Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.06.2023 02 czerwca 2023

Krajowy Program Ochrony Powietrza ogłoszony

   Powrót       10 września 2015       Ryzyko środowiskowe   

Minister środowiska Maciej Grabowski ogłosił Krajowy Program Ochrony Powietrza – dokument mający ułatwić walkę o czyste powietrze w Polsce. Zacznie on obowiązywać 1 października.

Głównym celem Programu(1) jest poprawa jakości życia mieszkańców Polski poprzez osiągnięcie w jak najkrótszym czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu wynikających z przepisów prawa unijnego. W perspektywie do 2030 r. KPOP zakłada osiągnięcie poziomów wskazywanych przez Światową Organizację Zdrowia.

- W styczniu ustanowiłem ochronę powietrza tegorocznym priorytetem resortu środowiska. Do dziś sporo już udało się zrobić – działamy na rzecz przyjęcia ustawy antysmogowej, wspieramy finansowo inwestycje ograniczające zanieczyszczenie powietrza, udoskonalamy istniejące programy wsparcia i planujemy kolejne. To oczywiście dopiero początek trudnej drogi do celu, jakim jest czyste powietrze w Polsce. Jestem przekonany, że Krajowy Program Ochrony Powietrza znacznie ułatwi nam jego osiągnięcie – mówi minister Grabowski.

Uwzględniono uwagi społeczeństwa i ministerstw

Opublikowany oficjalnie dokument uwzględnia znaczną część uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. W KPOP znajdują się obecnie:

  • szczegółowe propozycje zmian prawnych, w tym dotyczące wymagań technicznych dla nowych kotłów opalanych paliwami stałymi oraz wymagania dotyczące jakości paliw;
  • harmonogram działań potrzebnych do osiągnięcia poprawy jakości powietrza w Polsce, w którym wskazano odpowiedzialne za ich realizację podmioty (na poziomie rządowym i samorządowym). Działania podzielono na: krótkoterminowe – do zrealizowania do 2018 r. (niektóre z nich wskazano jako priorytetowe do natychmiastowej realizacji), średnioterminowe (do 2020 r.) i długoterminowe (do 2030 r.);
  • system monitorowania realizacji działań ujętych w KPOP. Aby mieć pewność, że KPOP jest właściwie realizowany, ustalono wskaźniki, które powinny zostać osiągnięte w latach 2018 i 2020. Dodatkowo, Rada Ministrów będzie informowana co dwa lata o postępie realizacji KPOP;
  • lista możliwych źródeł finansowania działań ujętych w KPOP. Ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich na ochronę powietrza do 2020 r. zarezerwowano niemal 9 mld złotych. Ponadto, do dyspozycji pozostają również środki unijne przeznaczone na ochronę środowiska – łącznie około 100 mld zł.

Partnerstwo na rzecz poprawy jakości powietrza

KPOP jako jedno z najważniejszych działań przewiduje powołanie Partnerstwa na rzecz poprawy jakości powietrza. Jego celem będzie intensyfikacja i koordynacja współpracy pomiędzy resortami współodpowiedzialnymi za kreowanie polityk mających wpływ na poprawę jakości powietrza w Polsce. Dzięki temu upowszechni się świadomość o bezpośrednim związku ochrony powietrza np. z ochroną zdrowia, planowaniem przestrzennym czy bezpieczeństwem energetycznym.

W ramach partnerstwa powołany zostanie komitet sterujący, któremu przewodniczyć będzie minister środowiska. Przy komitecie powstanie kilka zespołów roboczych, jako pierwszy – międzyresortowy zespół do spraw legislacyjnych, który przeanalizuje możliwości wprowadzenia zmian w prawie wskazanych w KPOP.

Podnoszenie świadomości społecznej

Badania jednoznacznie wskazują, że świadomość mieszkańców Polski w zakresie problematyki jakości powietrza jest wciąż niska. Dlatego jednym z kierunków działań KPOP jest kształtowanie właściwych zachowań i postaw oraz włączenie społeczeństwa w działania na rzecz ochrony powietrza. Wypełnieniem tej części dokumentu jest ogłoszona w środę kampania „TworzyMY atmosferę” przygotowana przez Ministerstwo Środowiska i realizowana we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

Przypisy

1/ Krajowy Program Ochrony Powietrza
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1294-Krajowy-Program-Ochrony-Powietrza.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pozyskiwanie decyzji środowiskowych - aspekty formalnoprawne i praktyczna wiedza (30 maja 2023)Przemysł będzie musiał ograniczyć emisje. Zabrakło ambicji – ocenia EEB (26 maja 2023)Mazowieckie: WFOŚiGW wspiera finansowo projekty ekologiczne, które realizować będą samorządy (16 maja 2023)Ile środków potrzeba na ochronę obszarów Natura 2000 w Polsce? (25 kwietnia 2023)Jakie dane będą gromadzone w ewidencji CEEB? (13 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony