Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista ds. monitoringu hałasu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Jak zaprojektować przejście dla zwierząt?

a+a-    Powrót       29 sierpnia 2016       Planowanie przestrzenne   

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała broszurę ukazującą najlepsze sposoby projektowania przejść dla zwierząt podczas budowy tras szybkiego ruchu. Publikacja ma stanowić pomoc m.in. dla samorządów oraz planistów przestrzennych.

Publikacja "Dobre praktyki w zakresie zagospodarowania przestrzennego wokół przejść dla zwierząt" to prosta instrukcja oraz schematy prawidłowego zagospodarowania przejść dla zwierząt i terenów do nich przyległych. Mówi o zagrożeniach dla funkcjonowania takich przejść wynikających z zagospodarowania terenu. Znajdują się wniej także zalecenia do zapisów w dokumentach planistycznych, które pomogą w zachowaniu funkcjonalności korytarzy dla zwierząt.

Rosnąca fragmentacja siedlisk to problem, którego główną przyczyną jest intensywny rozwój infrastrukutry oraz coraz gęstsza zabudowa. Sposobem przeciwdziałania fragmentacji jest właściwa lokalizacja przejść dla zwierząt, na którą najczęściej wybiera się tereny leśne (70 proc. przypadków) bądź rolnicze (7 proc.). Przejście powinno być odpowiednio zaprojektowane dla różnej wielkości gatunków. Autorzy broszury dostrzegają korelację między położeniem przejść a terenami objętymi różnymi formami ochrony przyrody. Prawie 60 proc. przejść jest położonych na terenie parków narodowych, krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu lub obszarach Natura 2000. Przy projektowaniu ważne jest również łączenie funkcji – korytarze często są zespolone z rzeką lub innym ciekiem wodnym (40 proc.), ale także z drogami gruntowymi (16 proc.) czy asfaltowymi (9 proc.).

Planistyka kluczowa dla ochrony zwierząt

Prawidłowe funkcjonowanie przejścia dla zwierząt może zapewnić tylko uwzględnienie go w dokumentach planistycznych określających funkcje i zasady zagospodarowania terenu. Bez odpowiedniego ukształtowania przestrzeni otaczającej korytarz nie da się osiągnąć efektywnej ochrony gatunków. Na drożność przejścia pozytywnie wpłynie m.in. rozwój funkcji leśnej, rolnej o charakterze ekstensywnym, ale z wyłączeniem zabudowy czy też utrzymanie funkcji obszarów estensywnie użytkowanych łąk i pastwisk. Zły wpływ bedzie miał natomiast rozwój funkcji mieszkaniowej, turystycznej i wypoczynkowej.

Publikacja została opracowana jako podsumowanie projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez wdrażanie sieci lądowych korytarzy ekologicznych na terenie Polski” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2013-2016. Projekt zakładał między innymi weryfikację stanu zachowania oraz warunków funkcjonowania 7 głównych korytarzy ekologicznych o randze międzynarodowej przebiegających na terenie Polski oraz sieci korytarzy krajowych poprzez wyznaczenie miejsc przerwanej drożności (tzw. „hot spotów”). Jednym z celów projektu było także podkreślenie roli odpowiedniego planowania przestrzennego i zagospodarowania kraju w osiągnięciu najbardziej efektywnych przestrzennych powiązań ekologicznych i ochronie gatunków.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelny, specjalista ds. ochrony środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

GDOŚ: Sieć Natura 2000 nie hamuje rozwoju gmin (12 czerwca 2019)W jakim kierunku ewoluują systemy przydomowych oczyszczalni? (11 czerwca 2019)Zielona infrastruktura w polskich Karpatach – geoportal, aplikacja mobilna i baza wiedzy (10 czerwca 2019)RDOŚ w Poznaniu uchylił decyzję dot. budowy "zamku" w Stobnicy (02 maja 2019)Konkurs na zagospodarowanie nieczynnego pohutniczego pieca (02 maja 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony
Finansowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych