Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

GOZ także dla produktów wadliwych. PE zajął stanowisko w sprawie nowej dyrektywy

   Powrót       25 października 2023       Odpady   

Unia Europejska dąży do aktualizacji przepisów dotyczących produktów wadliwych. Projektowane regulacje mają m.in. zapewnić prawidłowe funkcjonowanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Stanowisko zajął Parlament Europejski.

We wrześniu 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt nowelizacji dyrektywy o odpowiedzialności za produkty wadliwe. Przyjęte w 1985 r. prawo(1) narzucające producentom odpowiedzialność za szkody po stronie konsumentów wymagało dostosowania do współczesnych wyzwań, takich jak rozpowszechnienie nowych technologii (np. Sztucznej Inteligencji) oraz cyfrowa i zielona transformacja. „Nowoczesne przepisy dotyczące odpowiedzialności mają znaczenie w kontekście transformacji ekologicznej i cyfrowej. (…) Chodzi o zapewnienie przedsiębiorstwom pewności prawa i zagwarantowanie konsumentom odpowiedniej ochrony w przypadku wystąpienia problemów” – informowała na swojej stronie KE(2). Dotychczasowa definicja produktu ma zostać rozszerzona o aktualizacje oprogramowania, sztuczną inteligencję czy usługi cyfrowe, takie jak roboty lub drony.

GOZ w nowych przepisach

Jedną z pilniejszych kwestii stało się uwzględnienie w nowych przepisach wymogów ekonomii cyrkularnej zgodnie m.in. z celami Europejskiego Zielonego Ładu. Regulacja miała wydłużyć trwałość produktów, sprzyjać ich ponownemu wykorzystaniu oraz naprawianiu. W opublikowanym wczoraj komunikacie Parlament podtrzymuje zamiary Komisji. „Ponieważ UE dąży do bardziej zrównoważonej gospodarki, produkty powinny być projektowane tak, aby były trwalsze, nadawały się do ponownego użycia, naprawy i aktualizacji” – czytamy(3). Kolejna sprawa to aktualizacja zasad odpowiedzialności, uwzględniająca modele biznesowe zgodne z gospodarką cyrkularną, tak aby, jak głosi komunikat, „zapewnić przejrzyste i uczciwe prawo dla przedsiębiorstw, które znacząco modyfikują produkty”. Propozycja KE i Parlamentu stwierdza, że w przypadku znaczącej modyfikacji produktu „poza kontrolą pierwotnego producenta”, uznaje się go za nowy produkt, a jego producenta obowiązuje pełna odpowiedzialność za zgodność z wymogami bezpieczeństwa.

Projektowane zmiany pozwolą na dochodzenie odszkodowania, także za szkody dla zdrowia psychicznego – dotychczasowe przepisy mówiły wyłącznie o uszkodzeniach fizycznych. Okres odpowiedzialności producenta według Komisji ma trwać 20 lat. Parlament proponuje jednak wydłużyć go do 30, w przypadkach gdy szkody widać dopiero po dłuższym czasie. Procedury udowadniania wadliwości produktu oraz szkód mają zostać uproszczone. Przyjęte stanowisko posłuży jako punkt wyjścia do negocjacji z państwami członkowskimi UE na temat ostatecznego kształtu przepisów.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Więcej pod tym linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/PL/legal-content/summary/defective-products-liability.html
2/ Więcej pod tym linkiem:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_5807
3/ Więcej pod tym linkiem:
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20231023STO08103/wzmocnienie-ochrony-konsumentow-nowe-przepisy-ue-dotyczace-wadliwych-produktow

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogaz i trigeneracja. Wod-kan wie, jak wykorzystać swój potencjał energetyczny (27 lutego 2024)Lasy Państwowe dla klimatu to też termomodernizacja i optymalizacja zużycia energii (27 lutego 2024)Świat polubił systemy kaucyjne. Przegląd globalnych nastrojów z ostatniego dwudziestolecia (20 lutego 2024)Recykler galernikiem GOZ-u? Dobre praktyki w recyklingu tworzyw sztucznych (15 lutego 2024)Anita Sowińska: spalarnie uzupełnieniem, a nie kluczowym elementem systemu odpadowego (08 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony