Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.06.2022 29 czerwca 2022

Elektryczne autobusy i spalarnia. Jak wydano 82,5 mld euro z Funduszów Europejskich 2014-2020?

Wśród polskich inwestycji wspieranych przez środki europejskie są projekty związane z adaptacją do zmian klimatu i zmniejszaniem emisyjności gospodarki. Na liście jest też spalarnia odpadów w Gdańsku.

   Powrót       07 grudnia 2021       Management   

Na początku grudnia br. na Portalu Funduszy Europejskich opublikowano listę(1) 95 947 inwestycji w Polsce, które zostały zrealizowane dzięki unijnemu wsparciu przewidzianemu na lata 2014-2020. Unia Europejska na politykę regionalną we wspomnianym okresie przeznaczyła ok. ⅓ swoich wydatków, czyli ponad 351 mld euro. Polska spośród wszystkich państw członkowskich otrzymała największe wsparcie finansowe w wysokości 82,5 mld euro. Drugim największym beneficjentem unijnych dotacji są Włochy (32,82 mld euro), a trzecim - Hiszpania (28,56 mld euro).

Fundusze Europejskie i polskie działania na rzecz środowiska

W obrębie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 pieniądze wydatkowano m.in. na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. W jego obrębie wyróżniono poddziałania m.in. takie jak zmniejszenie emisyjności gospodarki, adaptacja do zmian klimatu, a także rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach.

W ramach zmniejszania emisyjności gospodarki ponad 11 mln zł (z tego 75 proc. z bezzwrotnej unijnej dotacji) przeznaczono na budowę bioelektrowni Marcinkowice, która ma dysponować kompletną instalacją do produkcji biogazu rolniczego przystosowaną do substratów pochodzenia rolniczego i rolno-spożywczego. Na ponad 75 mln zł oszacowano koszt przeprowadzenia drugiego etapu odwiertów geotermalnych w Stargardzie (52 proc. kwoty pochodzi z funduszy unijnych).

W ramach adaptacji do zmian klimatu przeznaczono m.in. 81,5 mln zł na przeprowadzenie pierwszego etapu zagospodarowania wód opadowych w Gorzowie Wielkopolskim (wsparcie UE wynosi 85 proc. całkowitej wartości inwestycji). Realizację podobnych projektów zaplanowano także w Płocku, Sulejówku, Starogardzie Gdańskim czy Mińsku Mazowieckim.

Na rzecz rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach zdecydowano się m.in. na zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania na terenie województwa śląskiego (48 mln zł, UE: 85 proc.), a także sfinansowanie trzeciego etapu budowy drugiej linii warszawskiego metra wraz z zakupem taboru (całkowity koszt inwestycji - 3,5 mld zł, z czego unijne finansowanie to blisko 70 proc.).

Efektywność energetyczna i budowa ZTPO w Gdańsku

Poza opisywanymi wcześniej poddziałaniami, w ramach wspomnianego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zawarto priorytet inwestycyjny o nazwie: “Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach(2)”. Większa efektywność energetyczna ma być w tym przypadku osiągana m.in. za pomocą modernizacji i budowy spalarni odpadów.

- Wsparciem może zostać objęte wykorzystanie energii ciepła odpadowego w przedsiębiorstwach, tj. zdefiniowane i opisane w dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Zgodnie z tą dyrektywą, nowe instalacje wytwórcze energii elektrycznej oraz istniejące instalacje poddawane znacznej modernizacji lub takie, których zezwolenie lub koncesja są aktualizowane, powinny być wyposażane w wysokosprawne jednostki kogeneracji, w celu odzyskiwania ciepła odpadowego powstałego przy wytwarzaniu energii elektrycznej - czytamy w treści Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Przykładem inwestycji może być tutaj budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów (ZTPO) komunalnych w Gdańsku. Projekt nowego ZTPO przewiduje przepustowość nominalną rzędu 160 000 Mg/rok przy wartości opałowej MJ/kg. Wartość inwestycji określono na ponad 690 mln zł - 54 proc. kwoty pochodzi z dotacji bezzwrotnej z funduszy unijnych.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 znajduje się pod linkiem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/
2/ Treść Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dostępny pod linkiem:
https://www.pois.gov.pl/media/103770/zmieniony_POIiS_20_1.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Więcej środków i dłuższy termin składania wniosków w programie „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” (27 czerwca 2022)NFOŚiGW ma 3 mld zł na spalarnie odpadów (23 czerwca 2022)Ogłoszenie I konkursu Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg (21 czerwca 2022)Zakrzew: Zakup autobusów elektrycznych i uruchomienie komunikacji publicznej w gminie (20 czerwca 2022)Sieradz: 9 mln zł na zakup autobusów elektrycznych (15 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony