Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

Francja: miejsce OZE w aktualnej produkcji energii

Członkowie Francuskiego Związku Energii Odnawialnych (SER) podsumowują udział energii wiatru, wody oraz fotowoltaiki w krajowej produkcji energii.

   Powrót       08 października 2014       Energia   

Wprowadzone niedawno ułatwienia administracyjne dla branży energii wiatru oraz polepszenie warunków ekonomicznych dla branży fotowoltaicznej zaczynają być odczuwalne. Po kilku trudnych latach rynek na nowo ożywa, odnotowują członkowie SER (Syndicat des énergies renouvelables), do którego należą przedstawiciele RTE, ERDF i ADEeF, najważniejszych dystrybutorów elektryczności we Francji.

Energia wiatru: 3,7% narodowego spożycia

W dniu 30 czerwca 2014 r., w obiegu było 8575 MW energii wiatru, czyli 5% więcej niż pod koniec 2013 roku. Wartość ta mogłaby dwukrotnie się powiększyć, gdyż 9805 MW czeka na podłączenie (z czego jedna trzecia pochodzi z projektów „offshore”). Niemniej jednak, utrzymując aktualne tempo rozwoju, produkcja energii dzięki sile wiatru nie osiągnie w 2020 roku przewidywanych 19 000 MW.

Między 1 lipca 2013 r. a 30 czerwca 2014 r. produkcja energii wiatrowej wynosiła 17,5 TWh, czyli o 12% więcej niż rok wcześniej. Średni poziom pokrycia spożycia energii wyniósł w tym okresie 3,7% (odnotowane maksimum: 16% w dniu 27 października). Dla porównania, pokrycie w Danii wyniosło w 2013 r. średnio 34,1%, a w Portugalii 23,9%.

Fotowoltaika: 310 000 instalacji

Na dzień 30 czerwca, podłączone instalacje fotowoltaiczne produkowały łącznie 4763 MW, co oznacza 9-procentowy wzrost w ciągu roku. Około 2500 MW czeka jeszcze na podłączenie. Jeśli rytm się utrzyma, wytyczne na rok 2020 (5400 MW) zostaną osiągnięte.

Między 1 lipca 2013 r. a 30 czerwca 2014 r. produkcja energii słonecznej wynosiła 5,5 TWh, czyli o 18% więcej niż rok wcześniej, pokrywając 1,2% krajowego zapotrzebowania energetycznego. Jest to poziom dużo niższy na przykład we Włoszech (7%) czy w Grecji (6,8%).

W przeciwieństwie do sektora energii wiatru, fotowoltaika ma zaletę być dużo bardziej przewidywalną. Wiadomo, że najwięcej energii produkuje się, gdy słońce jest w zenicie, chociaż promieniowanie i zachmurzenie codziennie zmieniają pozyskiwane wartości. Rodzi to podstawową trudność sektora: podczas gdy nieustannie szacuje się możliwości produkcji energii aż 310 000 instalacji fotowoltaicznych, tylko 17% z nich wyposażonych jest w system pomiarowy.

Energia wody: dodatkowych 10 TWh rocznie do wykorzystania

Elektrownie wodne to najbardziej stabilna część sektora energii odnawialnych we Francji. Utrzymują one podobny poziom od 1990 roku, choć ich produkcja zmienia się w zależności od opadów.

W porównaniu z omówionymi wcześniej sektorami, energia wodna stanowi zdecydowanie największą część energii pochodzącej z odnawianych źródeł, produkując rocznie 65 TWh, co pokrywa 13,8% narodowego zużycia energii. 30 czerwca do obiegu podłączonych było 25 434 MW.

Specjaliści podkreślają, że roczna produkcja energii mogłaby być o 10 TWh wyższa, gdyby w pełni wykorzystać wszystkie nowe instalacje.

W dziedzinie energii wodnej, na prowadzeniu jest Norwegia, która w ten sposób produkuje 100,9% potrzebnej energii. W Szwajcarii poziom wynosi 61%.

Sophie Fabrégat, Actu-Environnement.com
Tłumaczenie: Marta Wojtkiewicz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowe wzory wniosków o umorzenie zielonych i błękitnych świadectw pochodzenia za 2021 rok (23 lipca 2021)Koleje Śląskie przystąpiły do programu Zielona Kolej (22 lipca 2021)Spółka z sektora OZE debiutuje na giełdzie (20 lipca 2021)Praca w energetyce wiatrowej: pewna przyszłość (05 lipca 2021)Dwa nowe nabory w programie Mój Prąd (30 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony