Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028 z negatywną opinią KWRiST

   Powrót       31 marca 2023       Odpady   

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu (KWRiST) negatywnie zaopiniowała projekt Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028. Samorządowcy wytknęli mu m.in. brak szczegółów dotyczących ROP i systemu kaucyjnego oraz brak finansowania dla inwestycji odpadowych.

Marek Wójcik, sekretarz KWRiST, uzasadniając decyzję strony samorządowej, zwrócił uwagę, że aktualna wersja projektu KPGO nadal ma zbyt ogólny charakter w kluczowych dla JST kwestiach. Wskazał tu na funkcjonowanie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, systemu kaucyjnego oraz źródeł finansowania inwestycji odpadowych.

Czytaj też: MKIŚ publikuje projekt nowego KPGO 2028

- Z jednej strony zapisy KPGO zobowiązują samorządy do osiągnięcia określonych wskaźników. I jeśli ich nie osiągniemy będziemy z tego rozliczani i będziemy ponosili określone konsekwencje ekonomiczne. Z drugiej strony mamy sytuację, że nie ma przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta i nie została wdrożona ustawa o systemie kaucyjnym. Nie ma też środków europejskich, zarówno tych z KPO i polityki spójności. Dlatego nie możemy pozytywnie zaopiniować tego planu i apelujemy o to, aby pojawiła się jego nowa wersja – podkreślił Wójcik.

Joanna Darska, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w MKIŚ wyjaśniła, że resort nie mógł na tym etapie wprowadzić do KPGO bardziej szczegółowych zapisów w zakresie ROP i systemu kaucyjnego ponieważ nadal nie zostały przyjęte regulacje prawne w tym zakresie.

- W samym KPGO jest uwzględnione to, że będzie redukcja używania jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych, czy przewidywanie, że może być wprowadzony system kaucyjny. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne rozwiązania i konkretne wsparcie, to ze względu, że regulacje prawne nie są jeszcze przyjęte i nie wiadomo do końca jak będzie wyglądał system kaucyjny, to na tym etapie w samym KPGO nie dało się wprowadzić żadnych korekt, jeśli chodzi o większe uszczegółowienie w tym zakresie – tłumaczyła Darska.

Zwróciła przy tym uwagę, że Komisja Europejska zasygnalizowała już zainteresowanie terminem przyjęcia KPGO 2028, gdyż jest to jeden z warunków ex ante uruchomienia nowej perspektywy finansowej polityki spójności, w tym  programu FEnIKS.

Wskazała też, że resort klimatu zarekomendował do dalszego procedowania i konsultacji publicznych projekty wojewódzkich planów gospodarki odpadami i planów inwestycyjnych w tym zakresie.

"Krajowy plan gospodarki odpadami 2028” obejmuje szereg działań niezbędnych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju w sposób zapewniający ochronę środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe możliwości i uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej infrastruktury. Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu obejmuje on wszystkie rodzaje odpadów powstających w kraju, a przyjęte w nim kierunki polityki gospodarki odpadami znajdą odzwierciedlenie w aktualizacjach wojewódzkich planów gospodarki odpadami.

Autorzy projektu zakładają, że efektami wdrożenia KPGO 2028 będą: ograniczenie wytwarzania odpadów, zwiększenie ilości odpadów przekazywanych do recyklingu, wyeliminowanie nieprawidłowo prowadzonego zagospodarowania odpadów, podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami.

W dokumencie określono także potrzeby i nakłady na inwestycje dotyczące gospodarki odpadami.

Źródło: Serwis Samorządwy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gminy nie nadążają z kontrolą szamb i przydomowych oczyszczalni. Raport BGK i IEŚ (10 maja 2024)RPO: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zawsze sprawiedliwe, MKiŚ: pracujemy nad tym (09 maja 2024)Jest jednolity tekst rozporządzenia ws. przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (06 maja 2024)Polska z ponad połową środków przeznaczonych na budowę infrastruktury tankowania wodoru (19 kwietnia 2024)Najpierw ROP, potem kaucja? Nie milkną głosy branży, resort trwa przy swoim (12 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony