Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2021 28 września 2021

Konieczna modyfikacja systemu wsparcia dla OZE

Rola odnawialnych źródeł będzie rosła nie tylko ze względu na realizację zobowiązań unijnych, ale też z uwagi na postęp technologiczny – zaznaczył podczas konferencji EuroPower w Warszawie Janusz Michalski.

   Powrót       20 listopada 2014       Energia   

Przyjęta przez Polskę doktryna polityki energetycznej zakłada zrównoważenie trzech celów: bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności gospodarki i ochrony środowiska.

Priorytetem polityki energetycznej do 2050 r. pozostanie efektywność energetyczna, bo jest to najlepszy i najtańszy sposób realizacji wszystkich trzech celów.

Podczas unijnego szczytu Rady Europejskiej został przyjęty 40-proc. unijny cel redukcji gazów cieplarnianych, choć po przyszłorocznym szczycie w Paryżu będzie on jeszcze dyskutowany i wiadomo, że Unia Europejska będzie zmieniać i zaostrzać system ETS, żeby ten cel osiągnąć. Zakładany jest także 27-proc. cel udziału odnawialnych źródeł energii. Jest to cel postawiony przed całą UE i prawdopodobnie nie będzie on dzielony na poszczególne kraje. Postawiony został również 27-proc. cel dotyczący poprawy efektywności energetycznej.

Udział OZE będzie rósł

Polskę czeka na pewno rosnący wzrost zapotrzebowania na energię, a w szczególności na energię elektryczną. Będzie on wynikał ze zwiększania konsumpcji przez gospodarstwa domowe, a także z elektryfikacji transportu w perspektywie 2050 roku.

Prognozuje się, że w Polsce prawdopodobnie około 2025 r. pojawi się energetyka jądrowa, poza tym, że będzie rósł udział OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej. Rola gazu ziemnego pozostanie na podobnym poziomie, a rola węgla będzie dalej znacząca, choć będzie się zmniejszać. Prognozy mówią też o tym, że coraz mniejszy udział w wytwarzaniu energii będzie miał węgiel brunatny. Bilans energetyczny ukształtuje się prawdopodobnie około 2035 roku.

Naczelnik w Departamencie Energetyki MG Janusz Michalski zaznaczył przy okazji omawiania założeń i kierunków polityki energetycznej do 2050 roku, że rola odnawialnych źródeł energii będzie rosła nie tylko ze względu na realizację zobowiązań unijnych, ale też ze względu na postęp technologiczny. Podkreślił jednak, że w tym kontekście konieczna będzie modyfikacja systemu wsparcia, żeby stymulować zwiększanie efektywności sektora OZE.

Jeśli chodzi o zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, wiadomo już, że system ETS będzie stanowił duże obciążenie dla gospodarki, ponadto wszystkie dyrektywy środowiskowe dotyczące rtęci czy emisji pyłów z małych i średnich źródeł spalania będą z reguły obciążać gospodarkę dodatkowym kosztem. Mechanizmy kompensacyjne, które udało nam się w negocjacjach uzyskać, mają na celu zmniejszenie wpływu polityki klimatycznej na naszą gospodarkę oraz zmniejszenie wpływu na ceny energii dla gospodarstw domowych – powiedział J. Michalski.

Na koniec wystąpienia naczelnik zapowiedział, że prawdopodobnie w grudniu dokument zostanie przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Obecnie finalizowane są prace m.in. nad oceną oddziaływania na środowisko.

Ewa Szekalska: Dziennikarz
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony