Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.10.2021 16 października 2021

Komisja pozywa Polskę do Trybunału w związku ze złą jakością powietrza

Polska została pozwana do Trybunału Sprawiedliwości UE za przekroczenie limitu cząstek stałych w powietrzu. Nie powinno to być dla nas zaskoczeniem, ponieważ do podjęcia odpowiednich działań w zakresie ochrony powietrza KE wzywała Polskę w lutym br.

   Powrót       10 grudnia 2015       Powietrze i klimat   

Jak wówczas informowano: Komisja uważa, że Polska zaniedbała wprowadzenia odpowiednich środków, które powinny były obowiązywać od 2005 r. w celu ochrony zdrowia obywateli i w związku z tym zwraca się do Polski o podjęcie przyszłościowych, szybkich i skutecznych działań, by okres niezgodności był jak najkrótszy.

Podjęte przez Polskę środki zdaniem Komisji niewystarczające

Tymczasem przez co najmniej pięć ostatnich lat, w tym w roku 2014, dobowe dopuszczalne wartości pyłu PM10 w powietrzu były stale przekraczane w 35 spośród 46 stref jakości powietrza w Polsce – czytamy dziś w komunikacie Komisji Europejskiej. Ponadto, w dziewięciu strefach stale przekraczane były również roczne dopuszczalne wartości. Zanieczyszczenie pyłem PM10 w Polsce jest spowodowane głównie tzw. niską emisją (tj. emisją ze źródeł o wysokości nieprzekraczającej 40 m) z ogrzewania gospodarstw domowych. Środki legislacyjne i administracyjne stosowane do tej pory w celu ograniczenia tych nieprzepisowych wartości zostały uznane przez Komisję Europejską za niewystarczające.

Co mówi dyrektywa?

Źródłami emisji małych cząstek stałych lub pyłu PM10 (tj. cząstek stałych o średnicy mniejszej niż 10 mikronów) są przemysł, pojazdy, domowe systemy grzewcze i rolnictwo. Cząstki pyłu mogą powodować astmę, schorzenia układu krążenia, nowotwory płuc i prowadzić do przedwczesnej umieralności, która przekracza roczną liczbę zgonów w wyniku wypadków drogowych. Unijne przepisy dotyczące jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (dyrektywa 2008/50/WE) nakładają na państwa członkowskie obowiązek ograniczenia narażenia obywateli na pył zawieszony. W przepisach tych ustanowiono dopuszczalne wartości narażenia obejmujące zarówno roczną dopuszczalną wartość stężenia (40 μg/m3), jak i dobową dopuszczalną wartość stężenia (50 μg/m3), której nie można przekroczyć więcej niż 35 razy w ciągu roku kalendarzowego.

Dyrektywą 2008/50/WE ustanowiono dopuszczalne wartości dla pyłu PM10 od 2005 r. W przypadku ich przekroczenia państwa członkowskie muszą przyjąć i wdrożyć plany ochrony powietrza, w których ustanowione są właściwe środki pozwalające skrócić do minimum okres przekroczenia dopuszczalnych wartości.

Inne państwa członkowskie też nie bez winy

Pomimo ciążącego na państwach członkowskich obowiązku zagwarantowania zadowalającej jakości powietrza dla obywateli, już od lat stanowi ona problem w wielu miejscach w Europie. Komisja prowadzi obecnie podobne jak w przypadku Polski postępowania przeciwko 15 państwom członkowskim (Belgii, Bułgarii, Czechom, Niemcom, Grecji, Hiszpanii, Francji, Węgrom, Włochom, Łotwie, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Słowacji i Słowenii).

Komisja podjęła również działania prawne dotyczące innej substancji zanieczyszczającej – dwutlenku azotu (NO2), którego dotyczą obowiązujące od 2010 r. normy jakości powietrza ustanowione w dyrektywie UE w sprawie jakości powietrza (2008/50/WE). Narażenie na działanie NO2 jest powiązane z chorobami układu krążenia i układu oddechowego. Większość emisji tej substancji pochodzi z pojazdów, a w szczególności z silników diesla.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sprawozdanie KE: należy zrobić więcej, aby przeciwdziałać zanieczyszczeniu wody azotanami (12 października 2021)Hałas i zanieczyszczone powietrze wspólnie szkodzą sercu (08 października 2021)Bydgoszcz: Mury trzech budowli miejskich porastać będą rośliny (27 września 2021)WHO rekomenduje bardziej restrykcyjne normy jakości powietrza (23 września 2021)Bogatynia: Otwarto punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” (22 września 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony