Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Fotowoltaika potrzebuje wsparcia politycznego

Joanna Bolesta z Instytutu Energetyki Odnawialnej prezentuje stan rynku fotowoltaiki w Polsce i omawia perspektywy jej rozwoju w najbliższych latach.

   Powrót       29 kwietnia 2015       Energia   
Joanna Bolesta
Specjalista ds. analiz rynkowych i mikroinstalacji OZE Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Absolwentka kierunku Technologie Energii Odnawialnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w zespole Instytutu Energetyki Odnawialnej od 2013 roku. W Instytucie zajmuje się corocznym badaniem i analizami rynkowymi sektora instalacji prosumenckich, w tym fotowoltaiki oraz małych kotłów na biomasę. Ponadto, jest autorem i współautorem opracowań z zakresu ekonomiki i tematyki opłacalności inwestycji w mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii.

Rynek fotowoltaiki w Polsce jest stosunkowo młody i o jego dynamicznym rozwoju możemy mówić od czterech – pięciu lat. Zainteresowanie tym źródłem energii przyszło do nas wraz z doświadczeniami z innych rozwiniętych rynków europejskich i zbiegło się w czasie ze wzrastającymi cenami tradycyjnej energii elektrycznej. Znajduje to też odzwierciedlenie w strukturze firm, których zdecydowana większość działa w branży od najwyżej 5 lat.

Czekając na 2 miliony prosumentów…

Przy dzisiejszym systemie wsparcia, przeciętny Kowalski nie zarobi na odsprzedaży energii, może ją jednak produkować na własne potrzeby. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, w Polsce jest obecnie 870 prosumentów posiadających mikroinstalacje fotowoltaiczne do 40kWp przyłączone do sieci. Tylko w zeszłym roku odnotowano przyłączenie do sieci nieco ponad 570 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana tych instalacji to przeszło 4,2 MWp.

Dla porównania, w Niemczech prosumentów jest dziś ponad 2 miliony! Obrazuje to również wciąż niewielką skalę inwestycji prosumenckich w Polsce.

Rynek PV w Polsce

W 2014 roku odnotowaliśmy kolejny spadek cen paneli fotowoltaicznych. Nie jest to, jak powszechnie się uważa, związane z „zalewem” rynku przez wyroby chińskie. Udział paneli produkowanych w Azji stanowi nieco ponad 16 proc., jednak nałożenie przez Unię Europejską dużych ceł powoduje, że nie rozrasta się on bardziej. Około połowa zainstalowanych w Polsce paneli PV pochodzi z Niemiec. Warto też podkreślić, że kilka procent tego rynku jest w rękach polskich producentów, którzy nie tylko zaczynają zajmować coraz ważniejszą pozycję w Polsce, ale także eksportują polskie wyroby za granicę. Rozwija się ponadto rynek usług instalatorskich, coraz więcej firm przeprowadza szkolenia dla przyszłych instalatorów systemów fotowoltaicznych.

Dynamiczny rozwój

Według danych Instytutu, pod koniec pierwszego kwartału 2014 roku moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce wynosiła 6,6 MWp.  W kolejnych miesiącach nastąpił jednak duży wzrost na rynku, a jedynie w pierwszych miesiącach roku 2015 zainstalowano 9MWp, co w chwili obecnej łącznie daje niemal 40 MWp zainstalowanej mocy.

Przekłada się to bezpośrednio na sprzedaż paneli fotowoltaicznych, których moc w 2014 roku przekroczyła 23 MWp, przy czym większość z nich przeznaczona jest do instalacji w systemach przyłączonych do sieci elektroenergetycznej, czyli instalacjach ON-GRID. Większość paneli sprzedanych w 2014 roku to panele typu polikrystalicznego, które stanowią rozsądny kompromis pomiędzy jakością, czyli sprawnością konwersji promieniowania słonecznego, i ceną.

Na instalacje decydują się coraz częściej przedsiębiorstwa, które dzięki nim redukują koszty energii elektrycznej. Oszczędność jest także motorem rozwoju mikroinstalacji prosumenckich. Na rozwój mikroinstalacji niewątpliwie wpływają korzystnie regulacje dla prosumentów w postaci mechanizmu taryf gwarantowanych i programy dopłat do inwestycji prosumenckich, np. program „Prosument”.

Miejsce fotowoltaiki w miksie energetycznym

Według Krajowego Planu Działań (KPD), najważniejszymi odnawialnymi źródłami energii elektrycznej w Polsce będzie w najbliższych latach biomasa stała, biogaz oraz wiatr na lądzie. Udział fotowoltaiki w miksie będzie uzależniony przede wszystkim od woli politycznej i gospodarczej. Podobnie jak inne OZE, fotowoltaika mierzy się z dominacją energetyki opartej na węglu. Podpisana ostatnio ustawa o OZE będzie wkrótce nowelizowana, a orędownikiem zmian jest Ministerstwo Gospodarki. Wywalczone w nierównej walce taryfy gwarantowane zostaną prawdopodobnie obniżone, co oczywiście odbije się negatywnie na rozwoju rynku, także prosumenckiego.

Mamy więc do czynienia z dużym wzrostem zainteresowania, któremu towarzyszy stabilny spadek cen. Równocześnie dokonuje się nieustanny postęp technologiczny, wzrasta sprawność paneli i ich parametrów, co wpływa na wydajność instalacji. Wszystkie te czynniki mogłyby przyczynić się do bardzo szybkiego rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Warunkiem jest jednak wola polityczna – i o to chyba będzie najtrudniej.

Joanna Bolesta

 

Tekst powstał jako wkład do szerszej debaty prosumenckiej na Forum Energetyki Prosumenckiej, które odbędzie się 12-13 maja 2015 r. w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Rejestracja do 6 maja(1).

Instytut Energetyki OdnawialnejTekst powstał we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej.

Przypisy

1/ Rejestracja na Forum Energetyki Prosumenckiej:
http://www.forum.ieo.pl/pl/rejestracja

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sukces dekarbonizacji gospodarki w Polsce wymaga magazynów ciepła i chłodu (19 stycznia 2024)PV w kolejce. Branża dysponuje projektami o łącznej mocy 18 GW (07 listopada 2023)Cztery silniki dla PV i magazyny ciepła dla kolektorów (29 września 2023) Trendy technologiczne na rynku modułów PV w Polsce (20 września 2023)Rozwój technologii zwiększa popyt na nowe umiejętności (11 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony