Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2021 28 września 2021

Krościenko nad Dunajcem: Rusza nowy PSZOK

   Powrót       07 czerwca 2021       Odpady   

W Krościenku nad Dunajcem rusza nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). To dobra wiadomość dla mieszkańców gminy, którzy będą mogli tu przywieźć i bezpłatnie zostawić posegregowane śmieci oraz rzeczy, które po naprawie zyskają drugie życie i posłużą innym. Koszt inwestycji to ponad 3 mln zł, z czego ponad 1,6 mln zł to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PSZOK ma za zadanie odbiór wyselekcjonowanych odpadów powstających w gospodarstwach domowych - zarówno odpadów innych niż niebezpieczne, jak również odpadów niebezpiecznych - w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy Krościenko.

Przewiduje się, że w PSZOK zrealizowanym w ramach projektu, w pierwszym pełnym roku eksploatacji zostanie zebrane selektywnie 681 kg odpadów od 6 823 mieszkańców gminy. Dodatkowo zbiórka będzie wspomagana Miejską Stacją Recyclingową – z możliwością ustawiania w różnych punktach Gminy. Konstrukcja stacji umożliwi dostosowanie zbieranych frakcji do oczekiwań społecznych, pory roku itd. Projekt przewidywał również ogrodzenie terenu inwestycji w celu uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.

PSZOK pomoże w zapewnieniu właściwej hierarchii sposobów postępowania z odpadami, dzięki stworzeniu możliwości przekazania do recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Krościenko i poddaniu zebranych odpadów zielonych procesom przetwarzania i produkcji kompostu w wyspecjalizowanej instalacji regionalnej.

Oprócz funkcji podstawowych obiekt będzie pełnił funkcję centrum edukacji atrakcyjnego szczególnie dla młodzieży i dzieci. W tym celu powstała ścieżka edukacyjna, którą tworzy: tablice tematyczne, laboratorium energii odnawialnej, makieta przestrzenna PSZOK, gabloty informacyjne, stanowiska do praktycznej nauki segregacji odpadów, część rekreacyjna dla najmłodszych.

Czytaj: Co dwa PSZOKi, to nie jeden

Co można zostawić w PSZOK? odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, metale, odzież i tekstylia, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, świetlówki i żarówki energooszczędne, opakowania po farbach, lakierach, stare farby i rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin i odczynnikach chemicznych, przepracowane oleje i filtry olejowe, tworzywa sztuczne, w tym styropian opakowaniowy.

Czego nie można zostawić? niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, popiołu i żużla, części samochodowych (np.: szyb, zderzaków, reflektorów, elementów karoserii, plastików samochodowych), opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, gaśnic i butli gazowych, odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), odpadów w opakowaniach cieknących, odpadów poprodukcyjnych, odpadów budowlanych zawierających azbest, papę, smołę, ondulinę itp., odpadów budowlanych z budów, remontów, demontaży, wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Źródło: UMWM

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ile odpadów wytwarza statystyczny Polak? Statystyka za 2020 r. (02 lipca 2021)Katowice: Już 8 maja do odebrania nasiona i kompost w zamian za elektrośmieci (05 maja 2021)Warszawa: Coś dobrego dla Palucha - warszawska zbiórka ubrań #MniejRzeczyWięcejDobroci (16 kwietnia 2021)Poznań występuje z GOAP. Miasto chce odzyskać pełną „władzę” nad odpadami (11 marca 2021)Samofinansowanie gospodarki odpadami? Opolskie gminy w latach 2016-2019 dopłaciły do systemu 30 mln zł (16 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony