Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista w Dziale Ocen Stanu Technicznego i Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB

KE ma zastrzeżenia do polskiej energetyki wodnej

a+a-    Powrót       12 marca 2019       Energia   

Polska – wraz z kilkoma innymi państwami członkowskimi – została wezwana do wdrożenia unijnych przepisów w zakresie zamówień publicznych w sektorze energetyki wodnej. Komisja Europejska daje państwom dwa miesiące na ustosunkowanie się do zarzutów.

Unijna komisarz ds. przemysłu Elżbieta Bieńkowska(1) tłumaczy, że budowana w Europie unia energetyczna ma zapewnić bezpieczną, dostępną i zrównoważoną energię dla wszystkich. Zdaniem komisarz dobrze funkcjonujący sektor hydroenergetyki ogrywa kluczową rolę w zwiększaniu udziału OZE w miksie energetycznym(2). – Właśnie dlatego musimy zapewnić równe szanse na jednolitym rynku i zagwarantować, że przedsiębiorstwa będą mogły dostarczać energię z hydroelektrowni w całej UE – mówi Bieńkowska w komunikacie KE.

Komisja chce się więc upewnić, czy zamówienia publiczne w sektorze hydroelektrowni są udzielane i odnawiane zgodnie z prawem UE. Według Komisji ramy prawne i praktyki stosowane w kilku państwach członkowskich nie są w pełni zgodne z: Dyrektywą usługową (dyrektywa 2006/123 / WE), przepisami UE dotyczącymi zamówień publicznych (dyrektywa 2014/23 / UE w sprawie udzielania koncesji) lub swobodą przedsiębiorczości i swobodą świadczenia usług (art. 49 i 56 Traktatu o Funkcjonowaniu UE).

KE wysłała w ubiegłym tygodniu oficjalne listy do ośmiu państw (Austria, Francja, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy). W przypadku Polski Komisja ma uwagi w kwestii przyznania nowych zezwoleń na budowę i eksploatację elektrowni wodnych bez przejrzystych i bezstronnych procedur selekcji.

Wszystkie wymienione państwa mają teraz dwa miesiące na odpowiedź. Jeżeli tego nie zrobią - Komisja podejmie kolejne kroki(3).

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Pełna nazwa stanowiska komisarz Elżbiety Bieńkowskiej brzmi: Commissioner for the Internal Market, Industry, Entrepreneurship and Small and Medium Entreprises.2/ Jak czytamy w komunikacie KE, hydroenergetyka jest największym sektorem energii odnawialnej w UE i już teraz odpowiada za 40 proc. energii elektrycznej wytwarzanej z OZE w Europie.3/ Więcej informacji w komunikacie dostępnym na stronie internetowej KE:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1477_en.htm

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Susza skrada się powoli (01 kwietnia 2019)Rozpoczęły się przygotowania do budowy stopnia wodnego Ścinawa na Odrze (05 marca 2019)Powstanie Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii (18 lutego 2019)URE: parametry aukcji OZE nie są optymalnie dobierane (18 stycznia 2019)Aukcje OZE bez rozstrzygnięcia (24 października 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony