Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2021 14 czerwca 2021

Małopolskie: powstała spółka „Kraków Nowa Huta Przyszłości"

   Powrót       12 listopada 2014       Planowanie przestrzenne   

Miasto Kraków i województwo małopolskie zawiązały w środę spółkę „Kraków Nowa Huta Przyszłości", która zajmie się przygotowaniem pod inwestycje poprzemysłowych terenów wschodniej części Krakowa. Wartość całego projektu wstępnie szacowana jest na ponad 2 mld zł.

Projekt rusza, oczywiście jest on przedsięwzięciem bardzo wieloletnim, ale z dużą przyszłością - ocenił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski po podpisaniu aktu notarialnego nowej spółki.

Miasto Kraków obejmie w niej 70 proc., a województwo małopolskie 30 proc. akcji. Do przedsięwzięcia mogą przystąpić kolejne podmioty, m.in. huta ArcelorMittal Poland, która dysponuje tam wielohektarowymi terenami.

Są już pierwsi inwestorzy

Spółka, którą utworzyło miasto i województwo ma przyspieszyć i usprawnić działania związane z realizacją projektu „Kraków Nowa Huta Przyszłości". Zajmować się będzie przede wszystkim wyodrębnieniem terenów inwestycyjnych (po uporządkowaniu sytuacji własnościowej gruntów oraz zapewnieniu infrastruktury technicznej i organizacyjnej), wyszukiwaniem inwestorów strategicznych dla realizacji projektu, pozyskiwaniem niezbędnych środków finansowych m.in. z funduszy wojewódzkich, państwowych i europejskich, działaniami mającymi na celu powołanie stref gospodarczych lub parków ekonomicznych.

Jak zapowiedział Majchrowski są już pierwsi inwestorzy zainteresowani zlokalizowaniem swych przedsięwzięć na tych terenach.

Miejsce dla firm m.in. z branży inzynierii środowiskowej

Według marszałka województwa małopolskiego Marka Sowy projekt "Kraków Nowa Huta Przyszłości" ma wielkie znaczenie gospodarcze nie tylko dla Małopolski, ale też całego kraju. Nie mamy w Polsce wiele takich terenów inwestycyjnych - zaznaczył.

Projekt zakłada rewitalizację i zagospodarowanie poprzemysłowych terenów na obszarze ok. 585 ha. Według władz w perspektywie wielu lat na tym obszarze będzie szansa na stworzenie około 30 - 40 tys. miejsc pracy, nie tylko dla mieszkańców Krakowa, ale także gmin ościennych.

Na tym obszarze ma powstać nowa dzielnica, w której działałyby firmy z branży inżynierii materiałowej, mechaniki, automatyki, inżynierii środowiskowej. Byłaby także zabudowa mieszkaniowa, usługi oraz tereny rekreacyjne. Dzielnica ma się rozwijać w sposób zrównoważony, przy wykorzystaniu nowych technologii i dbałości o ochronę zasobów naturalnych.

Osią, dookoła której ma się rozwijać nowa dzielnica, jest ul. Igołomska, a najważniejszą inwestycją będzie stworzenie Parku Naukowo-Technologicznego w Branicach, przeznaczonego dla inwestorów, w szczególności dla innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych i nowoczesnego przemysłu.

Wypoczynek w Nowej Hucie

Wschód Krakowa ma być także miejscem wydarzeń kulturalnych i wypoczynku. W tym celu planowane jest utworzenie Centrum Wielkoskalowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2.0 o powierzchni ok. 37 hektarów oraz zagospodarowanie Przylasku Rusieckiego na cel rekreacyjny i wypoczynkowy.

Wartość projektu "Kraków Nowa Huta Przyszłości" wstępnie szacowana jest na ponad 2 mld zł. Większość pieniędzy ma pochodzić ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. (PAP)

©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony