Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Certyfikacja dla miast ISO 37120 – Smart City firmy Arcadis

Inwestycje w zieloną infrastrukturę opłacają się wszystkim

a+a-    Powrót       15 września 2016       Planowanie przestrzenne   

Jakie korzyści czerpiemy z ekosystemów? Czym jest zielona infrastruktura i w jaki sposób jej obecność wpływa na zrównoważony rozwój gminy opowiada dr Monika Szewczyk z Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Monika Szewczyk
Doktor nauk biologicznych, w Centrum UNEP/GRID-Warszawa zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną i zrównoważonym użytkowaniem różnorodności biologicznej.

Zielona infrastruktura: czy na pewno wiemy, co to jest?

Według unijnej definicji, zielona infrastruktura to strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych i półnaturalnych, zaprojektowana i zarządzana w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych, stanowiących podstawę wysokiej jakości życia i dobrobytu mieszkańców danego obszaru.

Co konkretnie kryje się za tą definicją? Katalog elementów zielonej infrastruktury obejmuje zarówno tereny położone w granicach obszarów chronionych, jak również ekosystemy i tereny o wysokiej wartości przyrodniczej usytuowane poza obszarami chronionymi, np. lasy o znacznym stopniu naturalności czy tereny zalewowe. W skali regionalnej i lokalnej są to również elementy krajobrazu, często ukształtowane ręką człowieka, np. parki dworskie i przypałacowe, aleje drzew czy tradycyjne ogródki przydomowe. Za elementy zielonej infrastruktury uznaje się także obiekty bezpośrednio powiązane z przestrzenią rolniczą, jak miedze, zadrzewienia śródpolne, śródpolne oczka wodne i rowy z towarzyszącą im roślinnością.

Wymienione elementy często funkcjonują jako rozproszone, pojedyncze obiekty, podczas gdy niezależnie, czy są obecne w przestrzeni miejskiej, czy na terenach pozamiejskich, powinny stanowić składowe większej, spójnej całości i tworzyć starannie zaplanowaną sieć – przyrodniczy szkielet gminy. W innym przypadku ich potencjał usługowy jako narzędzia, które przynosi ekologiczne, ekonomiczne i społeczne korzyści dzięki wykorzystaniu procesów zachodzących w przyrodzie, nie jest w pełni wykorzystywany.

Zielone usługi

Właściwe zarządzanie zieloną infrastrukturą pozwala na utrzymanie środowiska w dobrej kondycji, a to z kolei daje możliwość czerpania z niego licznych korzyści, określanych jako usługi ekosystemowe. Mogą to być usługi zaopatrzeniowe, do których zaliczamy pozyskiwane z zasobów przyrodniczych niezbędne dobra i surowce, np. żywność, wodę czy surowce mineralne.

Nie do przecenienia jest rola układów przyrodniczych w procesach oczyszczania wód, ochrony gleb, czy redukcji stężenia CO2 w powietrzu (usługi regulacyjne). Ich oddziaływanie zmniejsza zapotrzebowanie na droższe - i zazwyczaj jednofunkcyjne - rozwiązania technologiczne, określane jako szara infrastruktura.

Obcowanie z przyrodą przynosi również niematerialne korzyści duchowe, emocjonalne oraz estetyczne (usługi kulturowe). Sąsiedztwo terenów zielonych zmniejsza ryzyko zachorowań na depresję, a pobyt wśród zieleni przyspiesza proces rekonwalescencji. Tereny atrakcyjne krajobrazowo mają również większą szansę na rozwój turystyki i rekreacji.

W swoich działaniach Centrum UNEP/GRID-Warszawa upowszechnia ideę planowania, kształtowania i zrównoważonego zarządzania zieloną infrastrukturą na obszarach wiejskich, głównie poprzez działania edukacyjne kierowane do różnych grup odbiorców. Przykładem jest projekt GreenGo!, adresowany do przedstawicieli gmin, a także uczniów szkół rolniczych.

UNEP-GRIDTekst powstał przy współpracy z Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pierwszy krok w adaptacji polskich miast do zmian klimatu postawiony. Co dalej? (12 lutego 2019)44 polskie miasta mają już plany adaptacji do zmian klimatu (09 stycznia 2019)Łódź będzie miała "zieloną konstytucję" (11 października 2018)Innowacyjne Eco-Miasto 2018: Od energooszczędnych budynków po finansowanie miejskich inwestycji (17 września 2018)Wykorzystanie danych jedyną metodą zapanowania nad ekosystemem miejskim (14 września 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony