Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Doradca energetyczny ds. sprzedaży bezpośredniej (D2D) Columbus Energy S.A.
Certyfikacja dla miast ISO 37120 – Smart City Arcadis

KPEiK został dziś wysłany do Brukseli – informuje Ministerstwo Aktywów Państwowych

a+a-    Powrót       30 grudnia 2019       Energia   

Polska miała czas na przedstawienie Komisji Europejskiej Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) do 31 grudnia br. Plan powinien zostać przesłany po obowiązkowych konsultacjach publicznych, ale na to zabrakło już czasu…

Dziś, 30 grudnia 2019 r., Minister Aktywów Państwowych przesłał Komisji Europejskiej Plan na rzecz energii i klimatu (KPEiK(1)) dla Polski. KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej: bezpieczeństwa energetycznego, wewnętrznego rynku energii, efektywności energetycznej, obniżenia emisyjności oraz badań naukowych, innowacji i konkurencyjności.

Dokument wyznacza następujące cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r.:

  • -7 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS w porównaniu do poziomu w roku 2005,
  • 21-23 proc. udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23 proc. będzie możliwy do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając:
  • wzrost efektywności energetycznej o 23 proc. w porównaniu z prognozami PRIMES2007,
  • redukcję do 56-60 proc. udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.

Konsultacje publiczne - były czy nie?

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zwraca uwagę, że finalna wersja dokumentu nie została poddana konsultacjom publicznym. A przecież KE wskazywała, że „aby lepiej opracować i wdrożyć plany, państwa członkowskie muszą konsultować się z obywatelami, przedsiębiorstwami i władzami regionalnymi w procesie ich opracowywania i finalizacji.” Natomiast Komitet ds. Zgodności z Aarhus wydał w dniu 28 maja 2019 r. Poradę dla państw członkowskich w sprawie procesu konsultacji publicznych w sprawie ostatecznych krajowych planów w zakresie oszczędności energii(2).

Tymczasem Ministerstwo Aktywów Państwowych prezentuje na swojej stronie internetowej następujące stanowisko: „Krajowy plan został opracowany uwzględniając wnioski z uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, jak również wnioski z konsultacji regionalnych oraz rekomendacji Komisji Europejskiej C(2019) 4421 z dnia 18 czerwca 2019 r. Dokument został sporządzony w oparciu o krajowe strategie rozwoju zatwierdzone na poziomie rządowym (m.in. Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku, Polityka ekologiczna Państwa 2030, Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030) oraz uwzględniając projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”.

Pytania, na które trzeba odpowiedzieć

- Jakie jest miejsce dla OZE w miksie energetycznym? A transport? To jedyny sektor z mocnym trendem wzrostu emisji - dwuipółkrotnym w latach 1990-2016. Co z elektromobilnością – czy „elektryki” w Polsce nadal będą „jeździć na węgiel(3)”? Czy biodiesel z rzepaku nadal będzie głównym pomysłem na OZE w transporcie? W powiązanej tematycznie ustawie o biopaliwach też mamy krótką perspektywę proponowanych rozwiązań – tylko do roku 2024. Co dalej? Czy na takie pytania nie powinnyśmy szukać odpowiedzi w trakcie konsultacji KPEiK – pyta Piotr Skubisz z INSPRO. – Oraz najważniejsza kwesta dla społeczeństwa obywatelskiego – dlaczego zabrakło wymaganych konsultacji, tak ważnej dla przyszłości kraju strategii? – konkluduje Skubisz.

Początkowo prace nad KPEiK były prowadzone przez Ministerstwo Energii. Po zmianach w rządzie przeszły do kompetencji Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Dokument dostępny jest tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8018-KPEiK-PL-fin.pdf
2/ Podobnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu odnośnie KPEiK stanowi, że każde państwo członkowskie zapewnia społeczeństwu możliwość wczesnego i skutecznego udziału w przygotowaniu projektu zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu, a w przypadku planów na okres 2021–2030 – w przygotowywaniu planu ostatecznego ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do jego przyjęcia.3/ W opinii Instytutu Spraw Obywatelskich odnawialna energia elektryczna wykorzystywana w pojazdach elektrycznych powinna odgrywać główną rolę w realizacji krajowych celów dotyczących odnawialnych paliw transportowych.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Przesłany do Brukseli KPEiK może ulec zmianie. Nawet kilkukrotnie (07 stycznia 2020)Poprawione Krajowe Plany na rzecz Energii i Klimatu nadal poniżej oczekiwań Brukseli (05 grudnia 2019)Ile kosztuje bezpieczeństwo energetyczne w Polsce? (23 października 2019)Zbyt mało ambicji i konkretów w Krajowych planach na rzecz energii i klimatu (27 czerwca 2019)Polityka klimatyczna to nie idée fixe, ale konkret finansowy i gospodarczy (20 marca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony