Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Komisje Sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt regulacji UC99

   Powrót       16 czerwca 2023       Energia   

15 czerwca podczas posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o OZE oraz innych ustaw. Proponowane regulacje mają na celu wdrożenie dyrektywy RED II do polskiego systemu prawnego.

Posłowie pochylili się nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o OZE i niektórych innych ustaw nr UC99, w Sejmie procedowanej pod numerem 3279. Wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska powiedział podczas obrad, że projekt ustawy jest jednym z najważniejszych w tej kadencji Sejmu, jeżeli chodzi o transformację energetyczną i rozwój OZE. Posłowie po długich obradach i przeanalizowaniu ponad 130 poprawek pozytywnie zaopiniowali ustawę.

Na łamach Teraz-Środowisko.pl wielokrotnie informowaliśmy, że w projekcie znajdują się propozycje przepisów implementujących do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Transpozycja następuje w takich obszarach jak ciepłownictwo i chłodnictwo, gwarancje pochodzenia, Krajowy Punkt Kontaktowy OZE oraz w zakresie procedur administracyjnych. Pozostałe przepisy obejmują takie obszary jak biometan, klastry energii, wdrożenie systemy wsparcia dla instalacji zmodernizowanych oraz wsparcia operacyjnego, modernizację instalacji OZE, wsparcie operacyjne instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia oraz hybrydowe instalacje OZE.

Na regulacje czekają m.in. spółdzielnie rolnicze oraz branża biometanowa. Polska Organizacja Biometanu (POB) wskazała w komunikacie, że z uznaniem przyjęła projekt zmiany ustawy ds. OZE, ale domaga się pilnych zmian regulacyjnych, które napędzą rozwój branży biometanowej w Polsce. POB  apeluje m.in. o objęcie proponowanym instrumentem wsparcia opartym na stałej cenie zakupu biometanu również większych instalacji OZE.

Zgodnie z harmonogramem obrad Sejmu, 16 czerwca na posiedzeniu Sejmu ma być przedstawione sprawozdanie z posiedzenia komisji.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Czego potrzebuje polska energetyka? Eksperci rzucają rękawicę politykom (02 października 2023)Prosument a taryfy dynamiczne (02 października 2023)Cztery silniki dla PV i magazyny ciepła dla kolektorów (29 września 2023)Zielone ciepło. Ze słońca? (28 września 2023)Agrofotowoltaika w Polsce bez podstaw do rozwoju (28 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony