Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2021 28 września 2021

79 projektów zakwalifikowanych do II etapu Kolei Plus

   Powrót       26 listopada 2020       Transport   

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowała o zakończeniu oceny formalnej wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku. 79 zgłoszonych propozycji spełnia kryteria i cele Programu i może być zakwalifikowanych do II etapu naboru(1). Teraz zadaniem samorządów będzie m.in. opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych projektów zwiększających dostępności do kolei.

Czytaj: Szwajcarska kolej działa jak przysłowiowy szwajcarski zegarek. A polska? Czeka na dobrego zegarmistrza

Główny cel: uzyskanie połączeń miejscowości pow. 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkim

Dzięki realizacji Programu Kolej Plus przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury, możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Głównym celem Programu jest uzyskanie lub usprawnienie połączeń miejscowości liczących powyżej 10 tys. z miastami wojewódzkim. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Realizacja Kolej Plus wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski.

PKP PLK SA oceniły pod względem formalnym 96 wniosków złożonych przez samorządy do Programu Kolej Plus. 79 z propozycji (ponad 80 proc.) spełniło wymagania formalne naboru i zostało zakwalifikowanych do II etapu. Projekty te spełniają cel Programu. Wnioskodawcy dostarczyli wymagane informacje o projektach, m.in.: dane o uwarunkowaniach społecznych, zakładanych efektach projektów wraz ze wskazaniem oczekiwanych czasów przejazdu, szacunkowych kosztach oraz ujęciu projektów w dokumentach strategicznych. Samorządy zadeklarowały także wolę współfinansowania inwestycji.

Rok na oprasowanie studium planistyczno-prognostycznego

W drugim etapie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych. Ponadto wnioskodawcy pozyskają niezbędne dokumenty, opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotne będzie także przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15 proc. wartości inwestycji oraz deklaracji właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania przewozów min. 4 pary pociągów przez 5 lat.

Po tym etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej Plus. Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Program jest wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.

Źródło: MI

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Lista zgłoszeń spełniających wymagania formalne znajduje się na stronie internetowej PKP PLK.
https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/planowo-rozpoczyna-sie-ii-etap-kolei-plus-4929/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pierwszy nabór dla sektora transportu w ramach Łącząc Europę 2021-2027 ogłoszony (20 września 2021)Gliwice: Budowa centrum przesiadkowego w połowie (19 sierpnia 2021)Świetlana przyszłość transportu intermodalnego w Polsce? Warunki geograficzne mamy doskonałe (13 sierpnia 2021)Lex Izera przegłosowana w Sejmie. Treść oraz tryb procedowania ustawy wzbudziły kontrowersje (23 lipca 2021)Koleje Śląskie przystąpiły do programu Zielona Kolej (22 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony