Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.10.2023 01 października 2023

Kontrowersje wokół prawa łowieckiego

W efekcie nieuchwalenia przez Sejm nowelizacji ustawy - Prawo łowieckie, od stycznia przyszłego roku organizowanie polowań może stać się nielegalne. Przestaną bowiem obowiązywać niekonstytucyjne przepisy regulujące podział województw na obwody łowieckie.

   Powrót       29 września 2015       Zrównoważony rozwój   

Jest mało prawdopodobne, że potrzebne zmiany ustawowe zostaną uchwalone w obecnej kadencji Sejmu. Do wyborów pozostało tylko jedno posiedzenie.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Przyczyną tego stanu jest długotrwały spór wokół nowelizacji prawa łowieckiego, spowodowany orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r. (sygn. akt P 19/13)(1).

Trybunał zakwestionował konstytucyjność części przepisów przedmiotowej ustawy. Zgodnie z obowiązującą literą prawa, na sejmikach województwa ciąży obowiązek podziału województwa na obwody łowieckie lub dokonania zmiany ich granic. Do obwodów łowieckich mogą być również włączane nieruchomości należące do osób prywatnych. Zdaniem Trybunału, ustawa - Prawo łowieckie nie przewiduje udziału właścicieli w uzgodnieniach i konsultacjach przy tworzeniu takich obwodów. Taki stan rzeczy powoduje niezgodność ze wzorcem konstytucyjnym, ponadto godzi w istotę prawa własności. Wyrok wejdzie w życie 18 miesięcy od jego ogłoszenia, czyli 21 stycznia 2016 r.

Propozycje zmian

We wrześniu 2014 r. grupa posłów przedstawiła propozycję zmian w prawie łowieckim. Z pomysłem uporządkowania zaistniałego stanu prawnego wystąpiła również strona rządowa(2). Obydwa projekty przewidywały zwiększenie udziału właścicieli gruntów w konsultacjach, w ramach procedury wytyczania obwodów łowieckich. W trakcie procesu legislacyjnego swoje koncepcje i propozycje przedstawiały również organizacje społeczne. Postulowały one wprowadzenie zakazu używania przez myśliwych ołowianej amunicji. Według ekologów, ołowiane odpady negatywnie wpływają na stan środowiska i zdrowie osób przebywających na terenach łowieckich. Inne organizacje domagały się z kolei zakazu udziału dzieci w polowaniach. Pomysły te spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem właściwej podkomisji sejmowej.

Ministerialny nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim?

Jedną z najintensywniej dyskutowanych propozycji jest próba objęcia Polskiego Związku Łowieckiego nadzorem Ministerstwa Środowiska. Zmiana ta ma celu zwiększenie kontroli m.in. w zakresie wykonywania planów łowieckich. Związek miałby również obowiązek składania Ministerstwu rocznych sprawozdań z działalności.

Dodatkowo, przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli kontrola funkcjonowania gospodarki łowieckiej ujawniła szereg istotnych nieprawidłowości na wszystkich objętych kontrolą etapach gospodarki łowieckiej, zarówno w zakresie jej organizacji jak i realizacji. Najpoważniejsze zarzuty dotyczą nieprawidłowości w dokumentacji polowań, które uniemożliwiają ustalenie rzeczywistego stanu i liczby upolowanych zwierząt.

Sebastian Wijas: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Komunikat Trybunału Konstytucyjnego
http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/6946-prawo-lowieckie-utworzenie-obwodu-lowieckiego-obejmujacego-nieruchomosc-prywatna-wbrew-woli-w/
2/ Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1370-projekt-zmiany-ustawy-prawo-lowieckie.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lepszy system żywnościowy jest możliwy – apel do komitetów wyborczych (29 września 2023)100 podmiotów w obronie wilka – sprzeciw wobec planów Komisji Europejskiej (22 września 2023)Możliwe zmiany w zakresie ochrony wilka. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje (08 września 2023)NGO: Nie palmy drzew w elektrowniach. Dalszy ciąg kontrowersji wokół biomasy leśnej (06 września 2023)Międzynarodowa Noc Nietoperzy 2023 w ten weekend (25 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony