Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Raport IOŚ-PIB: Prawie 7 mln Polaków unika opłat za odpady

Instytut Ochrony Środowiska podał alarmujące wnioski płynące ze sprawozdań marszałków województw w zakresie gospodarki odpadami. Oprócz rosnących dysproporcji pomiędzy regionami, poważnym problemem jest unikanie opłat za odpady.

   Powrót       18 listopada 2022       Odpady   
Segregacja odpadów komunalnych

Według najnowszej publikacji Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) pt. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. Sprawozdania marszałków województw(1)”, stan gospodarki odpadami diametralnie się różni w poszczególnych regionach.

W sprawozdaniach marszałków województw z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2020  ujęto łącznie 2 170 gmin i 23 związki międzygminne, które przejęły zadania gminy.

Sprawozdania marszałkowskie zawierają zbiorcze dane o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w systemie gminnym w ujęciu wojewódzkim. Powstały na bazie informacji zebranych od: podmiotów prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), podmiotów zbierających odpady komunalne (punkty skupu), podmiotów prowadzących instalacje komunalne (IK) oraz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Najbardziej szokujące okazały się wyniki tych ostatnich.

Czytaj: Sprawozdania instalacji komunalnych za 2020 r. Raport IOŚ-PIB

Dysproporcje w zarządzaniu gospodarką odpadów

W 2020 roku odebrano łącznie 12 595 000 Mg odpadów komunalnych, aczkolwiek udział poszczególnych województw znacząco się różni. Np. woj. mazowieckie i śląskie odebrało najwięcej, bo kolejno 1 923 900 Mg i 1 773 800 Mg. Twórcy raportu zwracają uwagę na dysproporcje w odbiorze odpadów przypadających na mieszkańca województwa. W zależności od regionu różnice są nawet dwukrotnie większe: w małopolskim zebrano 503 kg/M, a w podkarpackim wskaźnik 228 kg/M. Zdaniem ekspertów IOŚ potwierdza to nie tylko dysproporcje w zarządzaniu gospodarką odpadów, ale także zależność ilości wytwarzanych odpadów od wysokości dochodów.

Polacy unikają opłat

Podczas prezentacji danych Instytut przedstawił dane o liczbie mieszkańców gmin w oparciu o dwa źródła. Pierwsze to rejestry mieszkańców gminy lub gmin należących do związku, prowadzone zgodnie z ustawą o ewidencji ludności. Drugim źródłem są deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Eksperci podkreślili rozbieżność między danymi z urzędów marszałkowskich, a GUS-em, które miejscami daleko odbiegają od marginesu błędu statystycznego. Np. według prowadzonych rejestrów liczba mieszkańców gmin w Polsce w 2020 r. wyniosła 35 502 463, natomiast według deklaracji wyszło „tylko” 28 880 332. W praktyce oznacza to, że prawie 7 mln Polaków unika opłat za odpady.

Realna efektywność segregacji w Polsce

Eksperci IOŚ-PIB zwrócili także uwagę na wskaźnik efektywności segregacji. Zgodnie z unijnymi wymogami, do wyliczenia wskaźnika bierze się surowce  rzeczywiście poddane recyklingowi, a nie tylko selektywnie zabrane. Zdaniem twórców raportu w tej zależności leży słabość, która może uniemożliwić Polsce osiągnięcie poziomów recyklingu wymaganych przez UE.

Najwyższy wskaźnik efektywności segregacji miało województwo wielkopolskie z wynikiem 33,1%, a najniższy woj. świętokrzyskie – 11%. Średni wskaźnik efektywności segregacji dla Polski wyniósł 21,7%.

Ze sprawozdań wynika, że z prawie czterech milionów ton (3 990 000) zebranych selektywnie odpadów, do recyklingu trafiły niespełna trzy (2 880 000). Najwięcej było odpadów opakowaniowych ze szkła (669 900 Mg) oraz papieru (538 800 Mg).

Damian Nowicki: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Raport do pobrania tutaj:
https://ios.edu.pl/wp-content/uploads/2022/08/raport-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-w-2020-r-sprawozdania-marszalkow-wojewodztw.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Od 1 października wyższe opłaty za odbiór odpadów. Radom (14 czerwca 2024)Jeden punkt odbioru kaucji w gminie nie wystarczy; potrzeba zachęt dla małych sklepów. Komunikat ZGWRP (07 czerwca 2024)Warszawscy radni zadecydowali o czasowym obniżeniu opłat za odbiór odpadów (06 czerwca 2024)GZM chce zmiany w ustawie o odpadach (31 maja 2024)Sowińska: system kaucyjny pomoże gminom w osiągnięciu poziomów recyklingu (24 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony