Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Jarocin ze zmodernizowanym centrum recyklingu

   Powrót       30 października 2023       Odpady   

Wielkopolskie Centrum Recyklingu (dawniej Zakład Gospodarowania Odpadami w Witaszyczkach) otrzymało dofinansowanie na rozbudowę instalacji w Jarocinie z wdrażanego przez NFOŚiGW Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z Programu priorytetowego NFOŚiGW 2.1. Racjonalna gospodarka odpadami. Prace modernizacyjne zakończono w ubiegłym tygodniu.

Łączna kwota dofinansowania zgodnie z obowiązującymi umowami wyniosła 53 989 505,40 zł dotacji ze środków UE oraz 22 022 900 zł pożyczki z środków własnych NFOŚIGW wobec kosztów całkowitych projektu 127 526 782,57 zł.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia rozbudowana została instalacja do kompostownia bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji. Zakład wzbogacił się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych oraz zainstalowano nowy agregat kogeneracyjny. Pozyskane środki posłużyły również do budowy placu do przerobu odpadów budowalnych oraz rozbudowy podczyszczalni ścieków. Zakupiono sprzęt do przetwarzania odpadów budowlanych, m. in.: kruszarkę szczękową i mobilną stację sortowniczą do odpadów budowlanych. Moc przerobowa zmodernizowanego zakładu wyniesie 76 000 Mg/rok, w tym dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu to 8 750 Mg/rok.

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

30% recyklatów w butelkach PET od 2030 r. Jak się przygotować? Głos z branży opakowaniowej (21 czerwca 2024)Z 400 km3 ścieków rocznie oczyszczane jest niecałe 20%. Co mogłoby zyskać rolnictwo i nie tylko (17 czerwca 2024)Rada ostatecznie zatwierdziła dyrektywę o prawie do naprawy (03 czerwca 2024)Rada UE przyjęła przepisy ws. ekoprojektowania (28 maja 2024)Tworzywa sztuczne w Polsce: spada produkcja, ale rosną inwestycje. 7,4 mld zł w 2023 r. (21 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony