Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2022 03 października 2022

Jak złagodzić wpływ kryzysu energetycznego na gospodarkę? Konkretne rekomendacje ekspertów

Edukacja wszystkich odbiorców energii; segmentacja branżowa, priorytety w zapewnieniu dostaw energii dla przemysłu i przetestowanie ścieżek decyzyjnych; dotacje celujące w wypłaszczenie szczytowego zużycia energii - oto przykłady zaleceń dla rządu.

   Powrót       06 września 2022       Energia   

Zbliżamy się do sezonu grzewczego, debata o zapewnieniu energii dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych nabiera rumieńców, a może i wypieków. Włączają się w nią eksperci, wzywając rząd do podjęcia pilnych działań. Jakich?

- Podstawą polityki publicznej powinno być rzetelne, szerokie i transparentne informowanie społeczeństwa i przedsiębiorców o stanie bezpieczeństwa energetycznego i ekonomicznego państwa (o ile pozwala na to polityka bezpieczeństwa państwa) – głosi jedna z pierwszych rekomendacji Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu w sprawie koniecznych do podjęcia działań w celu złagodzenia wpływu obecnego kryzysu energetycznego na odbiorców energii i gospodarkę. Dalsze mówią m.in. o koordynowaniu, a częściowo wymuszaniu redukcji zużycia energii, promowaniu inwestycji efektywnościowych (w tym termomodernizacyjnych), ale i opracowaniu scenariuszy krytycznych, przygotowujących przemysł na racjonowanie dostaw energii. Bo te mogą być nieuniknione.

Co rząd powinien zrobić w kwestii kryzysu energetycznego?

Do pełnych rekomendacji odsyłamy w przypisie(1), tu kilka wybranych punktów:

  • Zobligowanie dystrybutorów prądu, gazu i ciepła do uzupełnienia rachunku za media o informacje, jak dany mały i średni odbiorca wypada na tle zużycia odbiorców o podobnych profilach, ile zużywają najbardziej efektywni w danej grupie oraz jak można oszczędzać energię.
  • Nakłonienie zarządców budynków wielorodzinnych do opóźnienia i skrócenia sezonu grzewczego, obniżenia temperatury dostarczanego ciepła czy interwencji izolacyjnych.
  • Wdrożeniepłatnych mechanizmów elastyczności popytowej w zakresie paliw gazowych (wzorem DSR na rynku energii elektrycznej).
  • Utrzymanie „sygnału cenowego” zachęcającego do oszczędzania energii oraz podjęcia inwestycji w termomodernizację, pompy ciepła i fotowoltaikę, gdyż te będą minimalizowały wpływ kryzysu. Tu eksperci podkreślają, że trzeba wspierać odbiorców wrażliwych (najuboższych, dostawców kluczowych usług publicznych (szpitale itp.)) oraz odbiorców przemysłowych, kluczowych dla utrzymania bezpieczeństwa państwa.
  • Odblokowanie potencjału energetyki odnawialnej (więcej w wywiadzie: OZE a bezpieczeństwo. Zamienimy rosyjską siekierkę na chiński kijek?).
  • Opracowanie krajowego planu dotyczącego bioenergii, wskazującego potencjał (Rada mówi o „zrównoważonej biomasie drzewnej” oraz strumieniu bioodpadów dla biogazowni) oraz parametry jakościowe biomasy dopuszczanej dla gospodarstw domowych.
  • Wdrożenie preferencyjnego wsparcia dla „smart” pomp ciepła (pracujących w integracji z rynkiem energii elektrycznej - większy pobór mocy w godzinach pozaszczytowych).
  • Przyspieszenie „prawnie umocowanej rezygnacji ze spalania węgla w ogrzewaniu indywidualnym (który jest w 75% importowany) najpóźniej do 2030 roku” oraz wskazanie horyzontu rezygnacji ze spalania pozostałych paliw kopalnych w ogrzewaniu indywidualnym, stosownie do rewidowanej dyrektywy o efektywności energetycznej budynków (EPBD).

W podsumowaniu Rada dodaje, że kluczowe jest planowanie działań nie tylko w perspektywie kilku miesięcy, ale co najmniej kilku lat.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Przypisy

1/ Szczegółowe rekomendacje, z szerokim ich uzasadnieniem na stronie Rady:
https://rada-energetyczna.pl/stanowisko-rady-obecny-kryzys

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prezes URE wyliczył wysokość opłaty za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju w 2023 r. (03 października 2022)Wycieki z gazociagów Nord Stream a klimat. Komentarze ekspertów (30 września 2022)Otwarcie gazociągu Baltic Pipe (28 września 2022)Wsparcie dla zwiększenia udziału gazów odnawialnych i niskoemisyjnych na rynku gazu (23 września 2022)Gdynia najbardziej innowacyjnym energetycznie samorządem w Polsce. Konkurs rozstrzygnięty (16 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony