Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Będą kary za nieprzyłączenie się do kanalizacji

Posłowie przygotują zmiany, które mają zobligować mieszkańców do przyłączania się do sieci kanalizacyjnej we wskazanym w ustawie terminie. Z naszych informacji wynika, że pierwszy projekt zmian możemy poznać nawet za trzy lub cztery miesiące.

   Powrót       27 września 2016       Woda   

Zbiorowe oczyszczanie ścieków jest jednym ze sposobów wypełnienia zadań gminy w obszarze ochrony środowiska. Samorządy wydają miliardy złotych na budowę kanalizacji, z której nie każdy chce później korzystać. - Mieszkańcy kierują się zazwyczaj kosztami. Wolą zapłacić raz na rok sto złotych za opróżnienie szamba niż za każdy metr sześcienny – mówił wiceminister środowiska Mariusz Gajda podczas posiedzenia sejmowej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Zdaniem posłów winę za taki stan rzeczy ponoszą: „dziurawe” prawo i zbyt pobłażliwy stosunek samorządowców, którzy niechętnie wchodzą w spory z własnymi wyborcami.

Obowiązek z nielicznymi wyjątkami

Zarówno z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak i orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej powstaje: gdy sieć została już wybudowana, gdy jest to technicznie lub ekonomicznie uzasadnione oraz gdy nieruchomość nie jest wyposażona w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. W obu ostatnich przypadkach, po spełnieniu odpowiednich kryteriów jakościowych, obowiązek przyłączenia nie ma więc zastosowania.

Więcej konsekwencji ze strony samorządów

Niewykonanie obowiązku przez mieszkańców uprawnia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do wydania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do sieci. Problem w tym, że nawet gdy były wydawane takie decyzje, nie podejmowano żadnych dalszych działań, które wynikają z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. - To oczywiste, że wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast niechętnie wchodzą w spór ze swoimi wyborcami – kwituje Anna Paluch, posłanka PiS. Część posłów ma już jednak pomysł: chcą wprowadzić kary finansowe zarówno dla nieskutecznych samorządów, jak i niezdyscyplinowanych mieszkańców.

Ustawowy termin i kary finansowe

Posłowie planują dokonać zmian w art. 5 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) tak, aby w miejsce wydawanych obecnie decyzji administracyjnych to ustawa określała konkretny termin obligujący do podłączenia się do sieci. W sytuacji niewywiązania się z tego obowiązku, właściciele nieruchomości musieliby się liczyć z karą. Z kolei samorządy, które uzyskały pieniądze na budowę kanalizacji z funduszy ochrony środowiska, ale nie osiągnęły zakładanego efektu środowiskowego (np. przyłączenia deklarowanej liczby mieszkańców), nie będą mogły korzystać w przyszłości z tych środków na inne cele.

Z informacji, do jakich dotarł dziennik Teraz Środowisko wynika, że konkretne propozycje zmian przepisów poznamy najprawdopodobniej po zakończeniu prac nad nowelizacją ustawy Prawo wodne, czyli za ok. trzy-cztery miesiące.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponowne przekazanie gminom zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Projekt MI (23 kwietnia 2024)Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać standardy i być pod kontrolą gminy (22 kwietnia 2024)Koniec z hipotetyczną kontrolą eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków? Petycja do MI (16 kwietnia 2024)Mikroplastik i patogeny w ściekach będą monitorowane. Nowa dyrektywa u bram (11 kwietnia 2024)Biogaz na wyciągnięcie ręki dla sektora wod-kan (03 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony