Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Referent Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdań
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska

KPGO: powstaną nowe składowiska azbestu

a+a-    Powrót       19 sierpnia 2016       Odpady   

Z przyjętego przez Radę Ministrów Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 wynika, że zbyt mało odpadów jest dziś zbieranych u źródła. Plan zakłada dodatkowe działania w celu usunięcia z przestrzeni szkodliwego dla zdrowia azbestu.

Dokument obowiązuje od 12 sierpnia br. i obejmuje działania niezbędne do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami. Jako podstawowy problem wskazano w nim zbyt mały udział odpadów selektywnie zebranych u źródła oraz ich niewłaściwą jakość. Ważny element strategii stanowi także rozbudowa infrastruktury składowisk odpadów niebezpiecznych, które są przystosowane do przyjmowania azbestu. Pierwotnie założono bowiem, że do 2032 r. wyroby azbestowo-cementowe całkowicie znikną z przestrzeni. Pod koniec 2008 r. szacowano jednak, że do usunięcia pozostało nawet 14,5 mln ton azbestu. W ciągu pierwszych czterech latach planu zeskładowano łącznie 1,5 mln ton, osiągając końcowy cel jedynie w 11 procentach.

Stworzyć „społeczeństwo recyklingu”

Podstawę prawną do opracowania KPGO stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co sześć lat, co w przypadku uchwalonego w 2010 r. ostatniego KPGO oznaczało konieczność dokonania zmian nie później niż w 2016 r. Aktualizacja planu jest także jednym z warunków wstępnych uzyskania pomocy w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Gospodarowanie odpadami zgodnie z unijnymi wymogami ma bowiem umożliwić oddzielenie wzrostu masy odpadów od wzrostu gospodarczego i stworzyć "społeczeństwo recyklingu". Społeczeństwo takie stawia sobie za cel unikanie wytwarzania odpadów oraz maksymalne wykorzystanie powstałych już odpadów jako zasoby.

Rozbudowa istniejących i tworzenie nowych składowisk azbestu

Plan wskazuje na zbyt wolne tempo pozbywania się eternitu z przestrzeni. W istniejącym stanie prawnym odpady azbestowe mogą być unieszkodliwiane jedynie na składowiskach odpadów niebezpiecznych, na wydzielonych kwaterach składowisk innych niż niebezpieczne lub na składowiskach podziemnych (w ściśle określonych przypadkach). Tymczasem zgodnie z informacjami zamieszczonymi w państwowej Bazie Azbestowej(1) pod koniec 2013 r. takich miejsc istniało jedynie 35 w całym kraju. W związku z tym KPGO przewiduje rozbudowę aż 13 z funkcjonujących dziś składowisk. Co więcej, planowana jest budowa pięciu nowych - o łącznej pojemności 119 tys. m sześc.

Azbest zdeponowany w niewłaściwych warunkach, w wyniku wtórnego pylenia, stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Wdychanie włókien azbestu może być przyczyną groźnych chorób, m.in. prowadzącej do tworzenia się blizn na tkance płucnej pylicy oraz raka płuc.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ www.bazaazbestowa.gov.pl

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – spotkania konsultacyjne i co dalej? (31 stycznia 2020)Jacek Ozdoba nowym wiceministrem klimatu (29 stycznia 2020)IOŚ: w Bazie Danych Odpadowych zarejestrowanych 200 tys. podmiotów (21 stycznia 2020)Dylematy firm transportujących odpady a BDO (17 stycznia 2020)Platforma Handlu Odpadami i Surowcami Wtórnymi na giełdzie - strategia czy mrzonki? (16 stycznia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony