Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2024 18 czerwca 2024

Firmy odbierające śmieci odpowiedzialne za nielegalne wysypiska

System gospodarowania odpadami może dobrze działać, ale konieczne są przejrzyste i stabilne ramy prawne. Mieszkańcy nie powinni przepłacać za usługi, zwłaszcza gdy nie są one należycie świadczone – uważa Jarosław Drozd, prezes Bioelektra Group.

   Powrót       21 lipca 2015       Odpady   
Jarosław Drozd
Prezes zarządu Bioelektra Group SA

Najważniejsza reforma porządkująca sektor gospodarki odpadami komunalnymi została wdrożona dwa lata temu – w lipcu 2013 r. Niestety okazuje się, że od tego czasu żadne z założeń ustawy nie zostało w pełni zrealizowane.

Dane o ilości odpadów niezgodne z rzeczywistością

Przede wszystkim brakuje dokładnego bilansu dotyczącego sektora gospodarki odpadami. Dotychczasowe podsumowania są niespójne i niejednoznaczne, szczególnie w zakresie ilości odpadów w systemie. Według oficjalnych danych produkujemy coraz mniej śmieci. Tymczasem w Polsce, podobnie jak w innych krajach o stałym wzroście gospodarczym, efektem rozwoju jest także wzrost strumienia wytwarzanych śmieci.

Nieszczelny system doprowadza jednak do tego, że odpady giną w drodze między naszymi posesjami a zakładami ich zagospodarowania. Część odpowiedzialności za tę sytuację ponosi nieudana reforma, która pozostawiła pole do manipulacji firmom odbierającym odpady. Role się odwróciły: dzisiaj to już nie mieszkańcy tworzą nielegalne wysypiska – robią to firmy odbierające śmieci, chcąc w ten sposób obniżyć koszty działalności.

Sprawny system odpowiedzialnej gospodarki odpadami wymaga transparentności i miarodajnej analizy rynku. Zarówno system, jak i kreujące go regulacje powinny być maksymalnie przejrzyste, a wzajemna kontrola uczestników rynku możliwa na każdym etapie.

Kontrakty ryczałtowe to błąd

Gminy jako właściciele odpadów nakładają na mieszkańców opłaty za ich odbiór. Niestety, stawki bazują na prognozowanych, nierzetelnych danych z raportów, a nie na realnie wytwarzanych ilościach odpadów. W wielu przypadkach włodarze chcą zabezpieczyć gminny budżet i zawyżają opłaty. Niejednokrotnie firmy transportowe kontraktowane są na przewożenie odpadów ryczałtowo, zamiast na dowiezienie konkretnej ilości śmieci do instalacji przetwarzania. Jest to błąd systemowy.

Instalacja przetwarzająca odpady (zwykle RIPOK) powinna otrzymać wynagrodzenie od gminy za udokumentowaną ilość zagospodarowanych odpadów. Także wynagrodzenie dla firmy transportującej powinno być wypłacane na podstawie potwierdzenia przez RIPOK ilości dostarczonych odpadów. Rozsądnym rozwiązaniem jest rozdzielenie usług świadczonych przez podmioty obsługujące gminy, by wzajemna kontrola wpłynęła na uszczelnienie systemu. To z kolei umożliwiłoby gminom właściwe sporządzanie sprawozdań ilościowych oraz racjonalne bilansowanie poziomów opłat od mieszkańców.

Polskie przepisy blokują innowacyjność

Na problem systemu gospodarowania odpadami w Polsce warto również spojrzeć z perspektywy obowiązującego prawa w kontekście spełnienia konkretnych wymogów środowiskowych. Podczas gdy europejskie regulacje skupiają się na efekcie końcowym, czyli redukcji emisji gazów cieplarnianych, wzroście poziomów odzysku i recyklingu, eliminacji składowisk, polskie wymagania prawne zbyt szczegółowo regulują technologie, parametry procesów i standardy końcowych frakcji. Blokuje to rozwój innowacyjnych technologii, które - chociaż skutecznie zarządzają odpadami - nie zawsze mogą sprostać sztywnym regulacjom, bo działają w niekonwencjonalny sposób. W efekcie, nawet wydajne, efektywne kosztowo i przyjazne środowisku rozwiązania nie są łatwe do wdrożenia na polskim rynku.

Jarosław Drozd, Bioelektra Group SA

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Z 400 km3 ścieków rocznie oczyszczane jest niecałe 20%. Co mogłoby zyskać rolnictwo i nie tylko (17 czerwca 2024)Wystawiaj i obsługuj wnioski o DPR cyfrowo. Jak zautomatyzować proces z ZEME 360 (12 czerwca 2024)Jak rolnictwo może skorzystać na biogazowniach? (08 kwietnia 2024)XXIV Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH (03 kwietnia 2024)Podsumowanie Polskiego Kongresu Klimatycznego 2024 (27 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony