Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska powołano Radę Naukową

W piątek 10 marca br. odbyło się uroczyste wręczenie aktów powołania członków Rady Naukowej przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Rada Naukowa przy GIOŚ powstała, by zapewnić wsparcie merytoryczne w zakresie popularyzacji wiedzy ekologicznej oraz działalności Inspekcji Ochrony Środowiska.

   Powrót       13 marca 2023       Zrównoważony rozwój   

Krzysztof Gołębiewski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wyraził nadzieję, że Rada będzie aktywnie działać w zakresie swoich zadań. - Jestem przekonany, że powołanie Rady Naukowej zaowocuje w realizację nowych projektów. Wiedza, doświadczenie i autorytet członków Rady pozwoli spopularyzować wiedzę o Inspekcji i ekologii – mówił Krzysztof Gołębiewski.

Natomiast Magda Gosk, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zwróciła uwagę na doświadczenie członków Rady Naukowej. - Cieszę się, że zaproszenie do udziału w pracach Rady Naukowej przyjęli również naukowcy związani z wyjaśnianiem sytuacji odrzańskiej. To duże wsparcie dla działań prowadzonych przez IOŚ – powiedziała Magda Gosk.

Zadania Rady Naukowej

Rada Naukowa przy GIOŚ powstała na podstawie Zarządzenia nr 5 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Naukowej przy Głównym Inspektorze Ochrony Środowiska. Głównymi zadaniami rady są m.in.:

 • ustalanie kierunków działalności naukowej GIOŚ,
 • doradztwo eksperckie,
 • koordynacja współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą,
 • organizowanie konferencji naukowych i spotkań o charakterze naukowym.

Przedstawiciele różnych dziedzin

W jej skład powołano 14 członków spośród przedstawicieli nauki w dziedzinie ekologii, nauk społecznych, prawa i nauk ścisłych:

 1. prof. Piotr Kosiak – Przewodniczący Rady Naukowej, Collegium Civitas, SWWS, profesor zarządzania, filozof, etyk biznesu,
 2. Małgorzata Boczkowska - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, Dyrektor Departamentu Prawnego GIOŚ, Legislator, socjolog, prawnik, Redaktor czasopisma naukowego „Nieruchomości@” oraz członek kolegium doradczego kwartalnika „Probacja” wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości,
 3. prof. dr hab. inż. Michał Zasada, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, dendrometria, nauka o produkcyjności lasu, urządzanie lasu,
 4. dr Jakub Czarkowski, prof. SWWS - członek Rady Naukowej, Prorektor ds. dydaktycznych Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Pedagog, Edukacja Przyrodnicza,
 5. ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński - członek Rady Naukowej, były rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolicka Nauka Społeczna,
 6. prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka - członek Rady Naukowej, Politechnika Gdańska, Kierownik Katedry Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej,
 7. prof. dr hab. Andrzej Sobczak – członek Rady Naukowej, Szkoła Główna Handlowa, kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH w Warszawie. Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem,
 8. dr hab. inż. Agnieszka Napiórkowska - Krzebietke, prof. Instytutu Rybactwa Śródlądowego Państwowego Instytutu Badawczego, członek Rady Naukowej,
 9. dr hab. Mateusz Grygoruk, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - członek Rady Naukowej, specjalista ds. jakości wody,
 10. dr hab. Piotr Zieliński, prof. Uniwersytetu w Białymstoku - członek Rady Naukowej, hydrobiolog, dziekan Wydziału Biologii UwB,
 11. dr hab. Arkadiusz Przybysz - członek Rady Naukowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, specjalista ds. fitoremediacji i zanieczyszczeń powietrza i gleby,
 12. dr hab. Ewa Zaraś – członek Rady Naukowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, dendrolog, ekspert ds. ochrony środowiska, architektura krajobrazu,
 13. dr Janusz Hejduk - członek Rady Naukowej, Uniwersytet Łódzki, Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji, ekspert ds. ekologii, zoologii kręgowców,
 14. dr Robert Netczuk - członek Rady Naukowej, Uniwersytet Śląski, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego, Prokurator.

Źródło: GIOŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kontrole użytkowników wód i legalności urządzeń wodnych. Działania na rzecz Odry (13 czerwca 2024)Konwent Marszałków Województw RP za powołaniem specjalnych grup śledczych ds. nielegalnych składowisk (13 czerwca 2024)Nielegalne składowisko odpadów pod Goleniowem, grupa przestępcza rozbita. Zachodniopomorskie (12 czerwca 2024)311 nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych w Polsce. Część jest blisko infrastruktury krytycznej (11 czerwca 2024)Nielegalne składowisko odpadów w gdańskim Sobieszewie. Niemal 18 ton substancji niebezpiecznych (10 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony