Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Systemy IT do gospodarowania odpadami firmy darsoft.pl

Innowacyjne ECO-MIASTO: transmisja z konferencji na żywo

a+a-    Powrót       08 listopada 2017       Zrównoważony rozwój   

Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO - transmisja na żywo! Dobre praktyki samorządów z Polski i zagranicy, najważniejsze problemy środowiskowe miast oraz gala z rozdania nagród w konkursie ECO-MIASTO 2017 - zachęcamy do oglądania od 10:30 do 17:00.

Kliknij na obraz, by rozpocząć oglądanie filmu

Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO to międzynarodowe, dwudniowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, przedstawicieli miast z Polski i zagranicy, przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych i otoczenia biznesu.

Celem konferencji jest umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast i związków gminnych oraz przyjaznych środowisku innowacyjnych rozwiązań stosowanych w miejskiej infrastrukturze.

Program pierwszego dnia konferencji

10:30  Otwarcie konferencji

 • Pierre Lévy - Ambasador Francji
 • Sławomir Mazurek - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska
 • dr Jan Dusik - Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, Europa
 • Michał Olszewski - wiceprezydent Warszawy
 • Zbigniew Kamieński - Dyrektor, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Maria Andrzejewska, Dyrektor UNEP/GRID-Warszawa

10:45–13:00 Sesja otwierająca “INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi mieszkańcy”

Odniesienie do zagadnień omawianych w trakcie sesji tematycznych i warsztatów w trakcie konferencji: adaptacja miast do zmian klimatu i budowanie odporności na ich negatywne skutki, jakość powietrza, ograniczanie zjawisk emisji, rozwój przestrzenny a presja miasta na obszary podmiejskie, rewitalizacja obszarów miejskich, zazielenianie przestrzeni miejskiej, polityka zrównoważonej mobilność mobilności, zarządzanie infrastrukturą i zasobami w mieście (circular economy), rola ICT i danych otwartych w budowaniu i zdrowego miasta, partycypacja społeczna w zarządzaniu miastem.
Moderator: Marta Kielczyk

 • Hervé Boisguillaume - Ministry of Environment, France
 • dr Jan Dusik - Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, Europa
 • dr Paulina Karwowska - Biuro WHO w Polsce
 • Michał Olszewski - Urząd M.St. Warszawy
 • prof. Henk Scholten - Amsterdam
 • Zbigniew Kamieński - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Andrzej Porawski - Związek Miast Polskich

13:15–14:30 ECO-MIASTO – ceremonia wręczenia nagród miastom najlepiej realizującym politykę zrównoważonego rozwoju

15:30–17:00 MIASTO A ZMIANY KLIMATU

Należy zwrócić uwagę na rolę przewidywania niekorzystnych skutków zmian klimatu oraz podejmowania stosownych działań celem zapobieżenia lub zminimalizowania szkód na obszarach miejskich. W trakcie dyskusji omówione zostaną: ocena wrażliwości, odporność na zmiany klimatyczne, zarządzanie ryzykiem i społeczny wymiar adaptacji do zmian klimatycznych. Dla miast szczególne zagrożenie stanowią zjawiska i procesy wynikające ze zmian: warunków termicznych w obszarach zurbanizowanych, występowania zjawisk ekstremalnych, w szczególności deszczy nawalnych powodujących lokalne podtopienia i zaburzenia funkcjonowania infrastruktury oraz występowania suszy i wynikających z niej deficytów wody. Do zagrożeń charakterystycznych dla obszarów miejskich należą również zaburzenia cyrkulacji powietrza wzmagane poprzez jego zanieczyszczenie.
Moderator: dr Andrzej Kassenberg - Instytut na Rzecz Ekorozwoju

 • Szymon Tumielewicz - Ministerstwo Środowiska
 • dr Krystian Szczepański - Instytut Ochrony Środowiska
 • Eglė Randytė - Wilno
 • Robert Carr - Environment Agency
 • dr Anne Girault - Paris Climate Agency
 • Leszek Drogosz - Urząd M.St. Warszawy

A1 Jakość powietrza

Zanieczyszczenie powietrza jest nadal numerem jeden ze środowiskowych przyczyn przedwczesnych zgonów w Unii Europejskiej: z powodu niskiej jakości powietrza co roku ponad 400 000 obywateli Unii Europejskiej umiera przedwcześnie. W 23 spośród 28 państw członkowskich wciąż są przekroczone normy jakości powietrza. Czy kampanie prowadzone przez Miasta przynoszą oczekiwane rezultaty? Co zrobić, żeby zmienić świadomość społeczeństwa?Moderator: Anna Gayer - Politechnika Warszawska

 • dr Krzysztof Skotak, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • Jacek Goszczyński - WIOŚ Bydgoszcz (tbc)
 • dr Jakub Jędrak - Polski Alarm Smogowy

A2 Miejska wyspa ciepła i zielone dachy

Dominujące w miastach asfalt i beton latem za dnia mocno się nagrzewają, a w nocy całe ciepło przekazują otoczeniu. W konsekwencji w centrach miast temperatura powietrza jest wyższa niż na obrzeżach Miasta. Jak sobie radzic z tym zjawiskiem? Czym są Nature-Based Solutions? I jak miejska wyspa ciepła wpływa na nasze zdrowie? Zwiększanie efektywności energetycznej poprzez zmianę zachowań mieszkańców (projekt Step by step).
Moderator: dr Elżbieta Szopińska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 • dr Janina Fudała - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 • dr Kornelia Kwiecińska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hans van Ammers - Arnhem

A3 Zielona i błękitna infrastruktura

Najważniejszą zaletą zielonej i błękitnej infrastruktury jest to, że jedna inwestycja może jednocześnie spełniać wiele funkcji i przynosić wiele korzyści w tym: społecznych, zdrowotnych, ekonomicznych i związanych z ochroną środowiska. Co zrobić, żeby Miasta coraz chętniej inwestowały w takie rozwiązania?
Moderator: Karolina Maliszewska - Fundacja Sendzimira

 • prof. Maciej Zalewski - Uniwersytet Łódzki
 • João Dinis - Cascais (Portugalia)
 • Małgorzata Hajto - Instytut Ochrony Środowiska
 • Kinga Lewicka - Miasto Radom

A4 Zagospodarowanie wody opadowej i zarządzanie kryzysowe

Coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Największe kataklizmy w naszych miastach powodują gwałtowne ulewy. Co robić, żeby nasze ulice nie zamieniały się w rzeki? Jakie rozwiązania wdrożone w mieście mogą zapobiec lub znacząco ograniczyć ryzyko podtopienia?
Moderator: dr Wojciech Szymalski- Instytut na Rzecz Ekorozwoju

 • Stanisław Drzewiecki - MWiK Bydgoszcz
 • Krystyna Borkowska - Urząd Miasta Gdyni
 • Jérome Boutigny- Saint-Etienne Municipality
Eco-MiastoTekst powstał we współpracy z projektem Eco-Miasto, którego celem jest rozpowszechnianie i wdrażanie wśród polskich gmin dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju. Projekt organizowany jest przez Ambasadę Francji w Polsce.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Czy powołanie Ministerstwa Klimatu oznacza zwrot w polityce klimatycznej rządu? (15 listopada 2019)EBI z końcem 2021 r. przestanie finansować inwestycje gazowe (15 listopada 2019)Climate Leadership pozwoli zweryfikować zobowiązania klimatyczne biznesu (08 listopada 2019)22 zrównoważone projekty do czerpania inspiracji (06 listopada 2019)Które samorządy realizują ideę zrównoważonego rozwoju? Rusza 7. edycja Eco-Miasto (06 listopada 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony