Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.04.2024 21 kwietnia 2024

Jeszcze kilka dni potrwają konsultacje programu oczyszczania ścieków

   Powrót       18 listopada 2015       Woda   

Do 29 listopada można zgłaszać uwagi i wnioski do projektu aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych(1). Prognozę oddziaływania na środowisko projektu zgodnie z prawem podał do wiadomości publicznej prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Uwagi można kierować do KZGW osobiście, za pośrednictwem poczty mailowej (adresy to: joanna.anczarska@kzgw.gov.pl oraz wojciech.nasilowski@kzgw.gov.pl), jak również pocztą tradycyjną, z dopiskiem „konsultacje społeczne SOOŚ AKPOŚK2015".

Pod uwagę będą brane wnioski i zgłoszenia dotyczące tylko aglomeracji ujętych w AKPOŚK 2015, które zostały wyznaczone uchwałami sejmików województw do dnia 28 lutego br.

Ponadto zakres zgłaszanych uwag nie stanowi podstawy do aktualizacji nowych planów inwestycyjnych, których nie przedstawiono w ankietach na potrzeby opracowania dokumentu.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) utworzono po to, aby zidentyfikować faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregować ich realizację w taki sposób, aby wywiązać się ze zobowiązań Traktatu Akcesyjnego. AKPOŚK 2015 będzie czwartą z rzędu aktualizacją programu.

Dokumenty projektu AKPOŚK 2015, prognozy oddziaływania na środowisko oraz formularz zgłaszania uwag w wersji elektronicznej można pobrać z następującej strony.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Projekt aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2015
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1562-Projekt-AKPOSK2015.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ożywienie w segmencie biogazowni rolniczych do 500 kW (18 kwietnia 2024)Wypłaty dotacji w programie „Czyste Powietrze” (12 lutego 2024)Dodatkowe 2 mld zł - zwiększenie środków w programie „Energia dla wsi” (12 lutego 2024)NIK: Model finansowania i nadzorowania działalności spółek wodnych do poprawy (12 lutego 2024)Spotkanie w sprawie ochrony wód obszaru Pojezierza Gnieźnieńskiego (06 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony