Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.11.2022 26 listopada 2022

Ile ciepła produkuje się z odpadów? Raport URE

   Powrót       18 marca 2022       Odpady   
Zdjęcie krakowskiej spalarni odpadów.

Odpady komunalne w 2020 r. były odpowiedzialne za 1,84 proc. zużycia paliw do produkcji ciepła w Polsce. Produkuje się z nich więcej energii cieplnej niż z węgla brunatnego (1,17 proc.), bo ponad 7,76 mln GJ rocznie (większość w kogeneracji). Najwięcej, co nie dziwi, zużywa się do tego celu węgla kamiennego (67,72 proc.), drugi na podium jest gaz ziemny (ogółem: 10,60 proc.), a trzecia biomasa (9,86 proc.). Takie informacje prezentuje najnowszy raport Energetyka cieplna w liczbach(1) Urzędu Regulacji Energetyki.

Dokument prezentuje szereg szczegółowych danych, w tym kwestie finansowe. Przykładowo, przychody ze sprzedaży ciepła wytworzonego z odpadów komunalnych w 2020 r. to w skali Polski niemal 140 mln zł. Zestawiając z całymi przychodami ze sprzedaży ciepła, to 0,16 proc. (na poziomie krajowym przychody ze sprzedaży ciepła wynoszą ok. 85 602 mln zł). Równocześnie, średnia cena ciepła z odpadów komunalnych wyniosła 34,91 zł/GJ. Daje to drugą najniższą stawkę ze wszystkich paliw (licząc bez ceny usługi przesyłowej). Tańszy był tylko węgiel brunatny (28,03 zł/GJ).

Trwa nabór na dofinansowanie produkcji ciepła z odpadów

Kierunek inwestowania w spalarnie odpadów jest wspierany przez środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska(2), w ramach programu „Racjonalna gospodarka odpadami”, gdzie w osi dotyczącej termicznego przekształcania odpadów trwa nabór ciągły. W grudniowym komunikacie NFOŚiGW szacował, że „dla domknięcia systemu gospodarki odpadami w Polsce, roczna wydajność spalarni powinna być dość szybko zwiększona przynajmniej o około 2 mln ton”. Choć uznaje że termiczne przekształcanie odpadów jako część systemu ciepłowniczego pozostanie „tylko komplementarnym do recyklingu komponentem systemu zagospodarowania odpadów komunalnych”, równocześnie wskazuje, że „brak możliwości wykorzystania tzw. frakcji palnej jest z jednej strony marnotrawstwem źródła energii mogącego zaspokoić nawet do 10 proc. zapotrzebowania na ciepło sieciowe”.

Warto dodać, że projekst ostatniej nowelizacji ustawy o OZE (więcej w artykule) również odnosi się do spalarni. W ramach wdrażania dyrektywy RED II, na przedsiębiorstwa ciepłownicze ma zostać nałożony obowiązek "zakupu ciepła wytwarzanego z instalacji odnawialnego źródła energii, w tym instalacji terminczego przekształcania odpadów".

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Raport opublikowano w lutym, podsumowuje dane za 2020 r., dostępny jest na stronie URE:
https://www.ure.gov.pl/download/9/12615/Energetykacieplnawliczbach2020.pdf
2/ W sieci dostępna jest prezentacja NFOŚiGW o pomocy publicznej dla ITPOK (w kogeneracji):
https://www.gov.pl/attachment/3d54b47b-b869-4288-87c0-e13006c4ab27

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

19. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów – Odzysk Energii w formie hybrydowej (09 listopada 2022)Raport: Spalanie odpadów nie zmniejszy uzależnienia od rosyjskiego gazu (25 października 2022)Analiza potencjału odnawialnych źródeł energii (25 października 2022)Holistyczne zarządzanie odpadami. Założenia i praktyka (21 października 2022)Jak Kraków radzi sobie z kryzysem energetycznym? (21 października 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony