Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2023 04 grudnia 2023

Komisja Europejska radzi, jak implementować przepisy dotyczące modernizacji budynków

Państwa członkowskie wielokrotnie pytały Brukselę o interpretację przepisów unijnej dyrektywy 2018/844. W związku z tym urzędnicy postanowili zebrać te wątpliwości w jedno miejsce i odpowiedzieć na nie w drodze zaleceń.

   Powrót       26 czerwca 2019       Planowanie przestrzenne   

21 czerwca br. Komisja Europejska opublikowała skierowane do państw członkowskich rekomendacje(1) w zakresie implementacji unijnej dyrektywy 2018/844 (tekst dyrektywy tutaj), a w szczególności modernizacji budynków. Celem dokumentu jest pomoc rządom w zapewnieniu pełnego wdrożenia tych przepisów. Zalecenia dotyczą przede wszystkim charakterystyki energetycznej budynków, systemów technicznych, a także elektromobilności. Komisji bardzo zależy na ich prawidłowym wdrożeniu. Nie jest bowiem tajemnicą, że sektor budowlany wciąż jest największym konsumentem energii w całej UE. Ocenia się, że budynki odpowiadają za prawie 40 proc. zużycia energii końcowej. Tymczasem aż 75 proc. budynków w UE jest nieefektywnych energetycznie.

Pompa pompie nierówna

Wśród pięćdziesięciu dziewięciu stron rekomendacji warto zwrócić uwagę m.in. na te dotyczące pomp ciepła. Z uwagi na ich zdolność do generowania zarówno energii cieplnej, jak i energii chłodzącej, mogą one podlegać zarówno przepisom art. 14, jak i przepisom art. 15 dyrektywy. Komisja tłumaczy, że z pierwszą sytuacją mamy do czynienia w przypadku wykorzystywania pompy do generowania energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Jeżeli natomiast pompę ciepła wykorzystuje się w charakterze źródła ciepła lub chłodu w systemie dostarczającym zarówno energię cieplną, jak i energię chłodzącą do celów klimatyzowania, taki system powinien podlegać przepisom art. 15. Wątpliwości od dłuższego czasu dotyczyły także zawartej w art. 8 ust. 1 dyrektywy definicji urządzenia samoregulującego. Komisja wyjaśnia więc, że za wdrożenie przepisów będzie uważała instalację urządzeń umożliwiających automatyczne dostosowywanie mocy grzewczej w zależności od temperatury pomieszczenia. Może to być, poza pojedynczym termostatem, również termostatyczny zawór kaloryferowy, termostat pokojowy lub termostat klimakonwektora wentylatorowego.

Budynki mieszkalno-usługowe zwolnione z elektromobilności

W obszarze elektromobilności Komisja wyjaśnia m.in., że wymagania dotyczące instalowania punktów ładowania lub infrastruktury kanałowej powstają w zależności od tego, czy budynek jest nowy, poddawany ważniejszej renowacji lub już istnieje. W dyrektywie nie określono wprost, kto ma być odpowiedzialny za instalowanie punktów ładowania i infrastruktury kanałowej (np. właściciel czy najemca budynku). - Kwestię tę powinny określić państwa członkowskie w transponującym przepisy prawodawstwie – czytamy w zaleceniach. Wymagania dotyczące nowych budynków i budynków poddawanych ważniejszym renowacjom mają mieć z kolei zastosowanie wyłącznie do budynków: posiadających parkingi, na których jest więcej niż dziesięć miejsc parkingowych, oraz w przypadku których parking znajduje się wewnątrz budynku lub fizycznie do niego przylega. Zgodnie z zaleceniami przepisy dyrektywy nie zawierają wymagań dotyczących elektromobilności w odniesieniu do budynków pełniących zarówno funkcje mieszkalne, jak i niemieszkalne (np. budynki mieszkalne mające pomieszczenia handlowe na parterze).

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Zalecenia KE:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/7196-zalecenia-KE-implementacja-dyrektywy-2018-844.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rusza nowa kampania „TERMOMODERNIZACJA plus DOBRY MONTAŻ” (01 grudnia 2023)Większa ochrona przed zanieczyszczeniami. Unijne porozumienie o emisjach przemysłowych (30 listopada 2023)Pomoc w ramach programu FENIKS - nowe regulacje (30 listopada 2023) ESG jest immanentnie związane z biznesem i ma być źródłem zysków (28 listopada 2023)Projekt Doradztwa Energetycznego – nieodpłatne porady i konsultacje dla sektora publicznego i prywatnego (27 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony