Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.03.2023 31 marca 2023

Koniec z marnowaniem energii w dużych firmach

Optymalizacja zużycia i poprawa wykorzystania energii to cele audytu energetycznego, do którego sporządzania lada moment będą zobligowane duże przedsiębiorstwa. Niedopilnowanie tego obowiązku grozić będzie surowymi karami.

   Powrót       29 września 2016       Zrównoważony rozwój   

1 października br. wejdzie w życie ustawa z 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej. Zgodnie z nią każde duże przedsiębiorstwo musi co cztery lata poddać się obowiązkowemu audytowi energetycznemu, czyli dokonać przeglądu wykorzystywanej przez siebie energii i opracować w formie raportu rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej. Audyt powinien obejmować minimum 90 proc. zużywanej w tym przedsiębiorstwie energii i dotyczyć wszystkich jej nośników, tj. budynków, procesów technologicznych, ale także transportu.

Duży przedsiębiorca, czyli kto?

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej dużym przedsiębiorstwem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał co najmniej 250 osób, zaś suma aktywów jego bilansu przekroczyła 43 miliony euro lub jego roczny obrót był równy lub większy od 50 milionów euro. Firmy, które spełniają opisane wyżej przesłanki są więc zobligowane do sporządzania audytów energetycznych co cztery lata. Niedopilnowanie wszelkich obowiązków związanych z audytem grozi karą finansową, która może sięgnąć nawet do 5 proc. rocznego obrotu firmy.

Diagnoza i „terapia”

Prace audytorskie polegają w dużym uproszczeniu na opisie stanu faktycznego badanego zakładu wraz z analizą efektywności użytkowania w nim energii. W ramach opracowania przeprowadzona ma zostać analiza struktury zużycia energii wraz ze wskazaniem obszarów, w których możliwa jest poprawa. Raporty sporządzane mają być przez specjalistyczne i niezależne od audytowanego firmy wyłącznie na podstawie aktualnych, reprezentatywnych i możliwych do zidentyfikowania danych. Ponadto opracowanie ma zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii oraz propozycje rozwiązań oszczędnościowych.

Szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej określi dopiero w drodze rozporządzenia Minister Energii.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ślad węglowy w całym cyklu życia budynków – raport po polsku (28 marca 2023)Mój Prąd 5.0 - do 28 tys. zł dopłaty do pomp ciepła, 3,5 tys. zł do kolektorów słonecznych (27 marca 2023)Zmiany w rozporządzeniu GBER będą sprzyjać zielonej transformacji (22 marca 2023)Niewykorzystywane źródło energii? Ciepło odpadowe (17 marca 2023)KE opublikowała wytyczne wydatkowania funduszy na REPowerEU. Dla Polski najwięcej środków (17 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony