Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Gaj Oławski: 13 mln złotych na budowę ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru

   Powrót       23 sierpnia 2023       Energia   

Powstanie ogólnodostępna stacja tankowania wodoru dzięki umowie podpisanej 22 sierpnia 2023 roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Promet-Plast Spółka Cywilna. Na budowę stacji tankowania NFOŚiGW przekaże ponad 13 mln złotych.

- Stajemy w obliczu kluczowego wyzwania, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, a równocześnie potrzeby zapewnienia powszechnego dostępu do infrastruktury tankowania paliw alternatywnych. Dlatego też powstał program "Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru”. Chcemy, aby w całej Polsce powstawały kolejne ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru. Poprzez wsparcie, określone w warunkach programu, możliwa jest budowa takich stacji wodorowych, jak ta w Gaju Oławskim. Dzięki temu otwierają się nowe możliwości dla sektora transportu publicznego i indywidualnego oraz spedycji transportu ciężarowego w zakresie zachowania konkurencyjności na rynku – mówi Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

W ramach projektu powstanie ogólnodostępna stacja tankowania wodoru zlokalizowana w miejscowości Gaj Oławski. Stacja wyposażona zostanie w 3 dystrybutory posiadające po 1 punkcie tankowania. Jeden o ciśnieniu 700 bar i dwa o ciśnieniu 350 bar, co pozwoli na tankowanie pojazdów różnego typu (samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, wózki widłowe, itp.).

Zakładana maksymalna dzienna możliwość tankowania wodoru w stacji to 1 200 kg/dzień. Liczba oraz rodzaj punktów tankowania zostały dostosowane do specyfiki lokalizacji oraz natężenia ruchu generowanego w ich okolicach, co zapewni optymalizację wykorzystania budowanej w ramach projektu infrastruktury tankowania. Wnioskodawca realizuje obecnie rozbudowę infrastruktury zakładu o część z wiązaną z produkcją, magazynowaniem oraz przetwarzaniem wodoru, jako nośnika energii, która zostanie uruchomiona do 31.07.2023 r. Budowana instalacja wodorowa składa się z zespołu urządzeń służących przetwarzaniu energii elektrycznej pochodzącej z własnych źródeł wytwórczych OZE na czysty wodór, który następnie jest sprężany i magazynowany w zbiornikach wysokociśnieniowych służących jako magazyn energii. Następnie wodór jako nośnik energii jest podawany do układu kogeneracyjnego, gdzie w wyniku spalania paliwo wodorowe zamieniane jest na energię elektryczną oraz energię cieplną wykorzystywaną w procesie absorpcji.

Powstającą infrastrukturę wodoru, która będzie wykorzystywana na cele związane z zapewnieniem wodoru do stacji tankowania, stanowią: Elektrolizer typu PEM do produkcji wodoru w procesie elektrolizy. Elektrolizer o mocy 5MW wraz niezbędnymi instalacjami pomocniczymi, o wydajności nominalnej 1000 Nm3/h (90 kg/h). Układ sprężania wodoru do ciśnienia 500 bar. Magazyn wodoru w zabudowie kontenerowej o ciśnieniu wodoru równym 500 bar. Pojemność nominalna magazynu wynosi 35m3. Posiadana jednostka wytwórcza, w skład której wchodzi elektrolizer o mocy 5 MW pozwala na produkcję około 90 kg wodoru na godzinę. Roczny poziom produkcji (przy założeniu czasu pracy elektrolizera na poziomie 8 000 h) wynosi 720 000,00 kg wodoru. Wodorowa jednostka kogeneracyjna generować będzie zapotrzebowanie na wodór w ilości około 83 kg/h, co przy produkcji na poziomie 90 kg/h, pozwoli uzyskać nadwyżkę produkcji w wysokości 7 kg/h. Nadwyżka ta daje możliwość wyprodukowania i zmagazynowania na cele stacji tankowania wodoru 56 000,00 kg wodoru/rok.. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 31 marca 2025 r.

Wspierając budowę stacji tankowania wodoru tworzymy wygodną i dostępną alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii. Stacje umożliwiają użytkownikom łatwe i wydajne tankowanie wodoru, dając impuls rozwojowi pojazdów napędzanych tą technologią. Dofinansowanie takich inicjatyw jest nie tylko inwestycją w przyszłość, ale także oznaką odpowiedzialności za środowisko i przyszłe pokolenia. Przedsięwzięcie przyniesie korzyści ekologiczne, ale również stworzy nowe miejsca pracy i pobudzi innowacje w sektorze energetycznym - mówi Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW

Czytaj: Podpisano list intencyjny ws. utworzenia Centralnej Doliny Wodorowej

Umowa została podpisana 22 sierpnia 2023 roku w siedzibie Promet-Plast S.C. przez Artura Michalskiego Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW oraz przedstawiciela beneficjenta Panem Andrzejem Jeżewskim i Elżbietą Jeżewska – Prezesi Promet-Plast S.C. Na uroczystości obecni będą Ireneusz Zyska - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Łukasz Kasztelowicz - Prezes WFOŚiGW Wrocław oraz Bartłomiej Wiązowski - Wiceprezes WFOŚiGW.

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Więcej udziału OZE. Parlament Europejski popiera ambitne cele Europejskiego Zielonego Ładu (15 września 2023)Ponad 140 mln euro dla EIT InnoEnergy. Nowe środki na zieloną transformację (08 września 2023)Zbliża się pilotażowa aukcja Banku Wodoru UE (06 września 2023)Opublikowano ustawę o odnawialnych źródłach energii (05 września 2023)Maciej Babczyński objął stanowisko dyrektora ds. regulacyjnych i publicznych w OX2 (04 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony