Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.04.2021 14 kwietnia 2021

Samorządy mogą uzyskać dofinansowania z Europejskiego Instrumentu Miejskiego

   Powrót       15 marca 2021       Management   

29 marca 2021 r. rozpoczyna się 2 nabór wniosków o granty z European City Facility (EUCF(1)), czyli Europejskiego Instrumentu Miejskiego, którego głównym celem jest wsparcie samorządów w przygotowaniu i realizacji ambitnych projektów wpisujących się w cele energetyczno-klimatyczne. W drugiej edycji grant w wysokości 60 000 euro otrzyma aż 66 wnioskodawców – to ponad dwa razy więcej niż podczas pierwszego naboru.

Inicjatywa EUCF wspiera samorządy lokalne w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii (SEAP, SECAP i inne). Jej nadrzędnym celem jest mobilizacja inwestycji w europejskich miastach i gminach w obszarze zrównoważonej energii.

Czytaj: Co powinien uwzględniać plan adaptacji do zmian klimatu?

Wsparcie pomysłów na wczesnym etapie przygotowań

- Celem Europejskiego Instrumentu Miejskiego jest wsparcie samorządów na bardzo wstępnym etapie przygotowywania ambitnych projektów, których rezultatem będzie poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji CO2, a więc w momencie, kiedy najczęściej nie zostały jeszcze wykonane audyty energetyczne czy szczegółowe analizy finansowe. Wszelkie takie analizy można sfinansować właśnie z grantu EUCF i w przeciwieństwie do innych podobnych instrumentów Pomocy Technicznej – nie jest wymagany wkład własny oraz nie jest narzucony termin rozpoczęcia realizacji docelowego projektu – mówi Sylwia Słomiak, krajowy ekspert EUCF.

W ramach EUCF można otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 60 000 euro (do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych) oraz pomoc ekspercką podczas prac nad wybraną koncepcją inwestycyjną, obejmujących takie działania jak przygotowanie studiów wykonalności, analiz rynkowych, analiz interesariuszy, analiz prawnych, ekonomicznych i finansowych, analiz ryzyka oraz działania koordynacyjne i organizacyjne.

Sukces polskich miast w naborze pilotażowym

- W pierwszym pilotażowym naborze przyznano 30 grantów i dwa trafiły do Polski. Otrzymały je Sztum i Piaseczno. Sztum przygotuje Koncepcję Inwestycyjną dla pakietu działań, które docelowo pozwolą osiągnąć samowystarczalność energetyczną. Przygotowane zostaną analizy dotyczące budowy nowych źródeł OZE i magazynów energii oraz segmentu dostaw wody, kanalizacji i oczyszczania ścieków. Za 12 miesięcy gotowa będzie Koncepcja, która ułatwi pozyskanie środków na rozpoczęcie realizacji tych inwestycji. Dla Piaseczna grant EUCF to również początek bardzo ambitnego kompleksowego programu transformacji energetycznej, redukcji emisji CO2 i poprawy jakości powietrza. Koncepcja Inwestycyjna, która zostanie przygotowana z grantu obejmie plan budowy ekologicznej elektrociepłowni i rozbudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniem nowych odbiorców – mówi Sylwia Słomiak.

Ułatwienie znalezienia źródeł finansowania planowanych inwestycji

Ambicją Europejskiego Instrumentu Miejskiego jest wsparcie samorządów w przygotowaniu i realizacji ambitnych projektów wpisujących się w cele energetyczno-klimatyczne również poprzez ułatwienie kontaktu z przedstawicielami instytucji finansowych. - Inwestorzy zainteresowani współpracą z samorządami przy projektach dotyczących poprawy efektywności energetycznej i rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii mogą dołączyć do sieci EUCF Investor Network(2), dzięki czemu uzyskają dostęp do ok. 200 kompleksowych Koncepcji Inwestycyjnych przygotowanych przez samorządy w całej Europie. Koncepcje Inwestycyjne opracowane w oparciu o najlepsze praktyki pozwolą szybko ocenić korzyści z udziału w realizacji ambitnych inwestycji z zakresu transformacji energetycznej – dodaje Sylwia Słomiak.

Europejski Instrument Miejski ma na celu:

  • dostarczenie miastom praktycznej wiedzy technicznej i finansowej, inspirowanej najlepszymi praktykami europejskimi, w celu pobudzenia inwestycji publicznych i prywatnych,
  • budowanie kompetencji urzędników w opracowywaniu nowych projektów i zapewnienie im narzędzi oraz możliwości tworzenia sieci kontaktów i transferu wiedzy,
  • ułatwienie dostępu, zwłaszcza małym i średnim gminom, do finansowania prywatnego oraz finansowania ze środków UE m.in.: Europejski Fundusz Strukturalny i Inwestycyjny (EFSI), program Horyzont 2020 oraz usługi Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Kolejny nabór: 29 marca – 31 maja 2021

Podczas drugiego z czterech naborów, którypotrwa od 29 marca do 31 maja 2021 r. grant w wysokości 60 tys. euro otrzyma aż 66 wnioskodawców – ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku pierwszej edycji. Rozszerzona została też lista kwalifikowalnych JST (m.in. o powiaty, obszary metropolitarne i związki gmin). Proces składania wniosków jest prosty i składa się z szybkiej weryfikacji kwalifikowalności oraz złożenia pełnego formularza aplikacyjnego online.

Źródło: European City Facility

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Oficjalna strona inicjatywy:
http://www.eucityfacility.eu
2/ Więcej na stronie:
http://www.eucityfacility.eu

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rusza nowy nabór dla gmin w programie „Stop smog" (30 marca 2021)Szczegóły zachęt dla gmin przystępujących do programu „Czyste Powietrze” (29 marca 2021)Termin przesyłania danych do aktualizacji KPOŚK przedłużony do 29 marca (17 marca 2021)ZGWRP za reaktywacją gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska (22 stycznia 2021)To oni wygrali Hackathon dla Miast. Cztery zwycięskie drużyny i ich innowacyjne projekty (26 listopada 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony