Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.10.2023 01 października 2023

Komisja sejmowa za reformą urzędów żeglugi śródlądowej

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rekomenduje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej. Na bazie nowych przepisów zmniejszy się liczba urzędów centralnych, a zatrudnienie zyska dodatkowe 30 osób.

   Powrót       03 lipca 2018       Woda   

Jak powiedziała podczas poniedziałkowego posiedzenia podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa, projekt jest konsekwencją ustawy Prawo wodne, która nałożyła na urzędy żeglugi śródlądowej obowiązki uzgadniania i opiniowania dokumentów związanych ze śródlądowymi drogami wodnymi, głównie w obszarze inwestycji. A jednocześnie nie przekazała dodatkowych osób do zatrudnienia i innych potrzebnych zasobów. - My właściwie tą ustawą porządkujemy i naprawiamy to, co się wydarzyło – tłumaczyła Moskwa.

Trzy zamiast ośmiu urzędów

Wiceminister GMiŻŚ wyjaśniła, że w drodze nowelizacji ustawy zostanie dokonana reforma urzędów żeglugi śródlądowej. Liczba urzędów centralnych ma zostać zmniejszona z ośmiu do trzech. Te mają mieć siedziby w Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie. Pozostałe dotychczas działające urzędy (w Giżycku, Gdańsku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie i Warszawie) mają zostać przekształcone w delegatury. Zmiana ma też objąć kwestie finansowo-księgowe urzędów. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu zmiany ustawy, cywilni pracownicy urzędów przekształcanych w delegatury, pozostaną w swoich dotychczasowych miejscach pracy.

- Dotychczas my jako resort prowadziliśmy finanse, obsługę prawną, całość administracji urzędów. Nie widzimy żadnego uzasadnienia, by to się tak dalej odbywało. Kierujemy to do tych trzech delegatur z przekazaniem pełnych kompetencji – powiedziała Moskwa. Dodała, że dokonane zostanie "przesunięcie wewnętrzne", bez dodatkowych środków na ten cel.

Wiceminister Moskwa wyjaśniła też, że ustawa przewiduje wzmocnienie urzędów o 30 etatów. Zatrudnione miałyby zostać osoby specjalizujące się m.in. w kwestiach technicznych czy księgowości.

Inwestycje będą prowadzone na obu rzekach

Poseł Leszek Ruszczyk zadał pytanie o zasadność usunięcia dyrekcji żeglugi z Krakowa, a także o to, czy w związku z usytuowaniem dyrekcji w Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie nie ma planów inwestycyjnych na Wiśle.

Jak wyjaśniła Anna Moskwa, urzędy nie zostaną zlikwidowane, a zmienione w delegatury, które "pozostają ze swoimi kompetencjami". Dodała, że na obu rzekach nadal mają być prowadzone inwestycje. - Odra i Wisła są dla nas tak samo ważne i z tego się nie wycofujemy – powiedziała Moskwa.

O planach rozwoju żeglugi śródlądowej pisaliśmy tutaj.

Szczecin ze szczególną rolą

Dla urzędu w Bydgoszczy mają zostać ustanowione delegatury w Gdańsku, Giżycku i Warszawie, a dla urzędu we Wrocławiu – w Kędzierzynie-Koźlu i Krakowie. Delegatur nie będzie mieć urząd w Szczecinie. Jak wyjaśniono, organ ten zostanie wyodrębniony z uwagi na specyfikę obecnie funkcjonującej administracji żeglugi śródlądowej w Polsce w zakresie podziału kompetencji i wykonywania niektórych zadań o charakterze centralnym wyłącznie przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Chodzi m.in. o obsługę systemu usług informacji rzecznej (RIS) oraz prowadzenie bazy informacji o statkach, członkach załóg statków oraz o stanie śródlądowych dróg wodnych.(PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Które z technologii smart ograniczają wpływ na środowisko? Pytamy miast (24 lutego 2023)Unijna analiza katastrofy ekologicznej na Odrze. Opublikowano raport (22 lutego 2023)Nie będzie obniżenia stawek za usługi wodne - MI odpowiada IGWP (10 lutego 2023)W 2023 r. o ok. 35% wzrosną dotacje ze środków własnych NFOŚiGW (02 stycznia 2023)Inicjatywa #EndPlasticPollution, czyli jak przerwać zanieczyszczanie świata plastikiem (27 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony