Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Kraje UE za wolno zwiększają swój udział OZE w zużyciu energii

Udział OZE w zużyciu energii w Europie stale rośnie – szacuje się, że w 2014 r. sięgał on nawet 16 proc. Odnawialne źródła stosuje się przede wszystkim w ciepłownictwie i chłodnictwie, w mniejszym stopniu w elektroenergetyce – czytamy w raporcie EEA.

   Powrót       18 marca 2016       Energia   

Raport Europejskiej Agencji Środowiska pt. „Renewable energy in Europe 2016 - Recent growth and knock-on effects” (Energia odnawialna w Europie – Niedawny wzrost i jego konsekwencje) ukazuje jasno, że udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii ogółem w Unii Europejskiej rośnie. W 2012 r. wynosił on 14 proc., by wzrosnąć do 15 proc. w 2013 roku. W 2014 r. szacuje się, że było to w przybliżeniu 15,2 proc., choć Eurostat mówi nawet o 16 proc.

Na poziomie krajów członkowskich obserwuje się znaczne różnice, jeśli chodzi o udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto. Podczas gdy w Finlandii, na Litwie i w Szwecji sięga on nawet 30 proc., w innych krajach nie przekracza nawet 5 proc. Na przykład w Luksemburgu wyniósł w 2013 r. 3,6 proc., na Malcie 3,8 proc., a w Holandii 4,5 proc. W Polsce w 2009 r. udział OZE sięgał niemal 7 proc., w 2012 r. było to już prawie 11 proc., a w 2013 roku - 11,3 proc. Europejska Agencja Środowiska szacuje, że w 2014 roku udział ten wyniósł w Polsce 11,8 proc. (dane GUS za 2014 r. mówią o 11,45 proc.). 

OZE dominuje w chłodnictwie i ciepłownictwie

W 2013 r. odnawialne źródła wykorzystywane były w Europie przede wszystkim w ciepłownictwie i chłodnictwie. Sektor ten odpowiedzialny był za ponad połowę końcowego zużycia energii odnawialnej brutto w 18 krajach członkowskich. Ciepło i chłód z OZE jest produkowane głównie w oparciu o technologie związane z biomasą stałą, ale największy skumulowany wskaźnik wzrostu od 2005 r. zanotowany został przez sektory: biogazu, pomp ciepła i solarnych systemów grzewczych.

Sektor wytwarzania energii elektrycznej z OZE rósł najszybciej w 2013 r., wspierany przez stały rozwój lądowej energetyki wiatrowej i fotowoltaiki.

W odróżnieniu od sektora ciepłownictwa i chłodnictwa, energia elektryczna z OZE stanowiła ponad połowę zużycia energii ze źródeł odnawialnych tylko w pięciu krajach: Chorwacji, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Udział OZE w transporcie na tle całkowitego zużycia energii odnawialnej wahał się od 48 proc. w Luksemburgu do 1 proc. lub mniej w Estonii, Portugalii czy Hiszpanii. Od 2010 r. całkowite zużycie biopaliw w transporcie zwalniało, natomiast w roku 2013 po raz pierwszy spadło w porównaniu z rokiem 2015.

Mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne i znaczna redukcja CO2

Wzrost udziału enegii odnawialnej w porównaniu do 2005 r. pozwolił Unii zmniejszyć zapotrzebowanie na paliwa kopalne o 110 Mtoe (milionów ton ekwiwalentu ropy naftowej) w 2013 r. – ilość porównywalną ze zużyciem kopalin przez Francję w tym właśnie roku.

Jednocześnie pomógł w redukcji emisji CO2 o 362 Mt w 2013 r. i 380 Mt w kolejnym. Jest to ilość porównywalna z roczną emisją gazów cieplarnianych w Polsce.

Generalnie w raporcie podkreśla się, że presja środowiskowa związana z technologiami odnawalnych źródeł energii jest od 3 do 10 razy niższa niż w systemach wytwarzania opartych o paliwa kopalne.

W energetyce odnawialnej najwięcej osób zatrudnia się w Europie w sektorze wiatrowym, fotowoltaiki i w sektorach wykorzystujących biomasę stałą. Jednocześnie w ciągu ostatnich pięciu lat zwolnienia miały miejsce również w sektorze fotowoltaiki i wiatrowym, głównie ze względu na konkurencję ze strony Chin.

Kraje członkowskie muszą szybciej zwiększać swój udział OZE

Raport wskazuje, że prawie połowa krajów będzie musiała zwiększyć tempo wzrostu udziału OZE po 2013 r., jeśli ma wypełnić cele na 2020 r. zawarte w krajowych planach działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Przypomnijmy, że łączny cel dla Unii Europejskiej wyznaczony na 2020 r. to 20 proc. udziału OZE w zużyciu energii ogółem.

W dalszej perspektywie czasowej Rada Europejska ma zamiar zwiększyć cel dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych do co najmniej 27 proc. końcowego zużycia energii brutto w UE na 2030 r. Komisja Europejska pracuje obecnie nad pakietem i polityką obejmującymi obszar OZE po 2020 roku; nowe propozycje zaprezentuje prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (25 kwietnia 2024)Świetne regulacje, ale brak brandu? Debata „Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” (24 kwietnia 2024)Biometan elementem sine qua non zrównoważonego rozwoju firmy i kraju (03 kwietnia 2024)Ponad 43% udziału OZE w globalnej produkcji energii. Łączna moc to 3870 GW (02 kwietnia 2024)Co dalej z Turowem? Zielona energetyka obywatelska propozycją dla regionu (19 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony