Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Konsultacje społeczne aPGW dobiegają końca

Większość Polaków uważa, że stan wód w Polsce się poprawił – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podczas konsultacji społecznych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW).

   Powrót       22 czerwca 2015       Woda   

Zdaniem ponad połowy badanych (51 proc.), w ostatnich 6 latach stan wód w zamieszkiwanej przez nich okolicy poprawił się. Zmianę na gorsze dostrzegł jedynie co ósmy badany.

Z punktu widzenia ankietowanych, istnieją dwie główne przyczyny wpływające na poprawę stanu wód: wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców (65 proc.) oraz budowa oczyszczalni ścieków (63 proc.).

– Cieszy nas, że Polacy zauważają poprawę stanu wód – komentuje Witold Sumisławski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. – W tej sferze dokonaliśmy gigantycznego skoku. 25 lat temu wystartowaliśmy z pozycji państwa z prawdziwą katastrofą w tym obszarze. W tym czasie radykalnie poprawiliśmy sytuację. Zbudowaliśmy ponad 60 tys. km sieci kanalizacyjnej – to tak, jakbyśmy 1,5 raza opasali naszą planetę w najszerszym miejscu, na równiku. Powstało 370 nowych oczyszczalni, zmodernizowaliśmy ponad 1000 starych obiektów. Sprawiedliwa ocena tego, co się w Polsce udaje, jest bardzo ważna. To daje impuls do dalszych działań – dodał prezes KZGW.

Na pytanie o to, jakimi działaniami w gospodarce wodami powinny zająć się władze, ankietowani najczęściej wskazywali na poprawę czystości wód (70 proc. badanych). Na drugim miejscu pojawiła się konieczność działań przeciwpowodziowych (56 proc.).

Generalnie z badania wynika, że Polacy mają wiedzę pewną na tematy związane z gospodarką wodną, ale jest ona jeszcze niepełna. Duża część ankietowanych nie potrafi np. wyczerpująco zdefiniować pojęcia „gospodarowanie wodami”. Jednocześnie jednak tylko 4 proc. uczestników ankiety w ogóle nie wie, co to jest.

Zakończenie konsultacji społecznych aPGW

Badanie przeprowadzono na grupie 1318 respondentów, przy pomocy panelu internetowego (CAWI). Jest ono częścią półrocznych konsultacji społecznych aPGW, które kończą się 22 czerwca 2015 r. Więcej informacji na www.apgw.kzgw.gov.pl

APGW to najważniejszy dokument dotyczący poprawy stanu wód w Polsce i jednocześnie jedno z najważniejszych przedsięwzięć planistycznych w gospodarce wodnej w ostatnich latach. Zgodnie z unijną Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), dobry stan wód powinniśmy osiągnąć do 2015 roku. Z różnych powodów proces ten będzie, także w innych państwach UE, trwał dłużej­­ – nawet do 2027 r. RDW wymaga, aby państwa UE opracowały plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz aktualizowały je w sześcioletnich cyklach planistycznych. To strategiczne dokumenty, które mają usprawniać proces osiągania lub utrzymania dobrego stanu wód. Celowi temu ma służyć m.in. zmniejszenie negatywnego wpływu presji wywieranej na wody przez rolnictwo, przemysł oraz innych użytkowników wód. Respektowanie wymagań RDW dotyczy przede wszystkim inwestycji.

Wszystkie przedsięwzięcia, które zagrażają osiągnięciu celów środowiskowych nakreślonych przez RDW, muszą być uwzględnione w dokumencie aPGW. Inwestycje, które wpływają negatywnie na stan wód i nie spełniają przesłanek określonych w art. 4.7 RDW nie będą mogły być realizowane, a tym samym ich inwestorzy nie skorzystają z dofinasowania unijnego z perspektywy finansowej 2014-2020.

Udział w półrocznych konsultacjach społecznych aPGW biorą użytkownicy wód – od inwestorów prywatnych, organizacje pozarządowe po administrację publiczną. Oprócz spotkań i konferencji, które odbyły się na obszarze każdego dorzecza, można jeszcze wypowiedzieć się wypełniając ankietę na www.konsultacjedlawody.pl.

(Źródło: Wide-Vision)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Magazyny w społecznościach energetycznych. Dojrzałe rozwiązanie na drugi etap transformacji (08 lutego 2024)Ślad węglowy a rynek nieruchomości (06 lutego 2024)Od Kalifornii po Siemiatycze. IOŚ-PIB wskazuje dobre praktyki adaptacyjne (05 lutego 2024)Zmiany klimatu zagrażają ważnym zasobom słodkiej wody (01 lutego 2024)PIE: śmieciami pali pół miliona gospodarstw domowych (22 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony