Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista w Zachodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki Urząd Regulacji Energetyki
C-Green: Mokre osady ściekowe przekształcone w czysty biowęgiel InnoEnergy

IRENA: OZE, OZE i jeszcze raz OZE

a+a-    Powrót       10 kwietnia 2019       Energia   

Sposobem na sprostanie wymaganiom Porozumienia paryskiego jest transformacja energetyczna. Elektryfikacja, ale oparta o OZE, której skala musi wzrosnąć co najmniej sześciokrotnie w porównaniu z obecnymi planami rządowymi – przekonuje IRENA.

IRENA (ang. The International Renewable Energy Agency) stwierdza, że zwiększenie udziału energii odnawialnej w procesie elektryfikacji pozwoli osiągnąć redukcję trzech czwartych emisji, jakie obecnie są emitowane w sektorze energetycznym, a to pozwoliłoby osiągnąć globalne cele klimatyczne.

Z najnowszego wydania Globalnej Transformacji Energetycznej IRENA: Plan działania do 2050 r.(1), opublikowanego wczoraj podczas Berlińskiego Dialogu Energetycznego, wynika, że istnieją możliwości do zaspokojenia 86 proc. światowego zapotrzebowania na energię z wykorzystaniem energii odnawialnej. Energia elektryczna pokryłaby połowę globalnego końcowego koszyka energetycznego. W tym okresie światowe dostawy energii wzrosłyby ponad dwukrotnie, a większość z nich pochodziła z energii odnawialnej, głównie PV i wiatru.

Taką wizję mapy drogowej z horyzontem 2050 wyznacza IRENA.

Ewaluacja stanowiska

W 2017 r. IRENA opublikowała swój pierwszy raport dotyczący długoterminowej dekarbonizacji oraz technicznej wykonalności i korzyści społeczno-gospodarczych wynikających z globalnej transformacji energetycznej. W 2018 r. opublikowano drugi raport, który rozszerzał zakres skutków transformacji energetycznej i wyszczególniał globalny poziom inwestycji – z podziałem na sektory, które są potrzebne dla osiągnięcia transformacji. Edycja z 2019 r. aktualizuje analizę oraz przedstawia pogłębioną perspektywę elektryfikacji opartej o energię odnawialną jako podstawę transformacji energetycznej.

Elektryczność głównym nośnikiem energii

Raport prognozuje, że do 2050 r. elektryczność może stać się głównym nośnikiem energii, rosnąc od 20 proc. udziału w zużyciu końcowym do prawie 50 proc. udziału - w rezultacie zużycie energii elektrycznej brutto wzrośnie ponad dwukrotnie. Energia odnawialna będzie w stanie zapewnić większość światowego zapotrzebowania na energię (86 proc.). Głównymi czynnikami napędzającymi zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną byłoby ponad 1 miliard pojazdów elektrycznych, zwiększone zużycie energii elektrycznej na ciepło i pojawienie się wodoru odnawialnego. Ogólnie rzecz biorąc, energia odnawialna dostarczałaby dwie trzecie energii końcowej.

Wysiłek, który się opłaca

Przyspieszona transformacja energetyczna zgodnie z mapą drogową 2050 byłaby korzystna nie tylko z perspektywy klimatu, ale także z puntu widzenia globalnej gospodarki. Globalna gospodarka wzrosłaby o 2,5 proc. w 2050 r., a każdy dolar wydany na transformację energetyczną zwróciłby się nawet siedmiokrotnie (w raporcie szacuje się „od trzech do siedmiu razy”). Wzięto pod uwagę kwoty, jakie pochłania dziś opieka zdrowotna, dotacje energetyczne czy szkody środowiskowe.

- Polityki mające na celu promowanie sprawiedliwej i włączającej transformacji mogą zmaksymalizować korzyści dla różnych krajów, regionów i społeczności. Przyspieszyłoby to również osiągnięcie przystępnego cenowo i powszechnego dostępu do energii. Globalna transformacja energetyczna wykracza poza transformację sektora energetycznego. To transformacja naszych gospodarek i społeczeństw – przekonuje Francesco LA Camera – dyrektor generalny IRENA (notabene objął to stanowisko na 4-letnią kadencję zaledwie przed kilkoma dniami).

Państwa muszą zwiększyć ambicje

Raport ostrzega, że jesteśmy generalnie opóźnieni w działaniach. Emisje CO2 związane z sektorem energetycznym w ciągu ostatnich pięciu lat rosły średnio o ponad 1 procent rocznie, dlatego aby sprostać celom klimatycznym, emisje musiałyby spaść o 70 procent poniżej ich obecnego poziomu do 2050 roku. Czy to możliwe?

Mapa drogowa IRENA zaleca, aby polityka krajowa koncentrowała się na długoterminowych strategiach dotyczących obniżania emisji dwutlenku węgla. Podkreśla również potrzebę wzmocnienia i wykorzystania innowacji systemowych. Obejmuje to wspieranie inteligentniejszych systemów energetycznych poprzez cyfryzację, a także łączenie sektorów końcowego zastosowania, w szczególności transportu, oraz ogrzewania i chłodzenia, poprzez większą elektryfikację, promowanie decentralizacji i projektowanie elastycznych sieci energetycznych.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Raport dostępny jest tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/6741-IRENA-global-energy-transformation-2019.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Decyzja o budowie węglowej Ostrołęki C niezgodna z prawem (10 lipca 2020)KE przedstawia strategię w sprawie wykorzystania wodoru w energetyce (08 lipca 2020)Niemiecki pomysł na przyszłość Europy, czyli jaki kierunek obierze Rada UE w kolejnym półroczu (06 lipca 2020)V edycja programu stażowego Energia dla Przyszłości (24 czerwca 2020)Raport PORT PC: Rok 2019 był dziewiątym z rzędu rokiem ze znaczącym wzrostem sprzedaży pomp ciepła w Polsce (15 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony