Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Konsultacje Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

   Powrót       14 stycznia 2015       Woda   

Czy jesteś zagrożony powodzią?

Na stronie powodz.gov.pl można sprawdzić, czy dany teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią. Informacje te mogą nas przestrzec przed budową domu czy kupnem mieszkania na terenie zalewowym. Jeśli już tam mieszkamy, musimy nauczyć się, jak z tym żyć.

Jak powiedziała PAP Urszula Sadowska z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, po wejściu na stronę i wyborze odpowiedniej opcji jesteśmy przekierowywani na witrynę, na której dostępne są mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego. "Na nich możemy odnaleźć swój obszar, swoją gminę i zobaczyć, czy tam zostały wyznaczone zasięgi obszarów zagrożonych powodzią, a jeśli tak, to jakie" - tłumaczyła przedstawicielka wydziału ochrony przeciwpowodziowej KZGW.

Sadowska wskazała, że dzięki dostępowi do takich informacji możemy np. zrezygnować z budowy domu czy budynków gospodarczych w bezpośrednim sąsiedztwie wylewającej rzeki.
Jak przyznała, najtrudniejsza sytuacja jest wtedy, gdy nasz dom już znajduje się w strefie zagrożenia powodzią. "Musimy wtedy uczyć się żyć z powodzią. Szukać informacji, jak dla naszego regionu jest prowadzona polityka zarządzaniem ryzykiem powodziowym, jakie działania są prowadzone, czy te działania zredukują poziom (wody - PAP) na moim obszarze" - dodała. (PAP)
Do 22 czerwca 2015 r. potrwają ogłoszone przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej konsultacje projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Dokumenty te zostały opracowane dla trzech obszarów dorzeczy (Wisły, Odry i Pergoły) oraz dziewięciu regionów wodnych (Małej Wisły, Górnej Wisły, Środkowej Wisły, Dolnej Wisły, Górnej Odry, Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Warty oraz Łyny
i Węgorapy). Podstawę prawną dla tworzenia i przyjmowania planów stanowi art. 88h ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.145).

Zasadniczym celem przygotowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej. Dokumenty te muszą obejmować wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym, a szczególnie działania służące zapobieganiu, ochronie i właściwemu przygotowaniu, w tym prognozowaniu powodzi oraz systemy wczesnego ostrzegania, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów.

Projekty planów i formularze zgłaszania do nich uwag są opublikowane na stronie: www.powodz.gov.pl.

Adam Erechemla: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kraków: Bieżanów chroniony przed powodzią (10 lipca 2023)Jak zaopiekować się wodą w mieście - strategia włodarzy polskich miast (13 kwietnia 2023)Wielostronne porozumienie dla budowy zbiornika Kotlarnia (07 lutego 2023)Stop Powodzi: Od 22 grudnia konsultacje planów zarządzania ryzykiem powodziowym (10 grudnia 2020)Stop powodzi. Lista celów i działań w projekcie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (19 listopada 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony