Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Inwestujemy w ochronę polskiej przyrody

   Powrót       09 października 2015       Zrównoważony rozwój   

Ponad 340 zagrożonych gatunków roślin i zwierząt objęli ochroną beneficjenci V osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko. To jeden z wielu przyrodniczych efektów projektów realizowanych w całej Polsce od ponad siedmiu lat.

Intensywny rozwój cywilizacyjny i rosnąca presja człowieka na środowisko negatywnie wpływają na poziom różnorodności biologicznej oraz funkcjonowanie ekosystemów. Dlatego część funduszy POIiŚ przeznaczono na zahamowanie degradacji środowiska naturalnego, zachowanie cennych siedlisk i gatunków oraz zwiększenie bioróżnorodności. Priorytetowo potraktowano projekty dotyczące obszarów Natura 2000 oraz strategiczne w skali kraju i UE.

- Dofinansowanie otrzymały przede wszystkim przedsięwzięcia dotyczące ochrony siedlisk i gatunków. Stanowiły one aż 70% zgłoszonych do współfinansowania projektów. W ramach części z nich powstawała także mała infrastruktura turystyczna, której zadaniem było ukierunkowanie ruchu turystycznego w taki sposób, aby odciążyć obszary cenne przyrodniczo i jednocześnie poprawić warunki dla turystyki i rekreacji. Wśród naszych beneficjentów znalazły się nie tylko organizacje pozarządowe, lecz także parki narodowe, samorządy, jednostki naukowe – podsumowuje Piotr Adamski, dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych odpowiedzialnego za wdrażanie projektów z V osi priorytetowej POIiŚ.

Edukacja dla specjalistów i opracowanie planów ochrony

Uzupełnieniem tych działań były projekty edukacyjne skierowane zarówno do wyspecjalizowanych grup zawodowych czy społeczności lokalnych, jak i ogólnopolskie kampanie społeczne dedykowane konkretnym problemom czy kształtujące świadomość ekologiczną Polaków. Akcje edukacyjne zaangażowały ponad 48 tys. mieszkańców obszarów chronionych – dzięki czemu mogli oni lepiej zrozumieć potrzebę ochrony przyrody na zamieszkiwanych przez nich terenach.

Na szczególną uwagę zasługują też przedsięwzięcia, które polegały na opracowaniu ponad 500 dokumentów planistycznych. W najbliższej przyszłości pozwolą one na prowadzenie działań ochronnych w sposób kompleksowy i racjonalny. Planowaniem objęto przede wszystkim obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody i parki narodowe, ale także gatunki wymagające szczególnej ochrony.

W kolejnych latach Centrum będzie kontynuować współpracę z podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska. Już wkrótce ruszają nowe konkursy, a na realizację pomysłów beneficjentów czeka blisko 300 mln złotych.

Źródło informacji: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponad 100 mld euro na zieloną transformację w latach 2021-2027. Jak działa polityka spójności (02 kwietnia 2024)Za nami VI posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (28 marca 2024)Zielona Koalicja dla Zdrowia – jakie cele i strategia działania? (26 marca 2024)Zmiany klimatu zaburzają alpejskie ekosystemy (25 marca 2024)Offshore po szwedzku, czyli 22 marca - Dzień Ochrony Bałtyku w OX2 (22 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony