Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

IRENA: Konkurencyjność OZE stale rośnie, w szczególności w dobie kryzysu energetycznego

Korzyści ekonomiczne i środowiskowe rozwoju technologii OZE są obecnie przekonujące – ocenia Międzynarodowa Agencja Energetyki Odnawialnej (IRENA).

   Powrót       01 września 2023       Energia   

Organizacja branżowa w najnowszym raporcie „Renewable Power Generation Costs in 2022” wskazuje, że 2022 r. globalny średni koszt energii elektrycznej (LCOE) wyprodukowanej w nowo oddanej do użytku instalacji fotowoltaicznej, lądowej farmie wiatrowej, instalacji skoncentrowanej energii słonecznej (CSP), elektrowni biogazowej i geotermalnej spadł, pomimo rosnących kosztów materiałów i sprzętu.

IRENA zauważa, że kryzys na rynkach paliw kopalnych w 2022 r. był „wymownym przypomnieniem potężnych korzyści ekonomicznych”, jakie odnawialne źródła energii (OZE) mogą zapewnić w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. W 2022 r. OZE wdrażane na całym świecie od 2000 r. pozwoliły zaoszczędzić szacunkowo 521 mld dol. na kosztach paliwa konsumowanych w sektorze energii elektrycznej.

W przypadku nowo uruchomionych lądowych projektów wiatrowych globalny wskaźnik LCOE spadł o 5% w latach 2021-2022, z 0,035 dol./kWh do 0,033 dol./kWh. W przypadku projektów fotowoltaicznych wskaźnik spadł o 3% r/r w 2022 r. do poziomu 0,049 dol./kWh. W sektorze morskiej energetyki wiatrowej koszt energii elektrycznej w nowych projektach wzrósł o 2% w porównaniu z 2021 r., z 0,079 dol./kWh do 0,081 dol./kWh w 2022 r.

Chiny napędzają globalny rynek

Głównym motorem globalnego spadku kosztów produkcji energii w sektorze fotowoltaiki i lądowej energetyki wiatrowej w 2022 r. okazały się Chiny. Pozostałe rynki doświadczyły znacznie bardziej zróżnicowanego zestawu wyników, które spowodowały wzrost kosztów na wielu głównych rynkach.

W 2010 r. LCOE dla lądowej energetyki wiatrowej był o 95% wyższy niż najniższy koszt produkcji energii za pomocą paliw kopalnych. W 2022 r., czyli 12 lat później, LCOE był o 52% niższy niż najtańsze rozwiązanie stosowane w energetyce konwencjonalnej.

Czytaj: IRENA: Ścieżka neutralności klimatycznej wymaga potrojenia inwestycji w OZE

Jak czytamy, poprawa wskaźnika LCOE była jednak większa niż w przypadku fotowoltaiki. To źródło OZE było o 710% droższe niż najtańsza produkcja energii kopalnej w 2010 roku. W ubiegłym roku było tańsze o 29%.

W przypadku nowo oddanych do użytku projektów z wykorzystaniem biomasy (bioenergia), globalny średni wskaźnik LCOE spadł o 13% w latach 2021-2022, z poziomu 0,071 dol./kWh do 0,061 dolarów/kWh. Stało się tak, ponieważ w 2022 r. wzrósł udział nowych, tanich projektów uruchomionych w Chinach i Brazylii.

W kwestii projektów geotermalnych, w latach 2021-2022 globalny średni ważony LCOE dziesięciu oddanych do użytku projektów spadł o 22%, do poziomu 0,056 dol//kWh.

Z kolei jeśli chodzi o nowo oddane do użytku projekty hydroenergetyczne, LCOE wzrósł o 18% w latach 2021-2022, z poziomu 0,052 dol./kWh do 0,061 dol./kWh. IREANA zaznacza w raporcie, że wiele projektów z sektora energetyki wodnej doświadczyło znacznych opóźnień i dużych przekroczeń kosztów. To przełożyło się na wydłużenie harmonogramów, a co za tym idzie wzrost LCOE.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rada UE i PE ze wspólnym porozumieniem ws. rynku wewnętrznych gazów odnawialnych i naturalnych (30 listopada 2023)Parlament Europejski popiera postulaty europejskiego przemysłu PV w sprawie NZIA (30 listopada 2023)Rozporządzenie bateryjne i fala nowych obowiązków dla branży magazynów energii (29 listopada 2023)Czy ciepłownictwo bez węgla i gazu jest możliwe? Tak, ale wymaga inwestycji rzędu biliona złotych (28 listopada 2023)OX2: Chcemy utrzymać tempo rozwoju OZE w Polsce (28 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony