Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Referendarz w Wydziale Kontroli Departamentu Rybołówstwa Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
CATCH-ME wspólne przejazdy do pracy CATCH-ME

Ponad 61,5 mln euro na innowacyjne projekty

a+a-    Powrót       20 kwietnia 2020       Zrównoważony rozwój   

Samowystarczalne moduły zieleni miejskiej wspierane sztuczną inteligencją, opracowanie nowych strategii leczenia nowotworów i chorób zakaźnych czy innowacyjne włókna z wełny polskich owiec to tylko niektóre projekty, który uzyskają wsparcie w ramach konkursów POLNOR i POLNOR CCS finansowanych z Funduszy Norweskich. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wyłoniło 44 innowacyjne projekty, które otrzymają dofinasowanie.

- Włączenie sektora prywatnego do obecnej edycji Funduszy Norweskich sprawiło, że program „Badania stosowane” stał się nie tylko mostem łączącym gospodarkę i badania, ale także zacieśnił partnerstwo między polskimi i norweskimi organizacjami badawczymi oraz przedsiębiorstwami. Stwarza to bardzo obiecujące perspektywy biznesowe – zauważa Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

O dofinansowanie zabiegało ponad 90 polsko-norweskich konsorcjów

POLNOR 2019 i POLNOR CCS 2019 to konkursy finansowane w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach programu „Badania stosowane”. W obu konkursach konkurencja była bardzo duża. O dofinansowanie zabiegało ponad 90 polsko-norweskich konsorcjów. Ostatecznie w głównym konkursie POLNOR do dofinansowania rekomendowano 38 spośród 74 zgłoszonych projektów, na łączną kwotę ponad 49,7 milionów euro. W towarzyszącym mu konkursie POLNOR CCS, który skupia się wokół wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, wybrano 6 spośród 17 wniosków, a suma dofinansowania to ponad 11 ,7 milionów euro.

Kilka wniosków znalazło się na liście rezerwowej. Oznacza to, że w przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych, również te projekty będą mogły zostać dofinansowane. Maksymalny okres realizacji projektu to 3 lata.

Beztlenowa biorafineria oraz odzysk energii i substancji organicznych ze ścieków komunalnych

Kładziemy akcent na wdrożenia. Oznacza to, że o wyborze projektów decydowała nie tylko ich wartość naukowa, ale i możliwość zastosowania danego rozwiązania w praktyce. Dzięki temu prestiżowe granty trafią do przedsiębiorców i naukowców, którzy przekonująco uzasadnili potrzebę znaczących udoskonaleń i całkiem nowych wynalazków w takich obszarach, jak: zdrowie, opieka społeczna, przemysł i technologie informacyjne, transport, klimat, żywność i zasoby naturalne, rozwój społeczny i gospodarczy, pojazdy bezzałogowe oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Doceniliśmy też ciekawe pomysły młodych naukowców – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.

Pieniądze z Funduszy Norweskich otrzymają również pomysłodawcy nowatorskiej beztlenowej biorafinerii, która ma służyć do przekształcania odpadów w biopaliwa przeznaczone na przykład do silników odrzutowych. Ognio- i wodoodporny materiał na bazie celulozy może z kolei stać się hitem w budownictwie, transporcie lub przemyśle opakowań.

Polsko-norweskie konsorcja z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych zajmą się też odzyskiwaniem energii i substancji organicznych ze ścieków komunalnych, poprawą zarządzania hałasem turbin wiatrowych czy przygotowaniem systemu nadzoru portów morskich z wykorzystaniem mobilnych bezzałogowych jednostek badawczych.

Źródło: MFiPR

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

10 mld euro do wzięcia w ramach Funduszu Innowacyjnego. Ruszył nabór wniosków (08 lipca 2020)Cyfryzacja sposobem na usprawnienie gospodarki odpadami (03 lipca 2020)PowerUp! 2020: Folia z wełny, przekształcanie wibracji w fabrykach w energię i komunikacja człowieka z maszyną (01 lipca 2020)Kulisy przygotowań do Sprawiedliwej Transformacji w Polsce (29 czerwca 2020)Czy technologia produkcji kruszyw lekkich z surowców odpadowych to szansa na zamknięcie obiegu? (25 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony