Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu

   Powrót       13 września 2023       Energia       Artykuł promocyjny   

I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu, które odbędzie się 23 października w Warszawie, jest organizowane w czasie definiowania krajowej polityki wsparcia odnawialnych źródeł energii na kolejną kadencję Sejmu RP. Po pierwszym etapie tworzenia regulacji prawnych dla naszej branży, przyjdzie czas na kolejny, II etap, może nawet ważniejszy. Sektor zmaga się też z barierami, które dotyczą akceptacji społecznej dla planowanych i budowanych instalacji. Czy jesteśmy w stanie przedstawić korzyści z uruchomienia instalacji biometanowej, zjednać lokalne społeczności i wykorzystać istniejące substratowe perspektywy rozwoju i skalowalności produkcji biometanu?

Krajowy potencjał wytwarzania biometanu szacowany jest na około 8 mld m3 rocznie, a Polska zajmuje miejsce w pierwszej piątce państw Unii Europejskiej pod względem możliwości jego wytwarzania. Dotychczas, w naszym kraju nie powstała żadna instalacja produkująca zeroemisyjny i ekologiczny odpowiednik gazu ziemnego. Należy podjąć wszelkie działania mają ce na celu rozwój sektora biometanu w najbliższych latach, na którego uruchomienie oczekuje wiele sektorów gospodarki.

Niemniej, zdefiniowanie głównych potrzeb sektora biometanu to niewątpliwie jedna z kluczowych spraw, które powinny pojawić się na agendzie rządowych działań na sejmową kadencję 2023-2027.

I Forum Polskiej Organizacji Biometanu skierowane jest do:

  • przedstawicieli branży biometanowej,
  • dostawców technologii biogazowych i biometanowych,
  • przedstawicieli administracji rządowej,
  • reprezentantów spółek komunalnych i samorządów,
  • organizacji i środowiska ekologicznego,
  • branży energetycznej i paliwowej,
  • kadry naukowej i środowiska akademickiego,
  • przedstawicieli biznesu, rolnictwa, transportu i przemysłu.

W trakcie Forum, zostaną poruszone najistotniejsze zagadnienia, m.in: prawo dla biometanu w okresie powyborczym, akceptacja społeczna inwestycji, kierunki rozwoju biznesu biometanowego oraz technologie. Na agendzie wydarzenia, nie zabraknie panelu dyskusyjnego z udziałem członków POB i zaproszonych gości.

Mamy olbrzymią przyjemność poinformować, że prof. Jerzy Buzek, MEP, były Premier RP i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego będzie gościem specjalnym, który wygłosi słowo wstępne otwierające Forum POB.

POB reprezentuje interesy członków organizacji nie tylko w Polsce, ale również na forum międzynarodowym, m.in. poprzez członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Biogazu (ang. European Biogas Association, dalej: EBA). W ramach organizowanego przez EBA, Europejskiego Tygodnia Biometanu (ang. European Biomethane Week) w Brukseli, równolegle odbędzie się I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w Warszawie.

Zarejestruj się na Forum: https://bioch4.org/forum/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

„Koncepcja dekarbonizacji ciepłownictwa systemowego”. NCBR (29 maja 2024)Jak wygląda handel zielonym wodorem? (27 maja 2024)W elektroenergetyce do 2035 r., w ciepłownictwie – do 2040. Trzeci sektor wzywa do odejścia od gazu (24 maja 2024)Wiceministra Urszula Zielińska na II Niemiecko-Polskim Forum Transformacji Energetycznej w Berlinie (22 maja 2024)Opublikowano sprawozdanie podsumowujące działania URE w 2023 r. (07 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony