Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Systemy IT do gospodarowania odpadami darsoft.pl

Innowacyjne ECO-MIASTO: transmisja z konferencji na żywo

a+a-    Powrót       08 listopada 2017       Zrównoważony rozwój   

Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO - transmisja na żywo! Dobre praktyki samorządów z Polski i zagranicy, najważniejsze problemy środowiskowe miast oraz gala z rozdania nagród w konkursie ECO-MIASTO 2017 - zachęcamy do oglądania od 10:30 do 17:00.

Kliknij na obraz, by rozpocząć oglądanie filmu

Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO to międzynarodowe, dwudniowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, przedstawicieli miast z Polski i zagranicy, przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych i otoczenia biznesu.

Celem konferencji jest umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast i związków gminnych oraz przyjaznych środowisku innowacyjnych rozwiązań stosowanych w miejskiej infrastrukturze.

Program pierwszego dnia konferencji

10:30  Otwarcie konferencji

 • Pierre Lévy - Ambasador Francji
 • Sławomir Mazurek - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska
 • dr Jan Dusik - Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, Europa
 • Michał Olszewski - wiceprezydent Warszawy
 • Zbigniew Kamieński - Dyrektor, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Maria Andrzejewska, Dyrektor UNEP/GRID-Warszawa

10:45–13:00 Sesja otwierająca “INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi mieszkańcy”

Odniesienie do zagadnień omawianych w trakcie sesji tematycznych i warsztatów w trakcie konferencji: adaptacja miast do zmian klimatu i budowanie odporności na ich negatywne skutki, jakość powietrza, ograniczanie zjawisk emisji, rozwój przestrzenny a presja miasta na obszary podmiejskie, rewitalizacja obszarów miejskich, zazielenianie przestrzeni miejskiej, polityka zrównoważonej mobilność mobilności, zarządzanie infrastrukturą i zasobami w mieście (circular economy), rola ICT i danych otwartych w budowaniu i zdrowego miasta, partycypacja społeczna w zarządzaniu miastem.
Moderator: Marta Kielczyk

 • Hervé Boisguillaume - Ministry of Environment, France
 • dr Jan Dusik - Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, Europa
 • dr Paulina Karwowska - Biuro WHO w Polsce
 • Michał Olszewski - Urząd M.St. Warszawy
 • prof. Henk Scholten - Amsterdam
 • Zbigniew Kamieński - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Andrzej Porawski - Związek Miast Polskich

13:15–14:30 ECO-MIASTO – ceremonia wręczenia nagród miastom najlepiej realizującym politykę zrównoważonego rozwoju

15:30–17:00 MIASTO A ZMIANY KLIMATU

Należy zwrócić uwagę na rolę przewidywania niekorzystnych skutków zmian klimatu oraz podejmowania stosownych działań celem zapobieżenia lub zminimalizowania szkód na obszarach miejskich. W trakcie dyskusji omówione zostaną: ocena wrażliwości, odporność na zmiany klimatyczne, zarządzanie ryzykiem i społeczny wymiar adaptacji do zmian klimatycznych. Dla miast szczególne zagrożenie stanowią zjawiska i procesy wynikające ze zmian: warunków termicznych w obszarach zurbanizowanych, występowania zjawisk ekstremalnych, w szczególności deszczy nawalnych powodujących lokalne podtopienia i zaburzenia funkcjonowania infrastruktury oraz występowania suszy i wynikających z niej deficytów wody. Do zagrożeń charakterystycznych dla obszarów miejskich należą również zaburzenia cyrkulacji powietrza wzmagane poprzez jego zanieczyszczenie.
Moderator: dr Andrzej Kassenberg - Instytut na Rzecz Ekorozwoju

 • Szymon Tumielewicz - Ministerstwo Środowiska
 • dr Krystian Szczepański - Instytut Ochrony Środowiska
 • Eglė Randytė - Wilno
 • Robert Carr - Environment Agency
 • dr Anne Girault - Paris Climate Agency
 • Leszek Drogosz - Urząd M.St. Warszawy

A1 Jakość powietrza

Zanieczyszczenie powietrza jest nadal numerem jeden ze środowiskowych przyczyn przedwczesnych zgonów w Unii Europejskiej: z powodu niskiej jakości powietrza co roku ponad 400 000 obywateli Unii Europejskiej umiera przedwcześnie. W 23 spośród 28 państw członkowskich wciąż są przekroczone normy jakości powietrza. Czy kampanie prowadzone przez Miasta przynoszą oczekiwane rezultaty? Co zrobić, żeby zmienić świadomość społeczeństwa?Moderator: Anna Gayer - Politechnika Warszawska

 • dr Krzysztof Skotak, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • Jacek Goszczyński - WIOŚ Bydgoszcz (tbc)
 • dr Jakub Jędrak - Polski Alarm Smogowy

A2 Miejska wyspa ciepła i zielone dachy

Dominujące w miastach asfalt i beton latem za dnia mocno się nagrzewają, a w nocy całe ciepło przekazują otoczeniu. W konsekwencji w centrach miast temperatura powietrza jest wyższa niż na obrzeżach Miasta. Jak sobie radzic z tym zjawiskiem? Czym są Nature-Based Solutions? I jak miejska wyspa ciepła wpływa na nasze zdrowie? Zwiększanie efektywności energetycznej poprzez zmianę zachowań mieszkańców (projekt Step by step).
Moderator: dr Elżbieta Szopińska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 • dr Janina Fudała - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 • dr Kornelia Kwiecińska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Hans van Ammers - Arnhem

A3 Zielona i błękitna infrastruktura

Najważniejszą zaletą zielonej i błękitnej infrastruktury jest to, że jedna inwestycja może jednocześnie spełniać wiele funkcji i przynosić wiele korzyści w tym: społecznych, zdrowotnych, ekonomicznych i związanych z ochroną środowiska. Co zrobić, żeby Miasta coraz chętniej inwestowały w takie rozwiązania?
Moderator: Karolina Maliszewska - Fundacja Sendzimira

 • prof. Maciej Zalewski - Uniwersytet Łódzki
 • João Dinis - Cascais (Portugalia)
 • Małgorzata Hajto - Instytut Ochrony Środowiska
 • Kinga Lewicka - Miasto Radom

A4 Zagospodarowanie wody opadowej i zarządzanie kryzysowe

Coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Największe kataklizmy w naszych miastach powodują gwałtowne ulewy. Co robić, żeby nasze ulice nie zamieniały się w rzeki? Jakie rozwiązania wdrożone w mieście mogą zapobiec lub znacząco ograniczyć ryzyko podtopienia?
Moderator: dr Wojciech Szymalski- Instytut na Rzecz Ekorozwoju

 • Stanisław Drzewiecki - MWiK Bydgoszcz
 • Krystyna Borkowska - Urząd Miasta Gdyni
 • Jérome Boutigny- Saint-Etienne Municipality
Eco-MiastoTekst powstał w ramach projektu Eco-Miasto, którego celem jest rozpowszechnienie i wdrażanie w polskich gminach dobrych praktyk w zrównoważonym rozwoju. Projekt organizowany jest przez Ambasadę Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Teraz Środowisko.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Apel do Komisji Europejskiej ws. planu odbudowy przemysłu motoryzacyjnego (20 maja 2020)Jak rozwijać miejską mobilność w sposób zrównoważony? (11 maja 2020)Przedłużenie terminu naborów wniosków w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu (06 maja 2020)Polityka transportowa to zagadnienie multidyscyplinarne (05 maja 2020)Umowy cPPA sposobem na obniżenie kosztów w przedsiębiorstwach w nadchodzącym kryzysie (30 kwietnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony