Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2023 28 września 2023

Kto odpowiada za jakość wody w kranie?

Widząc podejrzany kolor lub nieprzyjemny zapach wody interweniujemy zwykle u przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. To błąd, gdyż zgodnie z prawem powinniśmy zwrócić się z problemem do właściciela lub administratora budynku, w którym mieszkamy.

   Powrót       18 marca 2016       Energia   

Za poszczególne etapy łańcucha dostaw wody odpowiadają co prawda różne podmioty, ale nasze bezpieczeństwo jest wypadkową starań wszystkich, także tych zobowiązanych „po drodze”. Wbrew pozorom jeszcze niedawno nie było to na gruncie prawa oczywiste.

Podstawa prawna

Głównym aktem prawnym, który określa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 139). Kwestie jedynie ogólnie wskazane w ustawie konkretyzuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Kluczowa dla organizacji nadzoru jakości wody jest także ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1412), która kontroluje przestrzeganie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Z kim się skontaktować w razie problemu?

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zadaniem gminy, w praktyce realizowanym głównie przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Odpowiadają one jednak za jakość wody tylko do punktu jej sprzedaży odbiorcy usług, czyli do wodomierza głównego (głównego zaworu). Za wykonywanie badań jakości wody na dalszym odcinku, tj. zwykle w wewnętrznej instalacji wodociągowej konkretnego obiektu budowlanego odpowiada już jego właściciel lub administrator. Wynika to z faktu, że mieszkańcy domów wielorodzinnych administrowanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe czy zarządy komunalne nie są, w rozumieniu przepisów prawa, odbiorcami wody. Umowę w ich imieniu zawierają zwykle właśnie administratorzy lub właściciele. To u nich powinniśmy więc interweniować w sytuacji, gdy zauważymy niepokojące zmiany, np. zmętnienie, czy nietypowy zapach wody w naszych kranach. Nie oznacza to automatycznego przypisania winy za złą jakość. Może się bowiem okazać, że woda została zanieczyszczona np. w sieci. To już jednak kwestia, którą nie powinniśmy się, jako konsumenci przejmować.

Odmienne brzmienie definicji w wymienionych wyżej aktach prawnych i niejasne przepisy poprzedniego rozporządzenia Ministra Zdrowia zostały ujednolicone w listopadzie ubiegłego roku. Jest to o tyle istotne, że woda z której na co dzień korzystamy, zanim trafi do naszych domów, przebywa długą drogę. Zwrócenie się do właściwego podmiotu lub osoby ułatwi rozwiązanie problemu temu, kto rzeczywiście jest do tego zobowiązany.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dofinansowanie dla infrastruktury dystrybucji wody pitnej w Ząbkach (24 kwietnia 2023)Wody Polskie: coraz więcej decyzji zatwierdzających skrócenie taryf za wodę (17 kwietnia 2023)Polska łapie opóźnienie we wdrożeniu przepisów dotyczących jakości wody pitnej (14 kwietnia 2023)Zakończyła się Konferencja Wodna ONZ 2023. Podjęto około 700 zobowiązań (27 marca 2023)Startuje największy program krajowy w UE: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (02 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony