Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

KE z aukcją w ramach Europejskiego Banku Wodoru

   Powrót       28 listopada 2023       Energia   

Komisja Europejska uruchomiła pierwszą aukcję w ramach Europejskiego Banku Wodoru z kwotą wsparcia rzędu 800 mln euro dotacji z Funduszu Innowacji na rzecz produkcji zielonego wodoru. Producenci wodoru odnawialnego mogą ubiegać się o wsparcie w postaci stałej premii za kilogram wyprodukowanego wodoru. Premia ma na celu wypełnienie luki między ceną produkcji a ceną, którą konsumenci są obecnie skłonni zapłacić na rynku, gdzie wodór konwencjonalny nadal jest tańszy w produkcji. Aukcja pilotażowa przyczyni się do osiągnięcia celu planu REPowerEU, jakim jest produkcja 10 milionów ton zielonego wodoru w kraju do 2030 r.

W ramach aukcji pilotażowej producenci wodoru odnawialnego, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie w sprawie OZE, mogą składać oferty wsparcia UE dla określonej wielkości produkcji wodoru. Oferty powinny opierać się na proponowanej premii cenowej za kilogram wyprodukowanego wodoru odnawialnego - do 4,5 EUR/kg. Wybrane projekty otrzymają przyznaną dotację, ale z pominięciem przychodów rynkowych generowanych ze sprzedaży wodoru przez okres do dziesięciu lat. Po podpisaniu umów o dotację projekty produkcji wodoru odnawialnego będą musiały rozpocząć się w ciągu pięciu lat.

Łączenie aukcji wodorowej z innymi rodzajami pomocy z uczestniczących państw członkowskich, aby zapewnić równe szanse dla wszystkich projektów niezależnie od lokalizacji nie będzie możliwa. Zapobiegnie to rozdrobnieniu europejskiego rynku wodoru na wczesnych etapach i zmniejszy koszty administracyjne przyszłych krajowych programów wsparcia wodoru.

30 listopada 2023 r. odbędzie się Dzień Informacyjny, podczas którego wnioskodawcy będą mogli zadawać pytania Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), która przeprowadzi aukcję. Krajowe Punkty Kontaktowe Funduszu Innowacji organizują również Dni Informacyjne w większości państw członkowskich.

Na złożenie wniosku za pośrednictwem portalu finansowania i przetargów UE oferenci mają czas do 8 lutego 2024 r.

Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach oceny w kwietniu 2024 r. Umowy o udzielenie dotacji podpiszą w ciągu dziewięciu miesięcy od zamknięcia zaproszenia.

Komisja zamierza uruchomić drugą rundę aukcji w 2024 r.

Europejski Bank Wodoru został ogłoszony przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w jej orędziu o stanie Unii Europejskiej w 2022 r., aby wspierać krajową produkcję wodoru w UE i import wodoru odnawialnego od partnerów międzynarodowych. Ma na celu odblokowanie prywatnych inwestycji w UE i krajach trzecich poprzez sprostanie początkowym wyzwaniom, by wypełnić lukę inwestycyjną.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (25 kwietnia 2024)Polska z ponad połową środków przeznaczonych na budowę infrastruktury tankowania wodoru (19 kwietnia 2024)Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)Trzy poziomy zmian prawnych (04 kwietnia 2024)Pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (02 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony