Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska powołano Radę Naukową

W piątek 10 marca br. odbyło się uroczyste wręczenie aktów powołania członków Rady Naukowej przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Rada Naukowa przy GIOŚ powstała, by zapewnić wsparcie merytoryczne w zakresie popularyzacji wiedzy ekologicznej oraz działalności Inspekcji Ochrony Środowiska.

   Powrót       13 marca 2023       Zrównoważony rozwój   

Krzysztof Gołębiewski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wyraził nadzieję, że Rada będzie aktywnie działać w zakresie swoich zadań. - Jestem przekonany, że powołanie Rady Naukowej zaowocuje w realizację nowych projektów. Wiedza, doświadczenie i autorytet członków Rady pozwoli spopularyzować wiedzę o Inspekcji i ekologii – mówił Krzysztof Gołębiewski.

Natomiast Magda Gosk, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zwróciła uwagę na doświadczenie członków Rady Naukowej. - Cieszę się, że zaproszenie do udziału w pracach Rady Naukowej przyjęli również naukowcy związani z wyjaśnianiem sytuacji odrzańskiej. To duże wsparcie dla działań prowadzonych przez IOŚ – powiedziała Magda Gosk.

Zadania Rady Naukowej

Rada Naukowa przy GIOŚ powstała na podstawie Zarządzenia nr 5 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Naukowej przy Głównym Inspektorze Ochrony Środowiska. Głównymi zadaniami rady są m.in.:

 • ustalanie kierunków działalności naukowej GIOŚ,
 • doradztwo eksperckie,
 • koordynacja współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą,
 • organizowanie konferencji naukowych i spotkań o charakterze naukowym.

Przedstawiciele różnych dziedzin

W jej skład powołano 14 członków spośród przedstawicieli nauki w dziedzinie ekologii, nauk społecznych, prawa i nauk ścisłych:

 1. prof. Piotr Kosiak – Przewodniczący Rady Naukowej, Collegium Civitas, SWWS, profesor zarządzania, filozof, etyk biznesu,
 2. Małgorzata Boczkowska - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, Dyrektor Departamentu Prawnego GIOŚ, Legislator, socjolog, prawnik, Redaktor czasopisma naukowego „Nieruchomości@” oraz członek kolegium doradczego kwartalnika „Probacja” wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości,
 3. prof. dr hab. inż. Michał Zasada, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, dendrometria, nauka o produkcyjności lasu, urządzanie lasu,
 4. dr Jakub Czarkowski, prof. SWWS - członek Rady Naukowej, Prorektor ds. dydaktycznych Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Pedagog, Edukacja Przyrodnicza,
 5. ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński - członek Rady Naukowej, były rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolicka Nauka Społeczna,
 6. prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka - członek Rady Naukowej, Politechnika Gdańska, Kierownik Katedry Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej,
 7. prof. dr hab. Andrzej Sobczak – członek Rady Naukowej, Szkoła Główna Handlowa, kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH w Warszawie. Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem,
 8. dr hab. inż. Agnieszka Napiórkowska - Krzebietke, prof. Instytutu Rybactwa Śródlądowego Państwowego Instytutu Badawczego, członek Rady Naukowej,
 9. dr hab. Mateusz Grygoruk, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - członek Rady Naukowej, specjalista ds. jakości wody,
 10. dr hab. Piotr Zieliński, prof. Uniwersytetu w Białymstoku - członek Rady Naukowej, hydrobiolog, dziekan Wydziału Biologii UwB,
 11. dr hab. Arkadiusz Przybysz - członek Rady Naukowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, specjalista ds. fitoremediacji i zanieczyszczeń powietrza i gleby,
 12. dr hab. Ewa Zaraś – członek Rady Naukowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, dendrolog, ekspert ds. ochrony środowiska, architektura krajobrazu,
 13. dr Janusz Hejduk - członek Rady Naukowej, Uniwersytet Łódzki, Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji, ekspert ds. ekologii, zoologii kręgowców,
 14. dr Robert Netczuk - członek Rady Naukowej, Uniwersytet Śląski, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego, Prokurator.

Źródło: GIOŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pozytywne wyniki pomiarów powietrza w województwie śląskim (25 września 2023)GIOŚ: nielegalnie wwiezione do Polski odpady wróciły do Niemiec (31 sierpnia 2023)Funkcjonariusze KAS zatrzymali transport 22 ton nielegalnych odpadów (16 sierpnia 2023)Prezydent podpisał ustawę o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (08 sierpnia 2023)Programy ochrony środowiska przed hałasem. GIOŚ przedstawia dobre praktyki (08 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony