Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.05.2024 20 maja 2024

Fotowoltaika na dachu symbolem jakości życia?

Z badania przeprowadzonego na zlecenie fundacji demosEUROPA dotyczącego opinii i oczekiwań Polaków wobec polityki klimatyczno-energetycznej Polski wynika, że Polacy chcą rozwoju energetyki odnawialnej i łączą z tym rozwojem poprawę jakości życia.

   Powrót       06 listopada 2015       Energia   

Ponad jedna trzecia społeczeństwa jest zdania, że rozwój energetyki odnawialnej poprawiłyby jakość ich życia. Prawie jedna piąta uważa, że byłby to właściwy kierunek polityki energetycznej kraju.

Na zadane w ramach badania(1) pytanie „Jakie zmiany w modelu energetycznym najbardziej poprawiłyby jakość Pana/Pani życia?” najwięcej, bo 17 proc. badanych odpowiedziało, że byłby to „rozwój energetyki odnawialnej”, a 16 proc. wskazało „produkcję energii z własnego panelu słonecznego lub wiatraka”.

Znacznie mniej wskazań miały odpowiedzi: „oddanie do użytku gazoportu” (12 proc.), „ograniczenie zanieczyszczeń z pieców domowych” (12 proc.), „stworzenie wspólnego rynku energii i paliw w Europie” (8 proc.), „radykalne ograniczenie zanieczyszczeń z elektrowni węglowych” (8 proc.), „budowa elektrowni atomowej” (5 proc.), „zakończenie dotowania nierentownych kopalni węgla kamiennego” (5 proc.), a także „elektryfikacja gazoportu” (4 proc.). 14 proc. badanych nie umiało odpowiedzieć na zadane pytanie.

Polacy za wsparciem państwa głównie na termomodernizację i OZE

Polacy uważają też, że rozwój OZE powinien być wspierany z budżetu państwa (takiego zdania była jedna trzecia badanych). Na bardziej szczegółowe pytanie: „Jakie technologie energetyczne/działania w obszarze energetyki powinny być wspierane z budżetu państwa?” 18 proc. odpowiedziało, że państwo powinno oferować finansową pomoc w przypadku ocieplania budynków, 17 proc. - że powinno mieć rządowe wsparcie wytwarzanie większości energii ze źródeł odnawialnych, 13 proc. badanych było zdania, że powinno być wspierane podniesienie efektywności wykorzystania energii i lepsze sposoby produkcji w przemyśle, 11 proc. natomiast, że pomoc państwa jest konieczna w przypadku badań, rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii energetycznych. Z kolei 11 proc. ankietowanych uważa, że rząd powinien wspierać modernizację elektrowni węglowych, a jedynie 6 proc. twierdzi, że zadaniem państwa jest dopłacanie obywatelom do wymiany samochodów z silnikami spalinowymi na auta elektryczne.

OZE symbolem jakości

- Wyniki zrealizowanego dla demosEUROPA badania zielonych motywacji Polaków wskazują, że dla Polaków OZE to przede wszystkim „symbol jakości” - komentuje Julia Michalak, szefowa projektu “Klimat i Energia” z fundacji demosEUROPA-Centrum Strategii Europejskiej. Jej zdaniem utożsamianie zielonej energetyki z jakością jest sygnałem, że istnieje w Polsce kulturowy potencjał niezbędny do tego, by energetyka odnawialna stałą się synonimem społeczeństwa lepszej jakości i państwa „z górnej półki”. - Fakt, że to OZE, a nie energetyka atomowa czy gazoport postrzegane są jako recepta na jakość, oznacza, że polskie społeczeństwo trafnie wyczuwa europejskie i globalne energetyczne trendy – twierdzi.

Podobny stosunek społeczeństwa do OZE wyłania się z innych przeprowadzonych na ten temat badań. To zlecone TNS dla Greenpeace mówi, że 92 proc. Polaków chce, by więcej energii pochodziło ze źródeł odnawialnych (wyniki szerzej przedstawialiśmy tutaj). Z badania CBOS przeprowadzonego w styczniu 2015 r. wynika, że Polacy określają energetykę odnawialną jako bezpieczną (86 proc., w tym 59 proc. jako bardzo bezpieczną) i przyszłościową (80 proc.). Dwie trzecie respondentów było też przekonanych o wydajności odnawialnych źródeł energii.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Ogólnopolskie badanie postaw, opinii i oczekiwań Polaków wobec polityki klimatyczno-energetycznej Polski, przeprowadzone przez Millward Brown Polska w sierpniu 2015 r. na zlecenie fundacji demosEUROPA-Centrum Strategii Europejskiej. W badaniu znalazły się zagadnienia dotyczące m.in. organizacji rynku energii, niebezpieczeństw energetycznych, priorytetów polityki energetycznej i klimatycznej, własności zasobów oraz wyzwań cywilizacyjnych stojących przed Polską.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (25 kwietnia 2024)Świetne regulacje, ale brak brandu? Debata „Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” (24 kwietnia 2024)Biometan elementem sine qua non zrównoważonego rozwoju firmy i kraju (03 kwietnia 2024)Ponad 43% udziału OZE w globalnej produkcji energii. Łączna moc to 3870 GW (02 kwietnia 2024)Co dalej z Turowem? Zielona energetyka obywatelska propozycją dla regionu (19 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony