Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2023 03 października 2023

Fotowoltaika nie zawsze będzie wymagała decyzji środowiskowej – projekt rozporządzenia

Od lat branża OZE apeluje o likwidację barier administracyjnych w rozwoju nowych instalacji. Przy okazji zniesienia ograniczeń dla instalacji PV, obluzowanie wymogów środowiskowych obejmie garaże i parkingi, także na terenach cennych przyrodniczo.

   Powrót       04 sierpnia 2023       Energia   

8 sierpnia 2023 r. projekt rozporządzenia został przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

[Zaktualizowano 9 sierpnia 2023 r.]


Zgodnie z projektem rozporządzenia umieszczonym na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL), zabudowy systemami fotowoltaicznymi nie będą wymagały zgody środowiskowej o powierzchni wyznaczanej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody oraz 2 ha na obszarach innych niż wymienione z wyłączeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach obiektów budowlanych.

W projekcie przewiduje się zwiększenie progów dla inwestycji, które aktualnie wynoszą 0,2 ha powierzchni użytkowej garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów na obszarach objętych formami ochrony przyrody, oraz 0,5 ha powierzchni użytkowej garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów na obszarach pozostałych. Proponuje się zmianę progów odpowiednio na 0,5 ha oraz 1 ha.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że w wielu sytuacjach realizacja różnego rodzaju zabudów, w tym np. osiedli mieszkaniowych, zostaje objęta obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyłącznie z uwagi na spełnienie progów kwalifikacyjnych określonych dla garaży i parkingów, a nie progów dedykowanych danym rodzajowi zabudowy. Tymczasem, jak wskazuje praktyka, parkingi o niewielkiej powierzchni nie mają znaczącego oddziaływania na środowisko".

[Zaktualizowano 8 sierpnia 2023 r.]


W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt rozporządzenia nr RD 741, który zakłada redukcje obciążeń i usprawnienie procesu inwestycyjnego w Polsce. Jego przyjęcie przewiduje się w czwartym kwartale 2023 r. Oczekiwanym efektem rekomendowanych zmian jest zliberalizowanie przepisów, polegające na zniesieniu wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „inwestycji prowadzonych na małą skalę i pozostających bez wpływu na środowisko”.

Duży ukłon w stronę fotowoltaiki

W celu dynamicznego rozwoju OZE konieczne jest m.in. redukowanie obciążeń prawno-administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym. Konieczność taka identyfikowana jest również na poziomie międzynarodowym, a promocja powstawania OZE jest przewidziana w nowych regulacjach OZE (np. plan REPowerEU). Konieczne są więc zmiany w zakresie regulacji dotyczących OZE, w szczególności dla tych inwestycji, których cechy przedsięwzięć, ich lokalizacja i rodzaj potencjalnego oddziaływania uzasadnia rezygnację z obowiązku wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Do takich inwestycji należą w szczególności instalacje fotowoltaiczne realizowane poza obszarami cennymi przyrodniczo.

Czytaj: Fotowoltaika wymaga bardziej zaawansowanych narzędzi prognostycznych i cyfrowych

Projekt przewiduje usunięcie systemów fotowoltaicznych z zabudowy przemysłowej i magazynowej, w celu przeniesienia do nowo utworzonego rodzaju przedsięwzięć, z odrębnie ustaloną dla instalacji fotowoltaicznych wartością progu - powierzchni zabudowy. Celem jest też dookreślenie sposobu ustalania powierzchni zabudowy systemami fotowoltaicznymi oraz podwyższenie ich wartości dla przedsięwzięć tego typu realizowanych na obszarach, gdzie nie występują tereny cenne przyrodniczo. Aktualna wartość powierzchni zabudowy, której osiągnięcie powoduje konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych wynosi: 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody oraz 1 ha na obszarach pozostałych.

Nadmiarowa biurokracja w zabudowie

Jak czytamy w opisie projektu, aktualnie obowiązujące przepisy w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w odniesieniu do garaży i parkingów samochodowych skutkują koniecznością wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach również dla przedsięwzięć, które „ze względu na ich skalę i cechy nie powodują znaczącego wpływu na środowisko”. Tego typu inwestycje często wymagane są do uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej, która zazwyczaj nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W projekcie rozporządzenia przewiduje się zwiększenie progów dla inwestycji polegających na budowie garaży lub parkingów zarówno na obszarach cennych przyrodniczo, jak i na pozostałych terenach, które aktualnie wynoszą 0,2 ha powierzchni użytkowej garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów na obszarach objętych formami ochrony przyrody, oraz 0,5 ha powierzchni użytkowej garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów na obszarach pozostałych. Nie jest wiadomo, o ile zostaną podwyższone progi, ale wyjaśniono na stronie rządowej, że „planowane jest wprowadzenie progów o wartości porównywalnej do wartości ustanowionej w rozporządzeniu dla zabudowy przemysłowej i magazynowej oraz porównywalnej do wartości ustanowionych w prawodawstwie takich państw jak Niemcy, Włochy, Czechy czy Słowacja”.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prosument a taryfy dynamiczne (02 października 2023)Cztery silniki dla PV i magazyny ciepła dla kolektorów (29 września 2023)Farma fotowoltaiczna w miejsce kopalni odkrywkowej (25 września 2023)Klastry energii sięgają po fotowoltaikę (25 września 2023)Giełda. Słońce w obrocie (25 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony