Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Inwestycje w OZE w klastrach energii

   Powrót       11 grudnia 2023       Zrównoważony rozwój   

11 grudnia ruszył nabór wniosków dotyczący wsparcia rozwoju instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne lub klastry energii.

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach działania „B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne – inwestycja B2.2.2.” Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, wnioski można składać do 29 lutego 2024 r., natomiast rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w drugim półroczu 2024 r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są członkowie klastrów energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o OZE, spółdzielnie energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub obywatelskie społeczności energetyczne prowadzące działalność wyłącznie w zakresie odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Celem jest wsparcie demonstracji rozwiązań inwestycyjnych oraz modeli biznesowych, które mogą być stosowane przez społeczności energetyczne.

Maksymalna kwota dofinansowania w zakresie wsparcia inwestycyjnego wynosi od 1 mln zł do 50 mln zł na jedną społeczność energetyczną. Alokacja środków w budżecie konkursów wynosi dokładnie 241 206 896 zł.

W przypadku operacji nieobjętych pomocą publiczną lub objętych pomocą de minimis wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie do 90% wartości wydatków kwalifikowanych bezpośrednich (dodatkowo w ww. przypadku można się ubiegać o ryczałt w wysokości 1% faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych bezpośrednich). Oznacza to, że od wnioskodawcy wymaga się jedynie 10% wkładu własnego w inwestycję.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

„Nie ryzykujmy spowolnienia termomodernizacji”. POBE o Czystym Powietrzu (24 kwietnia 2024)Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (24 kwietnia 2024)To nie czeski film. Przedstawiamy determinanty rozwoju biometanu w Czechach (21 kwietnia 2024)Polska z ponad połową środków przeznaczonych na budowę infrastruktury tankowania wodoru (19 kwietnia 2024)Budynki, transport, edukacja. Unijny panel obywatelski o efektywności energetycznej (17 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony