Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Kruszywa syntetyczne z odpadów niebezpiecznych? Tak, opatentowana technologia i certyfikowany produkt

Przetwarzanie odpadów przemysłowych to biznes, ale i ważna misja społeczna. W jaki sposób przetwarzać odpady możliwie cyrkularnie, tworząc jak największą wartość? O autorskich rozwiązaniach Mo-BRUK w rozmowie z Wiktorem Mokrzyckim, Wiceprezesem Zarządu.

   Powrót       16 listopada 2023       Odpady       Artykuł promocyjny   
Wiktor Mokrzycki
Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych w Mo-BRUK

TŚ: W tym roku ukazał się drugi raport ESG firmy Mo BRUK. Jakie ma to znaczenie dla Państwa biznesu?

Wiktor Mokrzycki (WM): Kluczowe, ponieważ jesteśmy spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) i zależy nam na profesjonalnej komunikacji z interesariuszami w zakresie ESG. Profil naszej działalności w sposób bezpośredni związany jest z aspektami ochrony środowiska i ekologii. Przetwarzając odpady przemysłowe w sposób zasadniczy przyczyniamy się do poprawy warunków środowiskowych kraju, stając się w ważnym ogniwem w budowaniu gospodarki obiegu zamkniętego. Od razu podjęliśmy decyzję, że nasz raport ESG ma być raportem przygotowanym zgodnie z najwyższymi standardami i nie pójdziemy na skróty, bo to byłby greenwashing.

TŚ: Czy przygotowanie drugiej edycji raportu było już łatwiejsze?

WM: Oczywiście, byliśmy już bogatsi o zdobyte wcześniej doświadczenie.  W tegorocznej edycji przeprowadziliśmy identyfikację obszarów wpływu, w której uczestniczyli interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni, co pozwoliło zaprezentować bardziej pogłębioną analizę oraz rozszerzyć opisywaną perspektywę oddziaływania spółek grupy Mo-BRUK. W proces powstawania raportu, na każdym jego etapie, zaangażowany był zarząd, a prezentowane dane zostały rozbudowane o informacje dotyczące śladu węglowego Grupy. Raport powstał w oparciu o GRI Standards i w odniesieniu do wytycznych GPW. Utworzona została grupa projektowa, która odpowiadała za proces zbierania danych i była zaangażowana w poszczególne etapy projektu.

Obliczyliśmy również ślad węglowy organizacji za 2022 r. w zakresach 1. i 2., co pozwoli nam wyznaczyć cele i podejmować działania ograniczające nasze emisje w kolejnych latach. Ujawnienia dotyczące śladu węglowego znalazły się także w Raporcie ESG za 2022 r.

Tematy do zaraportowania zostały wybrane na podstawie analizy istotności. Dobrano do nich odpowiednie wskaźniki, które mają na celu możliwie najlepsze pokazanie interesariuszom podejścia Mo-BRUK do zrównoważonego rozwoju oraz istotnego wpływu, który Grupa wywiera na środowisko, społeczeństwo oraz kwestie zarządzania wewnątrz organizacji. Cały proces raportowania wsparła firma doradcza TAILORS Group.

TŚ: Przechodząc zatem do konkretnych przykładów środowiskowych działań ESG. Wielokrotnie w raporcie podkreślacie znaczenie GOZ i oszczędzania zasobów.

WM: Zauważmy, że Grupa Mo-BRUK przetwarza odpady, które często są oceniane jako trudne czy zupełnie bezwartościowe, naszą ambicją jest jednak wydobycie z nich jak największych korzyści. Np. pozostałości z odpadów komunalnych, z których sortownie już wysegregowały wszystkie możliwe surowce wtórne przetwarzamy na paliwa alternatywne (dzięki czemu przemysł, głównie cementownie nie muszą spalać węgla). Kolejnym przykładem są niebezpieczne odpady nieorganiczne, jak np. żużle będące produktem ubocznym procesów termicznych – produkuje się z nich kruszywa syntetyczne mające zastosowanie w budownictwie. Oprócz tego, że mają niski ślad węglowy to jeszcze charakteryzują się doskonałymi parametrami technicznymi. Filarem naszego działania jest działalność badawczo-rozwojowa, wsparta stałą współpracą z uczelniami wyższymi. Mamy na swoim koncie 7 patentów oraz 1 zgłoszenie wynalazku do ochrony patentowej w EPO (Europejskim Urzędzie Patentowym). Rozwijamy własne Centrum Badawczo-Rozwoje (B+R). Jest to akredytowane laboratorium z wysoko wykwalifikowanym zespołem technologów, które pozwala na prowadzenie badań i testów niezbędnych do opracowania i oceny skuteczności nowych technologii przetwarzania odpadów. Wszystko to po to, by wspierać naszych klientów w takim zarządzaniu odpadami, by nadawały się do dalszego przetworzenia i zamknięcia cyklu obiegu surowców.

TŚ: Jaki wolumen odpadów przetwarzacie?

TŚ: Grupa Mo-BRUK przetwarza rocznie  ok 250 000 ton różnych odpadów. Współpracujemy z większością spalarni odpadów w Polsce. Odbieramy od nich odpady niebezpieczne powstające w procesach termicznych i poddaje je odzyskowi.

Zauważmy, że alternatywą dla termicznego przekształcanie ww. frakcji odpadów jest ich deponowanie na składowiskach. Ze względów środowiskowych i społecznych nie mogą one przecież tonami zalegać na składowiskach, tym bardziej, że zgodnie z wytycznymi UE musimy sukcesywnie zmniejszać liczbę odpadów kierowanych do składowania – docelowo ograniczając tę formę zagospodarowania do 10% w 2035 r. Mogę śmiało powiedzieć, że naszym działaniom sprzyja rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa i unijna legislacja nastawiona na wspieranie rynku przetwarzania odpadów, a nie ich składowania.

TŚ: Jakie podejmujecie działania w obszarze redukcji zużycie wody i energii?

WM: Jeśli chodzi o zużycie energii, przeprowadziliśmy dogłębną analizę energochłonności i podjęliśmy działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej. Podzieliliśmy je na etapy zmierzające do zmiany własnego miksu energetycznego i wykorzystania zarówno odnawialnych źródeł energii, jak i potencjału energetycznego związanego z prowadzoną działalnością. Wykorzystując powierzchnię naszych dachów zainstalowaliśmy panele fotowoltaiczne o mocy ok. 200 kW, a do połowy 2024 r. moc instalacji wytwarzających energię elektryczną wzrośnie do ponad 2,5 MW. Większość tej energii będzie wytwarzana w technologii Organicznego Cyklu Rankine'a (ORC) pozwalającej na przetwarzanie ciepła odpadowego ze spalarni na energię elektryczną. Dzięki temu staniemy się w pełni samowystarczalni energetycznie i wręcz będziemy producentem netto energii elektrycznej.

Jeśli chodzi o zużycie wody, przyświeca nam zasada, że wszędzie tam, gdzie do procesów technologicznych mogą być użyte odpady płynne, wykorzystujemy je zamiast wody. Drugą odnogę stanowi wykorzystywanie wody deszczowej zebranej na naszym terenie, zamiast wody z wodociągu.

TŚ: Czy fakt, że raportujecie ma znaczenie dla kontrahentów Grupy Mo-BRUK?

WM: Widzimy bardzo różne podejście do tematu zrównoważonego działania wśród naszych klientów. Szczególnie duże koncerny o kapitale zagranicznym są bardzo zainteresowane tym, co dzieje się z nimi po ich dostarczeniu. Chcą mieć pewność, że trafiły w wiarygodne miejsce i fakt, że raportujemy kwestie związane z ESG ma dla nich duże znaczenie. Dla małych firm póki co nie jest to tak istotne, ale jestem przekonany, że temat będzie tylko i wyłącznie zyskiwał na znaczeniu. Uważa także, że samorządy ogłaszające przetargi na odbiór i unieszkodliwianie odpadów powinny premiować prośrodowiskowe rozwiązania, a nie bazować jedynie na kryterium ceny. Regulacje dotyczące ESG są właśnie po to, by być impulsem do zmian na lepsze.

Mo-BRUKArtykuł powstał we współpracy z Mo-BRUK

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NFOŚiGW: koszt usunięcia i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych przekracza 16 mld zł (10 października 2023)Stanowisko ZPZTPO w sprawie bomb ekologicznych (31 lipca 2023)Komisje sejmowe za kosmetycznymi zmianami do projektu specustawy dot. poprzemysłowych "bomb ekologicznych" (15 czerwca 2023)Szykuje się antidotum na bolączki Zachemu czy Boruty. Idą zmiany legislacyjne (18 listopada 2021)Odpady niebezpieczne w Nowinach uprzątnięte (17 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony