Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Każdy może mieć wpływ na zarządzanie bioróżnorodnością

Do końca października można wziąć udział w interaktywnym badaniu mającym na celu poprawę zarządzania bioróżnorodnością. Poprzez proste nanoszenie informacji na mapie gromadzona jest interdyscyplinarna wiedza na temat wybranych regionów.

   Powrót       02 października 2015       Zrównoważony rozwój   

Projekt o nazwie LINKAGE wpisuje się w program Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, a w jego realizację zaangażowały się Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz University of Tromsø (partner norweski). Celem ekip badawczych jest poprawa zarządzania różnorodnością biologiczną w obu krajach. Dzięki wykorzystaniu wiedzy z różnych dziedzin zostaną wypracowane praktyczne rozwiązania i wytyczne dla zarządzających.

Internauci pokazują korzyści ze środowiska

Naukowcy postawili sobie za zadanie rozwój i testowanie nowych technik pozwalających na mapowanie usług ekosystemów (tj. wszelkich korzyści uzyskiwanych ze środowiska przez ludzi). Zapraszają do udziału w badaniu dotyczącym postrzegania korzyści płynących ze środowiska. Swoją opinią i wiedzą mogą podzielić się wszystkie osoby związane z wybranym terenem - zarówno przyrodnicy, przedsiębiorcy, hodowcy, turyści, jak i zwykli mieszkańcy. Zachęceni są oni do zamieszczenia na mapach informacji na temat czterech regionów: Pojezierza Gnieźnieńskiego, powiatu otwockiego, Beskidu Sądeckiego oraz powiatu tatrzańskiego oraz Dzielnicy Dębniki w Krakowie.

Obszary podzielono na mniejsze fragmenty, na które można nanieść symbol określający aktywności, które badana osoba na danym terenie podejmuje, takie jak uprawa roli i sadownictwo, hodowla zwierząt, pozyskiwanie drewna, torfu lub biomasy na opał, zbieranie grzybów, ziół i jagód czy turystyka i rekreacja. Dzięki szerokiemu udziałowi respondentów do regionu przypisane zostaną różnorodne korzyści z niego płynące, a w rezultacie powstanie rozległa baza danych z informacjami na temat przestrzeni.

Interdyscyplinarność badań

Projekt LINKAGE bazuje na interdyscyplinarności zespołu, w skład którego wchodzą zarówno przyrodnicy (ekolodzy), socjolodzy, jak i geografowie. Łączenie doświadczeń i wiedzy z różnych dyscyplin naukowych przesądza o nowatorskim charakterze badań i umożliwia uzyskanie przydatnych wyników.

Jako narzędzie zostały wykorzystane techniki bazujące na PP GIS (Public Participatory Geographic Information System). PP GIS to dynamicznie rozwijające się podejście do zbierania informacji przestrzennych, bazujące na szerokim uczestnictwie interesariuszy. Respondenci mapują, tzn. przypisują określone atrybuty do obszarów w przestrzeni geograficznej, która jest im znana. W przypadku LINKAGE - na obszarze prawnie chronionym i w jego okolicy.

Odbywają się również konsultacje w terenie, poprzez spotkania i wywiady połączone z grupowym mapowaniem. Równolegle prowadzona jest analiza dokumentów prawnych i strategicznych pod kątem występowania w nich koncepcji usług ekosystemów. Sprawdzane jest, do jakiego typu usług najczęściej nawiązują polityki publiczne i dlaczego.

Wyniki analiz i raporty z badań zamieszczane są na bieżąco na stronie projektu.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponad 100 mld euro na zieloną transformację w latach 2021-2027. Jak działa polityka spójności (02 kwietnia 2024)Za nami VI posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (28 marca 2024)Zielona Koalicja dla Zdrowia – jakie cele i strategia działania? (26 marca 2024)Zmiany klimatu zaburzają alpejskie ekosystemy (25 marca 2024)Offshore po szwedzku, czyli 22 marca - Dzień Ochrony Bałtyku w OX2 (22 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony