Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Inspektor w Oddziale w Myśliborzu Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
CATCH-ME wspólne przejazdy do pracy CATCH-ME

Nowa aplikacja i portal w zakresie uwalniania i transferu zanieczyszczeń

a+a-    Powrót       20 lipca 2020       Powietrze i klimat   

W piątek pod adresem www.gios.gov.pl/prtr została uruchomiona nowa aplikacja PRTR(1) umożliwiająca przesyłanie sprawozdań w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Aplikacja posiada nowe funkcjonalności m.in. umożliwia samodzielną zmianę danych identyfikacyjnych zakładu, składanie korekty sprawozdania bez konieczności ponownego wprowadzania wszystkich danych. Udostępniono także Instrukcję dla użytkownika. Jednocześnie pod adresem www.gios.gov.pl/prtr/portal uruchomiono nowy portal PRTR umożliwiający społeczeństwu dostęp do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń został utworzony na mocy art. 236a ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony środowiska, jako element Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1, z późn.zm.).

Ww. rozporządzenie ustanawia zintegrowany rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń na poziomie Wspólnoty (europejski PRTR(2)) w postaci publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych. Na mocy ww. rozporządzenia oraz przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację obowiązani są w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym do przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska informacji niezbędnych do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń prowadzi Główny Inspektor Ochrony Środowiska, który corocznie przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie zawierające informacje o uwolnieniach i transferach.

Ustanowienie Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu zanieczyszczeń ma na celu umożliwienie społeczeństwu dostępu do informacji o stanie środowiska i ułatwienie mu udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska.

Czytaj: Do 10 sierpnia trwa I etap konsultacji projektu Raportu z wykonania Konwencji z Aarhus za lata 2017-2020

Źródło: GIOŚ

Przypisy

1/ Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń2/ E-PRTR

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Inspektorzy ochrony środowiska wzięli udział w akcji związanej z paserstwem samochodowym (07 sierpnia 2020)Powstaną nowe narzędzia do walki z przestępczością w gospodarce odpadami (06 sierpnia 2020)Paweł Ciećko odwołany ze stanowiska Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (30 lipca 2020)Areszt w związku z nielegalnym postępowaniem z odpadami (21 lipca 2020)Śledztwo ws. porzuconych w lesie odpadów (20 lipca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony