkowanie w fińskiej strefie 374 km odcinka rurociągu gazowego. Rozstrzygnięcie to zostało zaskarżone przez zarejestrowaną w Polsce Fundację Client Earth Prawnicy dla Ziemi.

Odmienne stanowiska sądów

Sąd administracyjny w Vaasa pozostawił to odwołanie bez rozpoznania, uznając, że obszar działania Fundacji nie obejmuje fińskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Jednak Najwyższy Sąd Administracyjny (KHO) znacznie szerzej niż sąd pierwszej instancji zinterpretował kryteria przyznające podmiotom zagranicznym legitymację skargową. Potwierdził tym samym argumentację Fundacji, opartej na szerokim rozumieniu przepisów międzynarodowych, takich jak Konwencja z Aarhus oraz dyrektyw unijnych, oraz krajowych przepisów implementujących rozwiązania ponadnarodowe. KHO podkreślił, że w statucie podmiotu skarżącego zostało określone, że działa na terenie "Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicy".

Ocena pełnomocnika

- Jesteśmy zadowoleni, że Najwyższy Sąd Administracyjny w Finlandii rozpatrzył merytoryczne argumenty Fundacji przeciwko budowie rurociągu, a także przyznał jej legitymację skargową. Przypominam, że wcześniej sąd pierwszej instancji odmówił Fundacji legitymacji skargowej w tej sprawie, uzasadniając swoje rozstrzygnięcie tym, że gazociąg nie wpłynie w wystarczającym stopniu na środowisko w Polsce. - ocenia Bolesław Matuszewski, pełnomocnik Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Jednocześnie jednak Najwyższy Sąd Administracyjny utrzymał w mocy decyzję regionalnych władz kraju, które zgodziły się na poprowadzenie przez fińską wyłączną strefę ekonomiczną rurociągu Nord Stream 2 uznając, że wpływ środowiskowy został oceniony zgodnie z międzynarodowymi umowami oraz zgodnie z fińskim prawodawstwem. Fundacja podnosiła zaś, że „zaproponowane metody minimalizacji wpływu inwestycji na ssaki i ptaki morskie są niewystarczające, a wpływ rurociągu na cały ekosystem Bałtyku został źle zbadany”.

Oprócz zastrzeżeń środowiskowych, Fundacja zauważyła, że budowa inwestycji zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Unii Europejskiej, jeszcze bardziej i na dłużej uzależniając Unię od dostaw surowców energetycznych z zewnątrz.

Zwycięstwo czy przegrana?

Mimo iż nie udało się zablokować inwestycji, to jest to ważne orzeczenie, które zostało wpisane przez Najwyższy Sąd Administracyjny Finlandii do specjalnego rejestru orzeczeń precedensowych. Oznacza to, że będzie miało ono istotne znaczenie dla podobnych postępowań w przyszłości. Adwokat Matuszewski stwierdził, że „ten wyrok utorował polskim i innym zagranicznym organizacjom ekologicznym drogę do transgranicznej ochrony środowiska w postępowaniach prowadzonych w Finlandii”.

To nie koniec walki

W związku z budową liczącego ok. 1200 km podmorskiego rurociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec Fundacja złożyła uwagi oraz odwołania także w innych krajach nordyckich (Szwecji oraz Danii), w których wyłącznych strefach bałtyckich jest realizowany projekt.

Tymczasem Gazprom poinformował, że dokończenie prowadzonej budowy opóźnia się ze względu na wydłużenie procesu uzyskania niezbędnych pozwoleń przez operatora gazociągu przed duńskimi organami. Stwierdził także, że zaawansowanie budowy wynosi już 73,6 proc.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Bądźmy efektywni i bezpieczni. Polska, UE i Ukraina ze wspólnymi celami (23 lutego 2024)Efektywność energetyczna nową dewizą samorządów (22 lutego 2024)Wsparcie projektów morskich farm wiatrowych (21 lutego 2024)Trzy kluczowe dokumenty dla europejskiego wiatru. Co na to polski przemysł? (19 lutego 2024)Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki – powołano kolejny Zespół Zadaniowy (15 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony